In aanvraag en verleend

Kapaanvragen worden ingediend bij de afdeling Vergunningen. We publiceren aanvragen in de officiële bekendmakingen onder het kopje Omgevingsvergunningen. Ook het besluit, zowel bij verlenen als afwijzen, publiceren we daar. Inwoners en andere partijen hebben na publicatie van een positief besluit 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Aanvullende informatie over aanvragen vind je op deze pagina.

Aangevraagd

Thorbeckeweg (N516)
Zaandam


De Thorbeckeweg (N516) is een belangrijke verkeersader voor grote woongebieden zoals Zaandam Zuid, Poelenburg en Zaandam Centrum. De weg gaat op de schop. De verkeersdrukte wordt aangepakt, de veiligheid voor fietsers wordt verbeterd, evenals het openbaar vervoer, en de omgeving van de weg wordt beter bereikbaar gemaakt.  

Voor het hele project moeten langs de Thorbeckeweg in Zaanstad in totaal 482 bomen worden gekapt  Het kappen van de bomen doen we in fases tussen 2022 en 2024.  Begin 2022 starten we met een aantal voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen en het bouwrijp maken van de nieuwe plek van het Shell tankstation. Om dit te kunnen doen moeten kappen we begin volgend jaar de eerste bomen. De bomen die gekapt moeten worden, worden gecompenseerd door het plaatsen van nieuwe bomen op andere plekken rond de Thorbeckeweg.

Meer over dit project:

Project Thorbeckeweg

Dijkgraaf IJffstraat

Assendelft

Bekijk de projectpagina voor meer informatie over dit project en de kapvergunning:

Project Dijkgraaf IJffstraat

Prins Bernardplein en Karel Lotsylaan
Zaandam


Woningbouwlocatie Oostzijderpark moet worden gevoed door Warmtenet Zaanstad (WNZ). Hiervoor moet een tracé worden aangelegd door de Karel Lotsylaan. Om dit tracé aan te kunnen leggen, moeten er helaas twee gemeentelijke bomen worden gekapt. Het betreft de kap van één Canadese populier nabij rotonde Prins Bernardplein en één Canadese populier parallel aan de Karel Lotsylaan.


Hembrugterrein
Zaandam


Er is een kapvergunning aangevraagd voor een witte paardenkastanje op het Hembrugterrein. Er moeten rioolwerkzaamheden plaatsvinden die niet zonder beschadiging van de boom kunnen worden uitgevoerd. Bovendien is de boom niet goed uitgegroeid en heeft hij ook geen goede groeiomstandigheden. De levensverwachting is nog een aantal jaar. De verwachting is dat deze boom niet meer op een nieuwe versie van de lijst waardevolle bomen zou verschijnen. Oorspronkelijk was de vergunning aangevraagd voor twee paardenkastanjes, maar om de tweede kan het riool heen gelegd dus die kan blijven staan.

Voor de boom aan het Hembrugterrein geldt een herplantplicht van een boom van de eerste grootte,. Dit terrein wordt uiteindelijk openbaar eigendom van de gemeente, waardoor een nieuwe boom hier wel beschermd is.

Ringweg
Zaandam

Er is een aanvraag gedaan voor de kap van 76 bomen op een terrein aan de Ringweg in Zaandam. Deze kapaanvraag is afgewezen. De bomen staat niet op openbare grond, maar op particulier terrein. De eigenaar mag de bomen zonder vergunning kappen.Oostzijderpark
Zaandam

Voor de inrichting van het bouwplan Oostzijderpark, waar de boom staat, is een waterberging gepland. Deze waterberging is noodzakelijk voor een goede waterhuishouding van het gebied. De herplant vindt plaats in het bouwplan Oostzijderpark. 

De treurwilg heeft een minimale stedelijke en landschappelijke waarde. Door de boominspecteur van Gemeente Zaanstad is de boom op 1 juni 2021 geïnspecteerd. Uit de inspectie blijkt het volgende: er is flinke stormschade. Een aantal flinke takken zijn afgebroken. Door de ophogingen rondom de boom is het grondwaterpeil daar veranderd. Voor de boom is het daar te nat om te kunnen overleven. 

Bij de beoordeling van de aanvraag is het belang dat gediend is met de kap van de boom afgewogen tegen het belang van behoud van de boom met waarde. Wij vinden het belang dat gediend is met de kap van de boom in dit geval zwaarder wegen dan het belang dat gediend is met het behoud van de boom, gelet op het volgende: het mogelijk maken van een goede waterhuishouding binnen het bouwplan Oostzijderpark. Tevens heeft de boom op huidige locatie geen toekomst.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl