Schildersbuurt

In de Schildersbuurt moet het riool vervangen worden. Als we dan toch de grond in moeten, vervangen we meteen de bestrating en knappen het groen in de buurt op. Daarnaast vervangen we een groot deel van de openbare verlichting.

Wat gaat er gebeuren?

In maart 2021 is het project gestart. In de Schildersbuurt moet het riool vervangen worden. Als we dan toch de grond in moeten, vervangen we meteen de bestrating en knappen het groen in de buurt op. Daarnaast vervangen we een groot deel van de openbare verlichting.

Het werk wordt in fasen uitgevoerd. Op de afbeelding , onder het kopje Projectgebied, zie je om welke straten het precies gaat. 

Uitgangspunt is het zoveel mogelijk behouden van de bestaande bomen. We planten extra bomen waar dat mogelijk is. 

Monitoringsplan Wareco 


Binnen het projectgebied zijn gevoelige panden, waarbij een verhoogde kans op schade bestaat bij uitvoering van de geplande werkzaamheden.
Om de kans op schade aan de omliggende bebouwing te beperken wordt tijdens de werkzaamheden de omgevingsbeïnvloeding gemonitord.
Klik op de groene knop voor meer informatie.

Monitoringsplan Wareco 12-05-2021.pdf

Vleermuisonderzoek

In maart 2020 is de wijk Schilderbuurt geïnventariseerd op de (mogelijke aanwezigheid) van beschermde dieren en planten.

Hieruit bleek dat in het verleden diverse soorten vleermuizen in de wijk zijn waargenomen. In een aantal van de aanwezige bomen bevinden zich holten en gaten waarin vleermuizen kunnen zitten.

De vleermuis is een beschermde diersoort waar we mogelijk rekening mee moeten houden bij de werkzaamheden.

Om goed vast te stellen of en waar er vleermuizen zijn, is het onderzoek 's avonds en 's nachts uitgevoerd. 

Dit onderzoek is tussen april tot oktober 2020 diverse malen uitgevoerd door het adviesbureau Van der Goes en Groot. Bij het werk dragen de veldwerkers zoveel mogelijk gele hesjes. Ze hebben een brief bij zich met uitleg van het werk.

Kennisdocument gewone dwergvleermuis.pdf

Projectgebied

tekening van projectgebied Schildersbuurt ZaandamWanneer?

Wij hebben helaas gemerkt dat het nieuw aangelegde riool in een aantal straten is verzakt. Dit komt waarschijnlijk door het veen in de grond wat in aanraking is gekomen met zuurstof en het zwaarder worden van de ondergrond.

Het verzakte riool gaan wij herstellen. Het gaat om de volgende straten: Van der Helststraat, Claude Monetstraat, Rembrandstraat en Jan van Scorelstraat. Op dit moment zijn wij bezig om deze werkzaamheden voor te bereiden. Wanneer duidelijk is hoe en wanneer we dit gaan herstellen, informeren wij de bewoners van de bovengenoemde straten.

Op de kaart via de onderstaande knop ziet u de nieuwe data per fase. Daarnaast vindt u per fase de informatie terug onder ''bewonersbrieven aannemer fasen''. 

Faseringskaart 02-06-22.pdf

Faseringskaart Schildersbuurt

Parkeren

Wij gaan de parkeervakindeling in de Saenredamstraat aanpassen. Op dit moment staan er in de Saenredamstraat verschillende bomen in de parkeervakken. Hiervoor is gekozen om zo goed mogelijk gebruik te maken van de ruimte. Om het parkeren tegen een boom aan te voorkomen gaan we de parkeervakindeling aanpassen.

Ter hoogte van de bomen gaan wij met witte stenen aangegeven dat hier niet geparkeerd kan worden. De ruimtes tussen de bomen worden parkeerstroken zonder parkeervakindeling. Zo maken we nog steeds goed gebruik van de beperkte ruimte en kunnen we de bomen behouden.

Kliko aanbiedplaats

We gaan in de gehele wijk de plekken voor de rolcontainers middels een tegel weer aangeven. In het ontwerp waren deze niet meegenomen.

Voorbeeld tegel voor aanbiedplaats rolcontainers.

Drempels

Verder gaan we, op verzoek van meerdere bewoners, de drempels in de Saenredamstraat en Van Ostadestraat weer terug brengen. Ook deze waren niet in het ontwerp opgenomen. Ook de Nicolaes Maesstraat krijgt een drempel [update 10-9-2021].

Bomen en beplanting

Tijdens de werkzaamheden in de Govert Flinckstraat zijn wij veel kabels en leidingen in de grond tegengekomen. Uit extra onderzoek is gebleken dat het hierdoor helaas niet mogelijk is alle gewenste bomen te planten. We hebben daarom naar alternatieven gekeken. Door de aanwezigheid van de kabels en leidingen zijn er helaas niet veel. We zijn nog aan het kijken welke bomen we kunnen planten. Op dit moment kunnen we 1 boom kwijt.

Hieronder vindt u de tekening met beplantingsplan.

Beplantingsplan Schildersbuurt 25-01-2022.pdf

Bodemonderzoek

Vóór de start van de werkzaamheden is in de hele Schilderswijk bodemonderzoek gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat de ondergrond op sommige plekken vervuild is. Dit komt veel voor in Zaanstad. Het is aan onze bodem te zien dat we van oudsher een industriegebied zijn. Ook werd bij het ophogen van de slappe veengrond vroeger lang niet altijd gekeken of de grond schoon was.

Zoals het er nu naar uitziet, is de bovengrond niet verontreinigd. De vervuiling zit alleen in de ondergrond, op beperkte plekken.

We plaatsen binnenkort onder andere bomen en lantaarnpalen. Ook werken we aan de rioolkolken (de putten in de straat). We verwachten dat we met deze werkzaamheden niet in de vervuilde grond werken. Bij elke keer dat we werken, beoordeelt een deskundige of het afnemen van een grondmonster nodig is. Mochten we in een bepaalde straat tijdens onze werkzaamheden toch vervuiling tegenkomen, dan laten we dit de inwoners per brief weten.

Voor de zekerheid hebben we vast een ‘saneringsplan’ gemaakt. In dit plan staat wat we doen als we wel vervuilde grond tegenkomen. Afdeling Fysieke leefomgeving van de gemeente Zaanstad heeft ingestemd met dit saneringsplan. Dit is vastgelegd in onderstaande beschikking.

Beschikking Hobbemastraat 21-07-21.pdf


Communicatie

Bewonersbrief voortgang werkzaamheden Schildersbuurt 25-07-22.pdf

Bewonersbrief uitstel fase G2 13-06-22.pdf

Bewonersbrief start werk Schildersbuurt 24-03-21.pdf

Bewonersbrief definitief ontwerp 5 juni 2020 .pdf

Bewonersbrief inloopavond 10 februari 2020 .pdf

Bewonersbrieven aannemer fasen

Bewonersbrief fase A1.1 schildersbuurt V1.pdf
Bewonersbrief fase A1.2 schildersbuurt V2.pdf
Bewonersbrief fase A2 schildersbuurt V2.pdf
Bewonersbrief fase A3 schildersbuurt V2.pdf
Bewonersbrief fase A3.2 schildersbuurt V2.pdf
Bewonersbrief fase A5.1 schildersbuurt V2.pdf
Bewonersbrief fase A5.2 schildersbuurt V2.pdf
Bewonersbrief fase A6 schildersbuurt V2.pdf
Bewonersbrief herstart B4 schildersbuurt [V2].pdf
Bewonersbrief fase D2 schildersbuurt V1.pdf
Bewonersbrief fase F1 schildersbuurt V1.pdf
Bewonersbrief fase F2 schildersbuurt V1.pdf
Bewonersbrief fase F3 schildersbuurt V1.pdf
Bewonersbrief fase F4 schildersbuurt V1.pdf Bewonersbrief fase F4 schildersbuurt V2.pdf Bewonersbrief fase F5.2 schildersbuurt V2.pdf
Bewonersbrief fase G4 schildersbuurt V1.pdf
Bewonersbrief kruising schildersbuurt V2.pdf

Andere vragen?

Als er nog andere vragen zijn kan je contact opnemen via de gemeentelijke informatielijn 14 075 of via e-mail op a.reddering@zaanstad.nl. Momenteel is Alexander op vakantie. Hij zal de vragen vanaf 22 augustus  2022 beantwoorden. 

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief

Publicatie vraag-antwoord 31-03-2020.pdf

Definitief Ontwerp 05-2020.pdf

Kapvergunning 2e fase [7-01-2021].pdf

Situatietekening kappen 2e fase [7-1-2021].pdf

Kapvergunning [13-7-2020].pdf

Situatietekening te kappen bomen [13-7-2021].pdf

Bomen Effect Analyse .pdf

Voorlopig ontwerp .pdf

Presentatie herinrichting .pdf

Faseringskaart 25-05-21.pdf

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl