Speelplaatsen opknappen

Samen nadenken over de nieuwe speelplaats!

In heel Zaanstad staan ruim 350 speelplaatsen. Op verschillende plekken worden samen met de bewoners speelplaatsen aangelegd of oude speelplaatsen opgeknapt. Deze speelplaatsen gaan ongeveer vijftien jaar mee. Voordat de gemeente een speelplaats aanlegt of opknapt, hoort zij graag van de buurtbewoners welke wensen zij hebben.

Als de gemeente een nieuwe speelplaats in uw buurt aanlegt of een bestaande speelplaats wil gaan opknappen, wil zij graag dat de buurt meepraat. Om de mening van omwonenden, ouders en kinderen te horen, houdt de gemeente vooraf een informatiebijeenkomst.

Een bijeenkomst over een speelplaats voor kinderen tot twaalf jaar vindt vaak aan het einde van de middag plaats, zodat kinderen mee kunnen komen. Vragen die gesteld worden zijn: waar speel je graag? Mis je iets op deze speelplaats Wat zou je hier graag willen? Neem bijvoorbeeld tekeningen, foto’s of plaatjes mee van mooie speelplekken en/of speeltoestellen! Voor speelplaatsen voor jongeren van twaalf tot 22 jaar wordt ook, naast de jongeren zelf, onder andere met de jongerenwerker en een jeugdboa overlegd.
Tijdens de bijeenkomst kiezen aanwezigen welk ontwerp de gemeente gaat maken.

Ontwerpen

Na het houden van de informatiebijeenkomst gaat de gemeente een ontwerp maken. Het uitgangspunt is om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen binnen het beschikbare budget. Hoe de speelplaats er uiteindelijk komt uit te zien, horen en zien de ouders en de kinderen tijdens een informatiebijeenkomst. De keuzes worden toegelicht.

Een speelplaats adopteren

Een aantal speelplaatsen is door bewoners 'geadopteerd'. Dat betekent dat de buurtbewoners de speelplaats zelf onderhouden. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid. Ook is het mogelijk om een speelplaats in te richten met gebruikte toestellen. De gemeente levert gebruikte speeltoestellen en de buurt adopteert de speelplaats. Het gaat dan om gebruikte toestellen voor kleine kinderen die in het gras komen te staan en die geen speciale valondergrond nodig hebben. Als u interesse heeft om een speelplaats te adopteren, dan kunt u een e-mail sturen naar groenadoptie@zaanstad.nl.

Wij hopen dat je mee doet!

                Hans Kruiderink              Cees Fleur

                Beheerder                            Projectleider

                                                                                          

Te  vervangen speelplaatsen 2020

Voor meer informatie over de speelplaats bij u in de buurt, kunt u op de onderstaande locatie(s) klikken.

Assendelft

Joke Smitsingel

Koog aan de Zaan

Elzeboom

Henneland

Schotstreep

Krommenie

Elzenhaantje

Westzaan

Groene Jagerstraat

Kievitstraat

Wormerveer

Dr. Kortewegstraat

Zaandam

Burg. Smitstraat

Handzaag

Harenmakersstraat

Hof van Holland

Hof van Zaenden

A. Kloosstraat

Linnaeusstraat

Zaandijk

Triangelhof


 

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl