Schildersbuurt

In de Schildersbuurt moet het riool vervangen worden. Als we dan toch de grond in moeten, vervangen we meteen de bestrating en knappen het groen in de buurt op. Daarnaast vervangen we een groot deel van de openbare verlichting.

Wat gaat er gebeuren?

In de Schildersbuurt moet het riool vervangen worden. Als we dan toch de grond in moeten, vervangen we meteen de bestrating en knappen het groen in de buurt op. Daarnaast vervangen we een groot deel van de openbare verlichting.

Het werk wordt in fasen uitgevoerd. Op de afbeelding , onder het kopje Projectgebied, zie je om welke straten het precies gaat. 

Uitgangspunt is het zoveel mogelijk behouden van de bestaande bomen. We planten extra bomen waar dat mogelijk is. 

Vleermuisonderzoek

In maart 2020 is de wijk Schilderbuurt geïnventariseerd op de (mogelijke aanwezigheid) van beschermde dieren en planten.

Hieruit bleek dat in het verleden diverse soorten vleermuizen in de wijk zijn waargenomen. In een aantal van de aanwezige bomen bevinden zich holten en gaten waarin vleermuizen kunnen zitten.

De vleermuis is een beschermde diersoort waar we mogelijk rekening mee moeten houden bij de werkzaamheden.

Om goed vast te stellen of en waar er vleermuizen zijn, is het onderzoek 's avonds en 's nachts uitgevoerd. 

Dit onderzoek is tussen april tot oktober 2020 diverse malen uitgevoerd door het adviesbureau Van der Goes en Groot. Bij het werk dragen de veldwerkers zoveel mogelijk gele hesjes. Ze hebben een brief bij zich met uitleg van het werk.

Kennisdocument gewone dwergvleermuis.pdf

Projectgebied

tekening van projectgebied Schildersbuurt ZaandamWanneer?

De planning is om in 2021 te starten met het project in de Schildersbuurt.  Op de kaart via de onderstaande knop ziet u de data per fase. 

Faseringskaart 25-05-21.pdf

Bodemonderzoek

Vóór de start van de werkzaamheden is in de hele Schilderswijk bodemonderzoek gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat de ondergrond op sommige plekken vervuild is. Dit komt veel voor in Zaanstad. Het is aan onze bodem te zien dat we van oudsher een industriegebied zijn. Ook werd bij het ophogen van de slappe veengrond vroeger lang niet altijd gekeken of de grond schoon was.

Zoals het er nu naar uitziet, is de bovengrond niet verontreinigd. De vervuiling zit alleen in de ondergrond, op beperkte plekken.

We plaatsen binnenkort onder andere bomen en lantaarnpalen. Ook werken we aan de rioolkolken (de putten in de straat). We verwachten dat we met deze werkzaamheden niet in de vervuilde grond werken. Bij elke keer dat we werken, beoordeelt een deskundige of het afnemen van een grondmonster nodig is. Mochten we in een bepaalde straat tijdens onze werkzaamheden toch vervuiling tegenkomen, dan laten we dit de inwoners per brief weten.

Voor de zekerheid hebben we vast een ‘saneringsplan’ gemaakt. In dit plan staat wat we doen als we wel vervuilde grond tegenkomen. Afdeling Fysieke leefomgeving van de gemeente Zaanstad heeft ingestemd met dit saneringsplan. Dit is vastgelegd in onderstaande beschikking.

Beschikking Hobbemastraat 21-07-21.pdf

Bomenkap

Wij hebben geen bezwaren ontvangen. Dinsdag 23 februari 2021 worden de bomen aangestipt. Woensdag 24 februari 2021 worden de bomen gekapt.

Hieronder vindt u de omgevingsvergunningen, situatietekeningen en de bomen effect analyse t.b.v. de te kappen bomen.

Kapvergunning 2e fase [7-01-2021].pdf

Situatietekening kappen 2e fase [7-1-2021].pdf

Kapvergunning [13-7-2020].pdf

Situatietekening te kappen bomen [13-7-2021].pdf

Bomen Effect Analyse .pdf

Uw reacties op het plan

Het voorlopig ontwerp is op de inloopavond van 26 februari gepresenteerd. Tijdens deze avond gaven de bewoners waardevolle informatie. Mede op basis van alle reacties pasten wij het het ontwerp aan.

In het document Publicatie vraag-antwoord.pdf staan de vragen van de inloopavond  met antwoord

Wij hebben de uitkomsten verwerkt in het definitief ontwerp. U heeft hierover een brief ontvangen.

Publicatie vraag-antwoord 31-03-2020.pdf

Defintief Ontwerp 05-2020.pdf

Communicatie

Bewonersbrief start werk Schildersbuurt 24-03-21.pdf

Bewonersbrief definitief ontwerp .pdf

Bewonersbrief inloopavond .pdf

Andere vragen?

Als er nog andere vragen zijn kan je contact opnemen via de gemeentelijke informatielijn 14 075 of via e-mail op a.reddering@zaanstad.nl.

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief

Voorlopig ontwerp .pdf

Presentatie herinrichting .pdf


straat in Schildersbuurt Zaandam


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl