In aanvraag en verleend

Kapaanvragen worden ingediend bij de afdeling Vergunningen. We publiceren aanvragen in de officiële bekendmakingen onder het kopje Omgevingsvergunningen. Ook het besluit, zowel bij verlenen als afwijzen, publiceren we daar. Inwoners en andere partijen hebben na publicatie van een positief besluit 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Aanvullende informatie over aanvragen vind je op deze pagina.

Aangevraagd

 • Kap Rode beuk Padlaan Krommenie

  Kap van één boom vanwege het schoonmaken van de bodem (loodsanering). De boom is van slechte kwaliteit en heeft een beperkte levensverwachting.

 • Kap 27 grauwe abelen en kandelaberen 3 bomen in Russische Buurt

  We kappen 27 grauwe abelen en kandelaberen (kort snoeien) 3 bomen in verband met de aanleg van een nieuwe kadeconstructie tussen de Tsjechovstraat 26 en de Houthavenkade 20 in Zaandam. We herplanten 18 bomen in de Russische Buurt in Zaandam. Meer informatie vind je in het project van de Houthavenkade.


 • Kap 15 bomen Vlielandstraat 2 Zaandam

  De gemeente Zaanstad kapt en rooit vanaf half juli 15 bomen achter het pand aan de Vlielandstraat 2, Dit doen we op verzoek van NS Prorail. De bomen zijn in slechte conditie en kunnen omvallen. Diverse bomen zijn aangetast door zwammen en schimmels waardoor ze instabiel geworden zijn. We planten 23 nieuwe bomen terug. Dit zullen verschillende soorten zijn als elzen, iepen en eiken.

 • Kap 56 bomen bij het Weiteveen Zaandam

  Er is een aanvraag gedaan in Zaandam voor de kap van 56 bomen om de bouw van een sportschool mogelijk te maken. De sportschool moet worden verplaatst in het kader van de bouw van Zaanse Helden, maar om de sportschool wel als voorziening voor de wijk te houden.

  Bij de aanvraag is ook een herplantplan toegevoegd. Er worden 56 bomen deels binnen en deels buiten het projectgebied terug geplant.

 • Kap zomereik Lagedijk 35 Zaandijk

  Er is een aanvraag gedaan in Zaandijk voor een zomereik die behoorlijk is aangetast door de wilgenrups en niet duurzaam is behouden.

  Dit is vastgesteld door zowel een deskundige op het gebied van boomverzorging van de gemeente Zaanstad als van Groenfra. We willen dit advies opvolgen omdat wij graag voorkomen dat de zomereik een gevaar oplevert voor met name omwonenden, voetgangers, fietsers, toeristen en het overige verkeer.

 • Kap 32 bomen Assendelft

  Er is een aanvraag gedaan in Assendelft voor het kappen van 32 bomen, waaronder onder andere de soorten Catalpa bignonioides, Alnus cordata en Betula, pubescens.  Uit onze boomveiligheidscontrole blijkt helaas dat deze bomen ziek zijn en niet mee te redden. 

  Het resultaat van deze controle is dat er voor de aangevraagde bomen geen toekomst meer is en onderhoud geen nut meer heeft. Om de veiligheid te kunnen garanderen is de enige optie de bomen te kappen en worden er nieuwe bomen terug geplant.

 • Kap 30 berken Provincialeweg - Parallelweg

  PWN vervangt de drinkwatertransportleiding in de berm tussen de Provincialeweg N203 en de Parallelweg ten noorden van de Leliestraat en langs de Parallelweg ter hoogte van de Breedweer. Er is een kapvergunning aangevraagd voor de 30 berken die boven deze drinkwaterleiding staan. Er worden nieuwe bomen teruggeplant. 

  Voor meer informatie over dit project, zie Vervanging transportleiding Koog aan de Zaan | PWN

 • Kap 16 bomen Kepplerstraat Zaandam

  Binnen het plangebied staan verschillende bomen die voor vernieuwing in aanmerking komen. Alle bomen in het project zijn beoordeelt op kwaliteit en levensverwachting door het bureau “De boominspecteurs”. 

  Uit dit onderzoek kwam dat 16 bomen een slechte conditie hebben dan wel een levensverwachting hebben korter dan 5 jaar. Dit heeft voornamelijk te maken met een (zeer) beperkte groeiplaats van de bomen. Alle te kappen bomen worden herplant.

 • Kap 14 bomen Ooievaarstraat Zaandam

  Er is een aanvraag gedaan in Zaandam voor de kap van 14 bomen aan de Ooievaarstraat. De bomen moeten worden gekapt in verband met de herinrichting van de Ooievaarstraat.

 • Kap 8 bomen Kuilpad 2 Zaandam

  Er is een aanvraag gedaan in Zaandam voor het kappen van 8 bomen, op een groenstrook tussen WIK en Stichting paardrijden voor gehandicapten "De Blijde Ruiters". Het kappen van de bomen is nodig om ruimte te maken, zodat de paarden vrij kunnen bewegen.

  Het is niet mogelijk om bomen te herplanten op het terrein. Daarom wordt een storting gedaan in het bomenfonds, zodat ergens anders de herplant kan plaatsvinden.

 • Kap 85 bomen Wormerveer

  Er is door de gemeente een kapaanvraag ingediend voor het kappen van 85 bomen in Wormerveer.  Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor ons bomenbestand en dienen ervoor te zorgen dat inwoners hier veilig onderdoor kunnen rijden, fietsen, wandelen en recreëren. Daarom laat de gemeente een boomveiligheidscontrole uitvoeren. 

  Het resultaat van deze controle is dat er voor de aangevraagde bomen geen toekomst meer is en onderhoud geen nut meer heeft. Om de veiligheid te kunnen garanderen is de enige optie de bomen te kappen en worden er nieuwe bomen terug geplant.

 • Kap 20 bomen Verkadebuurt Zaandam

  Er is een kapvergunning aangevraagd voor 20 bomen op het Verkadeterrein in Zaandam. Het kappen van de bomen is nodig voor de bouw van woningen. 10 watercipressen en 1 kleine Es in de kapvergunning blijven behouden door ze te verplaatsen. De overige 9 bomen moeten helaas wel worden gekapt. Uiteindelijk komen er meer bomen voor terug in de inrichting van de nieuwe Verkadebuurt. Meer informatie over de Verkadebuurt vindt u hier Verkadebuurt - MAAKCentrum (zaanstad.nl).

Meer informatie over de boomveiligheidscontrole vind je hier:

Boomveiligheidscontrole

Prins Bernardplein en Karel Lotsylaan
Zaandam


Woningbouwlocatie Oostzijderpark moet worden gevoed door Warmtenet Zaanstad (WNZ). Hiervoor moet een tracé worden aangelegd door de Karel Lotsylaan. Om dit tracé aan te kunnen leggen, moeten er helaas twee gemeentelijke bomen worden gekapt. Het betreft de kap van één Canadese populier nabij rotonde Prins Bernardplein en één Canadese populier parallel aan de Karel Lotsylaan.

Ringweg
Zaandam

Er is een aanvraag gedaan voor de kap van 76 bomen op een terrein aan de Ringweg in Zaandam. Deze kapaanvraag is afgewezen. De bomen staat niet op openbare grond, maar op particulier terrein. De eigenaar mag de bomen zonder vergunning kappen.

Hembrugterrein
Zaandam


Er is een kapvergunning verleend voor een witte paardenkastanje op het Hembrugterrein. Er moeten rioolwerkzaamheden plaatsvinden die niet zonder beschadiging van de boom kunnen worden uitgevoerd. Bovendien is de boom niet goed uitgegroeid en heeft hij ook geen goede groeiomstandigheden. De levensverwachting is nog een aantal jaar. De verwachting is dat deze boom niet meer op een nieuwe versie van de lijst waardevolle bomen zou verschijnen. Oorspronkelijk was de vergunning aangevraagd voor twee paardenkastanjes, maar om de tweede kan het riool heen gelegd dus die kan blijven staan.

Voor de boom aan het Hembrugterrein geldt een herplantplicht van een boom van de eerste grootte. Dit terrein wordt uiteindelijk openbaar eigendom van de gemeente, waardoor een nieuwe boom hier wel beschermd is.

Assendelft zuid kapvergunning 53 bomen


Er is door de gemeente een kapvergunning verleend voor het kappen van 53 bomen in Assendelft zuid. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor ons bomenbestand en dienen ervoor te zorgen dat inwoners hier veilig onderdoor kunnen rijden, fietsen, wandelen en recreëren. Daarom laat de gemeente een boomveiligheidscontrole uitvoeren. 

Het resultaat van deze controle is dat er voor de aangevraagde bomen geen toekomst meer is en onderhoud geen nut meer heeft. Om de veiligheid te kunnen garanderen is de enige optie de bomen te kappen en worden er nieuwe bomen terug geplant.

Krommenie kapvergunning 101 bomen


Er is door de gemeente een kapaanvraag verleend voor het kappen en herplanten van 101 bomen in Krommenie. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor ons bomenbestand en dienen ervoor te zorgen dat inwoners hier veilig onderdoor kunnen rijden, fietsen, wandelen en recreëren. Daarom heeft de gemeente een boomveiligheidscontrole laten uitvoeren.

Na het verstrijken van de bezwaarperiode wordt de kap door de aannemer ingepland. Vooraf worden de bomen nog aangestipt door onze toezichthouder.

Assendelft noord kapvergunning 26 bomen


Er is door de gemeente een kapvergunning verleend voor het kappen van 26 bomen in Assendelft Noord.

In Assendelft noord is een boomveiligheidsonderzoek uitgevoerd door de Boominspecteurs in het voorjaar van 2021. En daaruit is gebleken dat 26 bomen een slechte of onvoldoende conditie hebben. Met afsterving verschijnselen, instabiliteit, aantasting houtrotschimmels.

Meer informatie over boomveiligheidscontroles vindt u op de pagina Boomveiligheidscontrole.Oostzijderpark
Zaandam

Voor de inrichting van het bouwplan Oostzijderpark, waar de boom staat, is een waterberging gepland. Deze waterberging is noodzakelijk voor een goede waterhuishouding van het gebied. De herplant vindt plaats in het bouwplan Oostzijderpark. 

De treurwilg heeft een minimale stedelijke en landschappelijke waarde. Door de boominspecteur van Gemeente Zaanstad is de boom op 1 juni 2021 geïnspecteerd. Uit de inspectie blijkt het volgende: er is flinke stormschade. Een aantal flinke takken zijn afgebroken. Door de ophogingen rondom de boom is het grondwaterpeil daar veranderd. Voor de boom is het daar te nat om te kunnen overleven. 

Bij de beoordeling van de aanvraag is het belang dat gediend is met de kap van de boom afgewogen tegen het belang van behoud van de boom met waarde. Wij vinden het belang dat gediend is met de kap van de boom in dit geval zwaarder wegen dan het belang dat gediend is met het behoud van de boom, gelet op het volgende: het mogelijk maken van een goede waterhuishouding binnen het bouwplan Oostzijderpark. Tevens heeft de boom op huidige locatie geen toekomst.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl