Noodkap

Op deze pagina vind je een overzicht van noodkap die heeft plaatsgevonden in Zaanstad. Dit zijn bomen die helaas niet meer te redden zijn of een gevaar opleveren voor de omgeving.

In sommige gevallen is de aanvraag van een kapvergunning niet nodig. Dode bomen en bomen met een besmettelijke ziekte mogen zonder vergunning gekapt worden. Verder worden er soms bomen gekapt om de aanwezige beplanting in stand te houden. Als de beplanting te dicht wordt kunnen de bomen niet meer goed groeien. Door te kappen krijgen de bomen en struiken die blijven staan voldoende groeiruimte. Ook na een storm is kap soms noodzakelijk. Hiervoor is er een speciaal stormprotocol. In al deze gevallen spreken we van noodkap. Op deze pagina vind je een overzicht van de noodkap die in Zaanstad heeft plaatsgevonden.

Weten hoe het aanvraagproces van een kapvergunning verloopt? Klik op de knop voor meer informatie en een overzicht van de aanvragen.

Proces kapvergunningen

4 november 2021
Hoendiep
Zaandam

Op deze plek is een berk aangetast met honingzwam. Honingzwam is een agressieve zwam die bomen snel doet afsterven en ervoor zorgt dat bomen afbreken en dus omvallen. De aantasting is vergevorderd en de boom staat vlak langs de weg. Hierdoor is het niet verantwoord om deze boom langer te laten staan. De boom wordt met spoed verwijderd.

Herplant

Binnen twee jaar na de kap wordt er een nieuwe berk geplant.

Kaartje

Foto


25 augustus 2021
Cludiusstraat
Zaandam


Op bovenstaande locatie zijn drie iepzieke bomen aangetroffen. Iepziekte is een besmettelijke aandoening die alleen voorkomt bij iepen. Om verdere besmetting te voorkomen proberen we binnen twee weken na het constateren de bomen te kappen. Op de bomen is een gele stip gezet, zodat passanten en omwonenden kunnen zien dat de boom zal worden gekapt en zodat de aannemer weet welke boom hij moet verwijderen. Omwonenden hebben een brief ontvangen over deze kap.

Herplant

Binnen twee jaar na het kappen van de bom zal er een nieuwe boom worden terug geplant. Vaak zal dat weer een iep zijn van een resistente soort. Soms wordt voor een andere boom gekozen.        

KaartjeFoto


4 augustus 2021
Kogersluisstraat
Koog aan de Zaan


Twee bomen aan de Kogersluisstraat dreigden om te vallen. De bomen zijn uit balans geraakt nadat een bewoner een schuur heeft verwijderd. De bomen hadden steun van de fundering van deze schuur. Na het verwijderen van de schuur zijn de boomwortels onder spanning komen te staan. Door het risico op omvallen op de naastgelegen weg is het niet verantwoord om deze bomen te laten staan.

Herplant 

Er komen nieuwe bomen van de eerste grootte. De stamomvang is minimaal 18/20cm.

Kaartje


Foto


14 juli 2021

Iepziekte

In en om Zaanstad


De iepziekte slaat toe op verschillende plekken in en om Zaanstad.  Deze schimmelinfectie gedijt het beste bij warm weer en verschijnt ieder jaar vanaf mei tot en met oktober. Bomen gaan binnen enkele weken dood aan de schimmelinfectie. De iepziekte verspreidt zich gemakkelijk naar gezonde bomen. Daarom moeten we zieke bomen zo snel mogelijk weghalen. 

Herplant

Op de plek waar bomen zijn verwijderd planten we binnen 2 jaar weer bomen terug.

Locaties


In beheer van de gemeente

Barkstraat, Zaandam: 1 iep
Tjotterlaan, Zaandam: 1 iep
Oost Dorsch, Zaandam: meerdere bomen
Jagersveld, Zaandam: meerdere bomen, ook wilgen met watermerkziekte
Adriaan Roggestraat, Zaandam: 1 boom
Provincialeweg, Zaandam: meerdere bomen
Afrit A8, bij Krommenie: heg

In beheer van Rijkswaterstaat

N246: vorig jaar zijn hier zieke iepen verwijderd. Ook dit jaar slaat de iepziekte toe en moeten de overgebleven bomen worden verwijderd.

A8: op diverse plekken langs deze weg stonden zieke iepen die zijn verwijderd.

11 juni 2021
Kastanjeboom Hanenpad
Zaandam

Een kastanjeboom op particulier grondgebied blijkt helaas dood te zijn. Naar de oorzaak wordt nog onderzoek gedaan. De boom stond op de lijst van waardevolle particuliere bomen. Een kapvergunning is niet nodig als blijkt dat de boom dood is.

Herplant

Voor het mogen kappen van de kastanjeboom is een herplantplicht opgelegd. De eigenaar heeft toegezegd een flinke boom terug te planten, maar wil eerst duidelijk hebben waarom de boom is doodgegaan.

KaartjeFoto


12 mei 2021
Gespleten es Noordsterpark
Wormerveer


Tijdens de jaarlijkse boomveiligheidscontrole is geconstateerd dat een boom in het Noordsterpark dusdanig is gespleten dat deze een groot risico voor de omgeving oplevert. Op 12 mei is de boombeheerder van de gemeente benaderd door de inspecteur en over deze situatie geïnformeerd. Door de grote scheur en de lengte van de stam is het aannemelijk dat de boom kan afbreken en op het wandelpad van het Noordstepark terecht kan komen. Dit is een te groot risico voor de bezoekers van het park. Het park wordt druk bezocht door mensen met honden, trimmers en wandelaars uit de directe omgeving. Omdat er binnenkort weer blad aan de boom komt en het gewicht van de boomkroon daarmee toeneemt, is het risico voor de omgeving onverantwoord groot.

Herplant

De boom zal worden vervangen door een nieuwe boom van de eerste grootte.

Kaartje


Foto


25 maart 2021
Provinciale weg N246
Westzaan

Provincie Noord-Holland heeft eerder een kapvergunning aangevraagd voor de kap van een aantal bomen langs de N246 ter hoogte van Westzaan. Deze kapvergunning is verleend. Tegen de vergunning loopt een bezwaarprocedure.16 van de bomen uit de kapvergunning, meelbessen en essen, zijn echter in zo’n slechte staat dat de veiligheid van het verkeer op de weg waarlangs de bomen staan in het geding is. In overleg met deskundigen en betrokkenen is vastgesteld dat het langer laten staan van deze bomen onverantwoord is. Daarom gaat de provincie vooruitlopend op de bezwaarprocedure over tot noodkap van deze 16 bomen. Deze zal plaatsvinden in week 13.

Herplant

Voor alle bomen uit de kapvergunning, inclusief deze 16 bomen, worden nieuwe bomen geplant.

KaartjeFoto


Niet beschikbaar

21 januari 2021
Leeghwaterweg
Zaandam

Er is olielekkage aan een hoogspanningskabel langs de Leeghwaterweg ontstaan. De kabel loopt onder een populier door. Om de kabel te kunnen repareren was het helaas nodig de populier te kappen. Omdat hier sprake is van noodzaak, was een kapvergunning niet nodig.

Herplant

De Provincie Noord-Holland, eigenaar van de boom, plant in het najaar een nieuwe boom.

KaartjeFoto14 januari 2021
Beuk Zuiderhoofdstraat
Krommenie


De boom is aangetast door twee verschillende houtparasitaire zwammen. Door de rotting is de boom windworp gevoelig. Vooral bij sterke wind uit het westen en noorden. Het feit dat de reuzenzwam al bij de stamvoet zit kan betekent dat een groot deel van de wortels inmiddels is afgestorven. Herstel is niet mogelijk en dit kunnen wij ook niet door snoei of groeiplaatsverbetering bereiken. De boom staat binnen het valbereik van drie woonhuizen en is daarmee een gevaar voor de omgeving. Geadviseerd wordt de boom te verwijderen.

Herplant

Omdat de boom particulier is doet gemeente Zaanstad geen herplanting.

KaartjeFotoNiet beschikbaar

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl