Projecten

Hier lees je meer over projecten van de gemeente Zaanstad. Waar zijn werkzaamheden in de openbare ruimte gepland of worden ze reeds uitgevoerd?  Ook lees je hoe er veilig gewerkt wordt.

Busbrug De Binding      

Bij Busbrug De Binding gaat aannemer Strukton Civiel West vanaf maandag 8 april tot vrijdag 5 juli aan de slag. Aan beide zijden van de brug worden rotondes aangelegd. Ook worden de fietspaden geasfalteerd.

> Meer weten over Busbrug De Binding?  Indische buurt

In de afgelopen jaren is de bestrating en het riool in de Indische Buurt in verschillende fases vervangen. Nu is het tijd voor het laatste deel in het noorden van de buurt, ook de openbare ruimte wordt dan aangepakt.

> Meer weten over de Indische buurt?

Kleurenbuurt

In 2020 wil de Gemeente Zaanstad tussen de Vermiljoenweg en Twiskeweg het riool vernieuwen.  Dit is een mooie kans om de buurt opnieuw in te richten en te bestraten. Meer informatie vindt u op deze pagina.

> Meer weten over de Kleurenbuurt?
Noordeinde 

Omdat vanaf 2020 aan de Noorddijk nieuwe woningen worden gebouwd, moet het riool hier ook op voorbereid zijn. Het nieuwe riool moet het extra afvalwater aan kunnen.

> Meer weten over Noordeinde? 

De Weiver en Middel

Vanaf halverwege 2019 start de gemeente Zaanstad met het vervangen van het riool. Deze twee straten maken deel uit van een historisch lint. Met het herinrichten van de straten wordt hier dan ook rekening mee gehouden.

> Meer weten over de Weiver en Middel?

Rosmolenwijk

In 2013 is de Gemeente Zaanstad gestart met de vernieuwing van de openbare ruimte en het riool in de Rosmolenwijk. De eerste fasen in het zuiden tot en met de Eendrachtstraat zijn in 2017 afgerond. Dit jaar starten we met de rest van de buurt.

> Meer weten over de Rosmolenwijk?     


Thorbeckeweg

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland willen op de Thorbeckeweg – N516 de verkeersdrukte aanpakken en het openbaar vervoer verbeteren. In 2021/2022 wordt het project gerealiseerd.

Meer weten over de Thorbeckeweg?Planning (MIP)

Gemeente Zaanstad zorgt ervoor dat de openbare ruimte schoon, werkend en veilig is. Daarom worden er regelmatig werkzaamheden uitgevoerd, bijvoorbeeld aan bestrating, riolering en bruggen. Hier lees je meer over de planning van deze projecten.

> Meer weten over de planning van projecten?

Hensbroek e.o

In de Hensbroekstraat, Bennebroekstraat, Abbenbroekstraat en tussengelegen straten zijn de bestrating, het riool, de bomen en het andere groen aan vervanging toe. Vanuit de gemeente hebben we geld gereserveerd om dit in de komende jaren op te knappen.

> Meer weten over Hensbroek?

Ga naar Zaanstad.nl