Schildersbuurt

In 2021 en 2022 is in de Schildersbuurt het riool, bestrating, groen en verlichting vervangen. Helaas moet het nieuw aangelegde riool in sommige straten opnieuw gelegd. Op deze pagina leest u hier meer over.

Nieuw riool helaas verzakt

In de zomer 2022 merkten wij helaas dat het nieuw aangelegde riool in een aantal straten is verzakt. Dit komt waarschijnlijk door het veen in de grond wat in aanraking is gekomen met zuurstof en het zwaarder worden van de ondergrond.

Het verzakte riool gaan wij begin 2023 herstellen. Het gaat om de volgende straten: Van der Helststraat, Claude Monetstraat, Rembrandstraat en Jan van Scorelstraat. Op dit moment zijn wij bezig om deze werkzaamheden voor te bereiden. 

Wat is er gedaan?

In maart 2021 is het project gestart. In de hele Schildersbuurt moest het riool vervangen worden. Gelijktijdig is de bestrating, het groen en en groot deel van de openbare verlichting vervangen.

Het werk is in fasen uitgevoerd.  Onder het kopje Archief staan alle faseringskaarten.

Uitgangspunt is het zoveel mogelijk behouden van de bestaande bomen. We planten extra bomen waar dat mogelijk is. 

Monitoringsplan Wareco 


Binnen het projectgebied zijn gevoelige panden, waarbij een verhoogde kans op schade bestaat bij uitvoering van de geplande werkzaamheden.
Om de kans op schade aan de omliggende bebouwing te beperken wordt tijdens de werkzaamheden de omgevingsbeïnvloeding gemonitord.
Klik op de groene knop hieronder voor meer informatie.

Monitoringsplan Wareco 12-05-2021.pdf

Projectgebied

tekening van projectgebied Schildersbuurt ZaandamFasering en planning

Op de kaart via de onderstaande knop ziet u de nieuwe data per fase. Daarnaast vindt u per fase de informatie terug onder ''bewonersbrieven aannemer fasen''. 

Faseringstekening met uitvoeringsdata in 2023 20- 12-22.pdf

Bomen en beplanting

Tijdens de werkzaamheden in de Govert Flinckstraat zijn wij veel kabels en leidingen in de grond tegengekomen. Uit extra onderzoek is gebleken dat het hierdoor helaas niet mogelijk is alle gewenste bomen te planten. We hebben daarom naar alternatieven gekeken. Door de aanwezigheid van de kabels en leidingen zijn dat er helaas weinig. We zijn nog aan het kijken welke bomen we kunnen planten. Op dit moment kunnen we 1 boom kwijt.

Hieronder vindt u de tekening met beplantingsplan.

Beplantingsplan Schildersbuurt 25-01-2022.pdf

Bodemonderzoek

Vóór de start van de werkzaamheden is in de hele Schilderswijk bodemonderzoek gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat de ondergrond op sommige plekken vervuild is. Dit komt veel voor in Zaanstad. Het is aan onze bodem te zien dat we van oudsher een industriegebied zijn. Ook werd bij het ophogen van de slappe veengrond vroeger lang niet altijd gekeken of de grond schoon was.

Zoals het er nu naar uitziet, is de bovengrond niet verontreinigd. De vervuiling zit alleen in de ondergrond, op beperkte plekken.

We plaatsen binnenkort onder andere bomen en lantaarnpalen. Ook werken we aan de rioolkolken (de putten in de straat). We verwachten dat we met deze werkzaamheden niet in de vervuilde grond werken. Bij elke keer dat we werken, beoordeelt een deskundige of het afnemen van een grondmonster nodig is. Mochten we in een bepaalde straat tijdens onze werkzaamheden toch vervuiling tegenkomen, dan laten we dit de inwoners per brief weten.

Voor de zekerheid hebben we vast een ‘saneringsplan’ gemaakt. In dit plan staat wat we doen als we wel vervuilde grond tegenkomen. Afdeling Fysieke leefomgeving van de gemeente Zaanstad heeft ingestemd met dit saneringsplan. Dit is vastgelegd in onderstaande beschikking.

Beschikking Hobbemastraat 21-07-21.pdf


Blijf op de hoogte via de Omgevingsapp

Goed nieuws, de app voor de Schildersbuurt staat online!  De aannemer plaatst hier wekelijks nieuwsupdates over de werkzaamheden in. U kunt ons ook eenvoudig vragen stellen via de app. Zo blijft u tijdens de uitvoering gemakkelijk en op een leuke manier op de hoogte van het werk.

De app ‘Herinrichting Schildersbuurt” kunt u gratis downloaden in de Appstore of Playstore. Wij raden u van harte aan om de app op uw telefoon te installeren en zo op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. U kunt ook de onderstaande QR-code scannen. 

Contact 

Tijdens de uitvoering is Kiki den Ouden namens Kroeze Infra B.V. als omgevingsmanager uw aanspreekpunt. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met haar op.

Dit kan telefonisch (085 822 0402), per mail (schildersbuurt@kroezeinfrabv.nl) of via de Herinrichting Schildersbuurt-app.

Als er nog overige vragen zijn kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 075 of via e-mail  a.reddering@zaanstad.nl

Wilt u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Communicatie

Bewonersbrief fase 1- 2023 Schildersbuurt V1.pdf

Bewonersbrieven aannemer fasen

Bewonersbrief fase A1.1 schildersbuurt V1.pdf
Bewonersbrief fase A1.2 schildersbuurt V2.pdf
Bewonersbrief fase A2 schildersbuurt V2.pdf
Bewonersbrief fase A3 schildersbuurt V2.pdf
Bewonersbrief fase A3.2 schildersbuurt V2.pdf
Bewonersbrief fase A5.1 schildersbuurt V2.pdf
Bewonersbrief fase A5.2 schildersbuurt V2.pdf
Bewonersbrief fase A6 schildersbuurt V2.pdf
Bewonersbrief herstart B4 schildersbuurt [V2].pdf
Bewonersbrief fase D2 schildersbuurt V1.pdf
Bewonersbrief fase F1 schildersbuurt V1.pdf
Bewonersbrief fase F2 schildersbuurt V1.pdf
Bewonersbrief fase F3 schildersbuurt V1.pdf
Bewonersbrief fase F4 schildersbuurt V1.pdf Bewonersbrief fase F4 schildersbuurt V2.pdf Bewonersbrief fase F5.2 schildersbuurt V2.pdf
Bewonersbrief fase G4 schildersbuurt V1.pdf
Bewonersbrief kruising schildersbuurt V2.pdf

Archief

Publicatie vraag-antwoord 31-03-2020.pdf

Definitief Ontwerp 05-2020.pdf

Kapvergunning 2e fase [7-01-2021].pdf

Situatietekening kappen 2e fase [7-1-2021].pdf

Kapvergunning [13-7-2020].pdf

Situatietekening te kappen bomen [13-7-2021].pdf

Bomen Effect Analyse .pdf

Voorlopig ontwerp .pdf

Kennisdocument gewone dwergvleermuis.pdf

Presentatie herinrichting .pdf

Faseringskaart 25-05-21.pdf

Faseringskaart 02-06-22.pdf

Archieftekst van vóór dec 2022.pdf

Bewonersbrief start vervangen riolering 22-12-22.pdf

Bewonersbrief voortgang werkzaamheden Schildersbuurt 25-07-22.pdf

Bewonersbrief uitstel fase G2 13-06-22.pdf

Bewonersbrief start werk Schildersbuurt 24-03-21.pdf

Bewonersbrief definitief ontwerp 5 juni 2020 .pdf

Bewonersbrief inloopavond 10 februari 2020 .pdf

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl