Schildersbuurt

In 2021 gaan we starten met het vervangen van het riool, de bestrating en het groen in de Schildersbuurt. Op deze pagina lees je meer over het project.

Wat gaat er gebeuren?

In de Schildersbuurt moet het riool vervangen worden. Als we dan toch de grond in moeten vervangen we meteen de bestrating en knappen het groen in de buurt op. Daarnaast wordt ook een groot deel van de openbare verlichting vervangen.

Het werk wordt in fasen uitgevoerd. Op de afbeelding hieronder zie je om welke straten het precies gaat. 

Uitgangspunt is dat de bestaande bomen zo veel als mogelijk worden behouden. Daar waar mogelijk worden extra bomen gepland.

Projectgebied

Archief

Bewonersbrief inloopavond Schildersbuurt.pdf

Wanneer?

De planning is om in 2021 te starten met het project in de Schildersbuurt. 

Bodemonderzoek

Voordat wij kunnen starten met de werkzaamheden, moet er bodemonderzoek worden uitgevoerd. Binnenkort start hiervoor een onderzoeksbureau bij u in de wijk. Op deze manier krijgen wij inzicht in de bodemkwaliteit.

Vleermuisonderzoek

In maart 2020 is de wijk Schilderbuurt geïnventariseerd op de (mogelijke aanwezigheid) van beschermde dieren en planten.

Hierbij is gebleken dat in het verleden diverse soorten vleermuizen in de wijk zijn waargenomen. In een aantal van de aanwezige bomen bevinden zich holten en gaten waarin vleermuizen kunnen zitten.

De vleermuis is een beschermde diersoort waar we mogelijk rekening mee moeten houden bij de werkzaamheden.

Om definitief goed vast te stellen of en waar er vleermuizen zitten dient er avonds en nachts onderzoek gedaan te worden.

Dit zal tussen april tot oktober 2020 diverse malen gebeuren door het adviesbureau Van der Goes en Groot. Bij het werk zullen de veldwerkers zoveel mogelijk gele hesjes dragen en een brief bij zich hebben met uitleg van het werk.

Kennisdocument gewone dwergvleermuis.pdf


Inloopbijeenkomst

Het voorlopig ontwerp is op de inloopavond van 26 februari gepresenteerd. Tijdens deze avond hebben wij waardevolle informatie opgehaald bij de bewoners. Mede op basis van alle reacties zullen wij het ontwerp aanpassen en definitief maken. 

Binnenkort verschijnt er op deze pagina ook een terugkoppeling op de reactieformulieren die tijdens de inloopavond zijn ingevuld. 

In het document hieronder zijn de vragen van de inloopavond voorzien van antwoorden. Klik op de button om het document te openen.

Documenten

Publicatie vraag-antwoord.pdf

Voorlopig ontwerp Schildersbuurt.pdf

Presentatie herinrichting Schildersbuurt.pdf

Andere vragen?

Als er nog andere vragen zijn kan je contact opnemen via de gemeentelijke informatielijn 14 075 of via e-mail op a.reddering@zaanstad.nl.


Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl