Herinrichting Venenbuurt

In de loop van 2021 starten wij met de herinrichting van de Venenbuurt in Zaandam. Het straatwerk en het riool in de wijk zijn behoorlijk verzakt. Op deze pagina leest u meer over het project.

Wat gaat er gebeuren?

De Venenbuurt is nog geen 30 jaar oud. Toch zijn het straatwerk en het riool in de wijk op een groot aantal locaties al behoorlijk verzakt. Daarom gaan wij het vuilwaterriool vervangen en nieuwe bestrating weer op de goede hoogte aanbrengen.

Foto van straat in venenbuurt in Zaandam

Alle Openbare Verlichting gaan we vervangen, zowel de masten als de armaturen. Er komt LED-verlichting.

Een groot aantal bomen in de wijk hebben onvoldoende goede grond en plek om in te groeien. Daardoor hebben een aantal bomen zich maar matig ontwikkeld. Zo nodig vervangen we ze. Andere bomen krijgen een zogenaamde groeiplaatsverbetering, waardoor ze gezond kunnen doorgroeien. Ook gaan wij de plantvakken in de wijk opknappen.

Mogelijk dat nutspartijen, zoals PWN, Liander en Ziggo, ook nog werkzaamheden moeten uitvoeren. Dat vernemen wij later dit jaar.

Projectgebied

Klik op de kaart voor een uitvergroting.

kaart met projectgrenzen


Wanneer?

De planning is om in het voorjaar van 2021 te starten met de werkzaamheden. Naar verwachting is het werk dan eind 2021 klaar.

Voor het zover is, bereiden we tot begin 2021 het werk voor.

Hoe ontstaat het ontwerp?

Het projectteam van gemeente Zaanstad wil graag samen met de bewoners tot een goed ontwerp komen.

Verzamelen van ideeën

Onder normale omstandigheden zouden wij met bewoners uit de wijk een voorlopig ontwerp maken. Vanwege de beperkingen door het coronavirus, pakken wij het dit keer anders aan.

Omdat u in de wijk woont, kent u de omgeving goed en weet u wat behouden moet blijven. Ook weet u op welke plaatsen kansen liggen en welke plekken verbetering behoeven.

Hoe laat u uw mening weten?

Via www.e-spraak.nl/Zaanstad heeft u wensen, ideeën en aandachtspunten voor uw straat en wijk doorgegeven. Hartelijk bedankt daarvoor. 

Voorlopig ontwerp

Met uw inbreng maken wij dan een ontwerp die wij in het najaar aan u willen presenteren.

De gemeente organiseert dan een inloopbijeenkomst waar u het voorlopig ontwerp kunt bekijken en hierop kunt reageren. Als de huidige corona-situatie dan nog actueel is, kunt u het ontwerp op deze website inzien.

Definitief ontwerp

De suggesties gaan wij vervolgens, waar mogelijk, verwerken in het definitief ontwerp. Het bijgewerkte ontwerp en vraag & antwoord overzicht plaatsen wij hier op de website. In dit overzicht reageren wij op de ingestuurde suggesties.

Het ontwerp wordt daarna definitief gemaakt, wat uitgangspunt zal zijn voor de uiteindelijke uitvoering.

Hoe communiceren we?

Tijdens de voorbereiding van dit project gaan wij bewoners en belanghebbenden 4x informeren.

Bewonersbrief Schrijfsters- en Venenbuurt.pdf

Bewoners en belanghebbenden zijn geïnformeerd over de noodzaak van de herinrichting van hun buurt. Ze zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het voorlopig ontwerp door gebruik maken van de website www.e-spraak.nl/Zaanstad.

Brief 2: Toelichting voorlopig ontwerp + reactie

Wanneer het voorlopig ontwerp gereed is, worden bewoners en belanghebbenden uitgenodigd om het ontwerp te bekijken en daarop een reactie te geven. De wijze waarop bepalen wij later.

Brief 3: Kenbaar maken definitief ontwerp

De binnengekomen reacties worden waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. Bewoners ontvangen een brief wanneer het definitief ontwerp gereed is, met een verwijzing naar de locatie waar het ontwerp kan worden bekeken. We zullen aangeven waarom mogelijk sommige suggesties niet zijn verwerkt in het definitief ontwerp.

Brief 4: Start uitvoering

In deze brief vertellen we wanneer de werkzaamheden gaan starten en welke gevolgen dit heeft. Denk bijvoorbeeld aan bereikbaarheid, parkeergelegenheid, stof- en geluidsoverlast. We maken ook bekend hoe we u gedurende de werkzaamheden op de hoogte houden van de voortgang. Indien mogelijk wordt een inloopavond georganiseerd om de werkzaamheden toe te lichten.

Andere vragen?

Als er nog vragen zijn, bel met  de gemeentelijke informatielijn 14 075 en vraag naar projectleider Hans Lamers.

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl