In aanvraag en verleend

Kapaanvragen worden ingediend bij de afdeling Vergunningen. We publiceren aanvragen in de officiële bekendmakingen onder het kopje Omgevingsvergunningen. Ook het besluit, zowel bij verlenen als afwijzen, publiceren we daar. Inwoners en andere partijen hebben na publicatie van een positief besluit 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Aanvullende informatie over aanvragen vind je op deze pagina.

Aangevraagd

 • Kap 27 grauwe abelen en kandelaberen 3 bomen in Russische Buurt

  We kappen 27 grauwe abelen en kandelaberen (kort snoeien) 3 bomen in verband met de aanleg van een nieuwe kadeconstructie tussen de Tsjechovstraat 26 en de Houthavenkade 20 in Zaandam. We herplanten 18 bomen in de Russische Buurt in Zaandam. Meer informatie vind je in het project van de Houthavenkade.


 • Kap 15 bomen Vlielandstraat 2 Zaandam

  De gemeente Zaanstad kapt en rooit vanaf half juli 15 bomen achter het pand aan de Vlielandstraat 2, Dit doen we op verzoek van NS Prorail. De bomen zijn in slechte conditie en kunnen omvallen. Diverse bomen zijn aangetast door zwammen en schimmels waardoor ze instabiel geworden zijn. We planten 23 nieuwe bomen terug. Dit zullen verschillende soorten zijn als elzen, iepen en eiken.

 • Kap zomereik Lagedijk 35 Zaandijk

  Er is een aanvraag gedaan in Zaandijk voor een zomereik die behoorlijk is aangetast door de wilgenrups en niet duurzaam is behouden.

  Dit is vastgesteld door zowel een deskundige op het gebied van boomverzorging van de gemeente Zaanstad als van Groenfra. We willen dit advies opvolgen omdat wij graag voorkomen dat de zomereik een gevaar oplevert voor met name omwonenden, voetgangers, fietsers, toeristen en het overige verkeer.

 • Kap 32 bomen Assendelft

  Er is een aanvraag gedaan in Assendelft voor het kappen van 32 bomen, waaronder onder andere de soorten Catalpa bignonioides, Alnus cordata en Betula, pubescens.  Uit onze boomveiligheidscontrole blijkt helaas dat deze bomen ziek zijn en niet mee te redden. 

  Het resultaat van deze controle is dat er voor de aangevraagde bomen geen toekomst meer is en onderhoud geen nut meer heeft. Om de veiligheid te kunnen garanderen is de enige optie de bomen te kappen en worden er nieuwe bomen terug geplant.

  Meer informatie over de boomveiligheidscontrole vind je hier:

  Boomveiligheidscontrole

  Hembrugterrein
  Zaandam


  Er is een kapvergunning verleend voor een witte paardenkastanje op het Hembrugterrein. Er moeten rioolwerkzaamheden plaatsvinden die niet zonder beschadiging van de boom kunnen worden uitgevoerd. Bovendien is de boom niet goed uitgegroeid en heeft hij ook geen goede groeiomstandigheden. De levensverwachting is nog een aantal jaar. De verwachting is dat deze boom niet meer op een nieuwe versie van de lijst waardevolle bomen zou verschijnen. Oorspronkelijk was de vergunning aangevraagd voor twee paardenkastanjes, maar om de tweede kan het riool heen gelegd dus die kan blijven staan.

  Voor de boom aan het Hembrugterrein geldt een herplantplicht van een boom van de eerste grootte. Dit terrein wordt uiteindelijk openbaar eigendom van de gemeente, waardoor een nieuwe boom hier wel beschermd is.

  Assendelft zuid kapvergunning 53 bomen


  Er is door de gemeente een kapvergunning verleend voor het kappen van 53 bomen in Assendelft zuid. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor ons bomenbestand en dienen ervoor te zorgen dat inwoners hier veilig onderdoor kunnen rijden, fietsen, wandelen en recreëren. Daarom laat de gemeente een boomveiligheidscontrole uitvoeren. 

  Het resultaat van deze controle is dat er voor de aangevraagde bomen geen toekomst meer is en onderhoud geen nut meer heeft. Om de veiligheid te kunnen garanderen is de enige optie de bomen te kappen en worden er nieuwe bomen terug geplant.

  Krommenie kapvergunning 101 bomen


  Er is door de gemeente een kapaanvraag verleend voor het kappen en herplanten van 101 bomen in Krommenie. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor ons bomenbestand en dienen ervoor te zorgen dat inwoners hier veilig onderdoor kunnen rijden, fietsen, wandelen en recreëren. Daarom heeft de gemeente een boomveiligheidscontrole laten uitvoeren.

  Na het verstrijken van de bezwaarperiode wordt de kap door de aannemer ingepland. Vooraf worden de bomen nog aangestipt door onze toezichthouder.

  Assendelft noord kapvergunning 26 bomen


  Er is door de gemeente een kapvergunning verleend voor het kappen van 26 bomen in Assendelft Noord.

  In Assendelft noord is een boomveiligheidsonderzoek uitgevoerd door de Boominspecteurs in het voorjaar van 2021. En daaruit is gebleken dat 26 bomen een slechte of onvoldoende conditie hebben. Met afsterving verschijnselen, instabiliteit, aantasting houtrotschimmels.

  Meer informatie over boomveiligheidscontroles vindt u op de pagina Boomveiligheidscontrole.

  Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl