Noodkap

Op deze pagina vind je een overzicht van noodkap die heeft plaatsgevonden in Zaanstad. Dit zijn bomen die helaas niet meer te redden zijn, of een gevaar opleveren voor de omgeving.

In sommige gevallen is de aanvraag van een kapvergunning niet nodig. Dode bomen en bomen met een besmettelijke ziekte mogen zonder vergunning gekapt worden. Verder worden er soms bomen gekapt om de aanwezige beplanting in stand te houden. Als de beplanting te dicht wordt kunnen de bomen niet meer goed groeien. Door te kappen krijgen de bomen en struiken die blijven staan voldoende groeiruimte. Ook na een storm is kap soms noodzakelijk. Hiervoor is er een speciaal stormprotocol. In al deze gevallen spreken we van noodkap. Op deze pagina vind je een overzicht van de noodkap die in Zaanstad heeft plaatsgevonden.

Wil je weten hoe het aanvraagproces van een kapvergunning verloopt? Klik op de knop voor meer informatie en een overzicht van de aanvragen.

Proces kapvergunningen

3 juli 2023
Iep Roggeplein Zaandam
Krommenie


Op het schoolplein van basisschool Het Zaanplein aan het Roggeplein in Zaandam is een grote iep helaas aangetast door iepziekte. We kappen deze boom en planten een nieuwe boom terug. Meer informatie over de iepziekte vindt u op de pagina Boomziektes, gebreken en plagen.


Kaartje


Niet beschikbaar

Foto


Niet beschikbaar

27 juni 2023
Iepen Noordzeekanaal


Rijkswaterstaat verwijdert 155 zieke iepen langs het Noordzeekanaal, aan de Provinciale weg N246. Deze bomen hebben helaas de iepziekte. Het gaat om bomen van verschillende grootte, van 15 cm diameter (68 bomen) tot 45 cm diameter (8 bomen). Kijk voor meer informatie over iepziekte op Boom ziektes, gebreken en plagen - Buitengewoon Zaanstad.


Kaartje

Kaart met ingetekend de zieke iepen langs Noordzeekanaal

Foto


Niet beschikbaar

10 januari 2023

Iep Fortuinweg

Zaandijk


Het kappen van de boom is mede door aantasting van een houtrotschimmel (dikrandtonderzwam) noodzakelijk. Door de schimmel aan de onderkant van de is de stam, is de stam met harde wind gescheurd. De scheur loopt door naar de andere zijde van de stam.

Het gevaar is op 10-01-2023 vast gesteld door de boominspecteurs van de gemeente. Dee boom zal in week 2 worden gekapt.

Kaartje

Foto

5 januari 2023

Populier Fortuinweg hoek J. Steijnstraat

Zaandijk


De populier op de Fortuinweg op de hoek van de J. Steijnstraat moet worden gekapt. Er is sprake van noodkap. De boom is bij wind geïnspecteerd.

Het advies van de boominspecteur van gemeente Zaanstad is kappen. Bij de boom is sprake van een gevaarlijke situatie. De boom laten staan is niet meer verantwoord.

Kaartje

Foto

1 november 2022

Parkstraat 72

Zaandam


Met het verwijderen van de noodschoolgebouw en fundering is de kronkelwilg die steunde op de fundering instabiel geworden. De boom dreigt nu op de gymzaal te vallen waar mensen aanwezig zijn.

Het advies van de boominspecteur van gemeente Zaanstad is kappen. 

Kaartje

Foto


5 oktober 2022
Havenstraat t.o.v. 145

Zaandam


In een van de bomen zit een lengtescheur. Na een controle blijkt dat de scheur nu door is en de stammen gaan wijken. Dit is gevaarlijk. Bij een val van de boom zal er schade optreden.

Het advies van de boominspecteur van gemeente Zaanstad is kappen. Bij twee bomen is sprake van een gevaarlijke situatie. De bomen worden zo spoedig mogelijk verwijderd.Kaartje

Foto

18 juli 2022

N246

Ter hoogte van hectometerpalen 17.2, 17.3, 17.5, 17.8 en 18.0


Rijkswaterstaat kapt zieke iepen aan de N246 ter hoogte van hectometerpalen 17.2, 17.3, 17.5, 17.8 en 18.0. 

Iepziekte is een besmettelijke aandoening die alleen voorkomt bij iepen. De geconstateerde iepen aan de N246 bestaan uit de volgende getallen en diameters:

  • 10 bomen met een diameter van 30/40 cm.
  • 5 bomen met een diameter van 40/50 cm.
  • 150 keer opschot met een diameter van 10 cm.

Kaartje

Foto


Niet beschikbaar

11 juli 2022
Tjotterlaan

Zaandam


De gemeente kapt twee zieke iepen op de Tjotterlaan in Zaandam tegenover huisnummer 76 in de groenstrook.

Iepziekte is een besmettelijke aandoening die alleen voorkomt bij iepen. Om verdere besmetting te voorkomen proberen we binnen twee weken na het constateren de bomen te kappen.

KaartjeFoto


24 juni 2022
Simon Gammerkade

Zaandijk


De gemeente kapt een slechte Populus simonii. De boom hangt +/- 4 meter boven de weg vanwege een flinke scheefstand. Met harde wind is een tak afgebroken met schade aan het hekwerk. De boom is aan het afsterven waardoor er veel zwaar dood hout in de boomkroon zit.

Het advies van de boominspecteur van Gemeente Zaanstad is kappen. Bij de boom is sprake van een gevaarlijke situatie: zwaar dood hout en een stam boven de weg.

KaartjeFoto10 juni 2022
Natuurspeeltuin Saenredamstraat

Assendelft


De gemeente kapt vier zieke iepen in de natuurspeeltuin aan de Saenredamstraat tegenover de Jenaplanschool de Bijenkorf.

In de natuurspeeltuin aan de Saenredamstraat in Assendelft is de iepzikte geconstateerd. Vier zieke iepen van 20 a 30 cm zijn weggezaagd. Bij de rest met een dikte tot 10 cm is het onderste stuk van de boom inclusief wortels geschild.

Kaartje


Foto


13 april 2022
Roggeplein
Zaandam


De gemeente kapt de  iep aan het Roggeplein op woensdag 13 april.

Op  het schoolplein op het Roggeplein zijn speeltoestellen geplaatst. Helaas zijn hierbij door een misverstand in de uitvoering enkele wortels van de boom dichtbij het schoolgebouw kapot gehakt. Deze iep is niet meer stabiel. Om te voorkomen dat hij omvalt, moet de gemeente de boom kappen. Op dezelfde plek komt een nieuwe boom. Dit is ook een iep. De gemeente plant een grotere boom van tien jaar oud. We planten de boom direct dezelfde avond, zodat als de kinderen de volgende ochtend naar school gaan hier al een nieuwe boom staat. We gebruiken de stam van de oude boom als afscheiding op de speelplaats.

KaartjeFoto12 januari 2022
Heijermansstraat
Zaandam

De inspecteur van een groenadviesbureau heeft op verzoek van de groenbeheerder 6 kerspruimen bekeken aan de Heijermansstraat tegenover nr. 109. Hierbij bleek dat de bomen ernstig waren aangetast door zwammen. Deze zwammen verzwakken de boom. Eén van de bomen was al omgevallen op het gras. De andere bomen zijn mede vanwege de standplaats direct gekapt. De bomen stonden direct aan het fietspad langs het Burgemeester in 't Veldpark. Het was niet meer verantwoord om de bomen langer te laten staan. Binnen twee jaar planten we een nieuwe boom terug.

Kaartje

Foto

11 januari 2022
Akere
Assendelft

De bliksem is ingeslagen op één van de bomen in de rij langs de Akere. Volgens de boominspecteur is de boom beschadigd. De bast is voor een groot deel losgeraakt van de stam. De wortels van de boom zijn beschadigd en deels weggeslagen door de bliksem. De boom is daardoor zeer instabiel geworden. Het was niet meer verantwoord om deze boom langer te laten staan. De boom is verwijderd. Binnen twee jaar planten we een nieuwe boom terug.

Kaartje

Foto

23 december 2021
Verloren spoor
Hembrugterrein

De eigenaar van een monumentale wilg aan het Verloren spoor heeft onze boombeheerder geïnformeerd over de risicovolle staat van de boom.
Deze meerstammige boom had al langer een grote scheur aan de stamvoet, tussen de afzonderlijke stammen. Zolang deze scheur niet verder gaat kan de boom blijven staan. De afzonderlijke stammen waren echter verder uit elkaar gezakt. De kans was groot dat de stammen nu versneld nog verder zouden uitzakken  afbreken. De boom stond aan de ene zijde vlak voor een gebouw en aan de andere zijde aan de parkeerstrook. Volgens de beheerder is het niet langer verantwoord de boom te laten staan. De boom is verwijderd. Binnen twee jaar planten we een nieuwe boom terug.

Kaartje

Foto

13 december 2021
Noordsterpark
Wormerveer

Op 8 december is door onze boominspecteur vastgesteld dat een grote wilg in het Noordsterpark niet meer stabiel was. De boom is verwijderd. De boom was ernstig aangetast door zwammen. De boomwortels worden door deze zwammen verzwakt. Aan een zijde waren deze deels afgebroken waardoor de kluit aan het kantelen was. Door dat kantelen stond boom al flink scheef. De kans was groot dat de boom zou omvallen bij wind. De boom stond langs een pad in het deel van het park dat veel door hondenbezitters wordt gebruikt om de hond los te laten rennen. Mede hierdoor was het niet langer verantwoord om deze boom te laten staan. Binnen twee jaar planten we een nieuwe boom terug.

Kaartje


Foto

4 november 2021
Hoendiep
Zaandam

Op deze plek is een berk aangetast met honingzwam. Honingzwam is een agressieve zwam die bomen snel doet afsterven en ervoor zorgt dat bomen afbreken en dus omvallen. De aantasting is vergevorderd en de boom staat vlak langs de weg. Hierdoor is het niet verantwoord om deze boom langer te laten staan. De boom wordt met spoed verwijderd.

Herplant

Binnen twee jaar na de kap wordt er een nieuwe berk geplant.

Kaartje

Foto


25 augustus 2021
Cludiusstraat
Zaandam


Op bovenstaande locatie zijn drie iepzieke bomen aangetroffen. Iepziekte is een besmettelijke aandoening die alleen voorkomt bij iepen. Om verdere besmetting te voorkomen proberen we binnen twee weken na het constateren de bomen te kappen. Op de bomen is een gele stip gezet, zodat passanten en omwonenden kunnen zien dat de boom zal worden gekapt en zodat de aannemer weet welke boom hij moet verwijderen. Omwonenden hebben een brief ontvangen over deze kap.

Herplant

Binnen twee jaar na het kappen van de bom zal er een nieuwe boom worden terug geplant. Vaak zal dat weer een iep zijn van een resistente soort. Soms wordt voor een andere boom gekozen.        

KaartjeFoto


4 augustus 2021
Kogersluisstraat
Koog aan de Zaan


Twee bomen aan de Kogersluisstraat dreigden om te vallen. De bomen zijn uit balans geraakt nadat een bewoner een schuur heeft verwijderd. De bomen hadden steun van de fundering van deze schuur. Na het verwijderen van de schuur zijn de boomwortels onder spanning komen te staan. Door het risico op omvallen op de naastgelegen weg is het niet verantwoord om deze bomen te laten staan.

Herplant 

Er komen nieuwe bomen van de eerste grootte. De stamomvang is minimaal 18/20cm.

Kaartje


Foto


14 juli 2021

Iepziekte

In en om Zaanstad


De iepziekte slaat toe op verschillende plekken in en om Zaanstad.  Deze schimmelinfectie gedijt het beste bij warm weer en verschijnt ieder jaar vanaf mei tot en met oktober. Bomen gaan binnen enkele weken dood aan de schimmelinfectie. De iepziekte verspreidt zich gemakkelijk naar gezonde bomen. Daarom moeten we zieke bomen zo snel mogelijk weghalen. 

Herplant

Op de plek waar bomen zijn verwijderd planten we binnen 2 jaar weer bomen terug.

Locaties


In beheer van de gemeente

Barkstraat, Zaandam: 1 iep
Tjotterlaan, Zaandam: 1 iep
Oost Dorsch, Zaandam: meerdere bomen
Jagersveld, Zaandam: meerdere bomen, ook wilgen met watermerkziekte
Adriaan Roggestraat, Zaandam: 1 boom
Provincialeweg, Zaandam: meerdere bomen
Afrit A8, bij Krommenie: heg

In beheer van Rijkswaterstaat

N246: vorig jaar zijn hier zieke iepen verwijderd. Ook dit jaar slaat de iepziekte toe en moeten de overgebleven bomen worden verwijderd.

A8: op diverse plekken langs deze weg stonden zieke iepen die zijn verwijderd.

11 juni 2021
Kastanjeboom Hanenpad
Zaandam

Een kastanjeboom op particulier grondgebied blijkt helaas dood te zijn. Naar de oorzaak wordt nog onderzoek gedaan. De boom stond op de lijst van waardevolle particuliere bomen. Een kapvergunning is niet nodig als blijkt dat de boom dood is.

Herplant

Voor het mogen kappen van de kastanjeboom is een herplantplicht opgelegd. De eigenaar heeft toegezegd een flinke boom terug te planten, maar wil eerst duidelijk hebben waarom de boom is doodgegaan.

KaartjeFoto


12 mei 2021
Gespleten es Noordsterpark
Wormerveer


Tijdens de jaarlijkse boomveiligheidscontrole is geconstateerd dat een boom in het Noordsterpark dusdanig is gespleten dat deze een groot risico voor de omgeving oplevert. Op 12 mei is de boombeheerder van de gemeente benaderd door de inspecteur en over deze situatie geïnformeerd. Door de grote scheur en de lengte van de stam is het aannemelijk dat de boom kan afbreken en op het wandelpad van het Noordstepark terecht kan komen. Dit is een te groot risico voor de bezoekers van het park. Het park wordt druk bezocht door mensen met honden, trimmers en wandelaars uit de directe omgeving. Omdat er binnenkort weer blad aan de boom komt en het gewicht van de boomkroon daarmee toeneemt, is het risico voor de omgeving onverantwoord groot.

Herplant

De boom zal worden vervangen door een nieuwe boom van de eerste grootte.

Kaartje


Foto


25 maart 2021
Provinciale weg N246
Westzaan

Provincie Noord-Holland heeft eerder een kapvergunning aangevraagd voor de kap van een aantal bomen langs de N246 ter hoogte van Westzaan. Deze kapvergunning is verleend. Tegen de vergunning loopt een bezwaarprocedure.16 van de bomen uit de kapvergunning, meelbessen en essen, zijn echter in zo’n slechte staat dat de veiligheid van het verkeer op de weg waarlangs de bomen staan in het geding is. In overleg met deskundigen en betrokkenen is vastgesteld dat het langer laten staan van deze bomen onverantwoord is. Daarom gaat de provincie vooruitlopend op de bezwaarprocedure over tot noodkap van deze 16 bomen. Deze zal plaatsvinden in week 13.

Herplant

Voor alle bomen uit de kapvergunning, inclusief deze 16 bomen, worden nieuwe bomen geplant.

KaartjeFoto


Niet beschikbaar

21 januari 2021
Leeghwaterweg
Zaandam

Er is olielekkage aan een hoogspanningskabel langs de Leeghwaterweg ontstaan. De kabel loopt onder een populier door. Om de kabel te kunnen repareren was het helaas nodig de populier te kappen. Omdat hier sprake is van noodzaak, was een kapvergunning niet nodig.

Herplant

De Provincie Noord-Holland, eigenaar van de boom, plant in het najaar een nieuwe boom.

KaartjeFoto14 januari 2021
Beuk Zuiderhoofdstraat
Krommenie


De boom is aangetast door twee verschillende houtparasitaire zwammen. Door de rotting is de boom windworp gevoelig. Vooral bij sterke wind uit het westen en noorden. Het feit dat de reuzenzwam al bij de stamvoet zit kan betekent dat een groot deel van de wortels inmiddels is afgestorven. Herstel is niet mogelijk en dit kunnen wij ook niet door snoei of groeiplaatsverbetering bereiken. De boom staat binnen het valbereik van drie woonhuizen en is daarmee een gevaar voor de omgeving. Geadviseerd wordt de boom te verwijderen.

Herplant

Omdat de boom particulier is doet gemeente Zaanstad geen herplanting.

KaartjeFotoNiet beschikbaar

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl