Veiligheid beweegbare bruggen

 

Beweegbare bruggen

De gemeente Zaanstad heeft in totaal ongeveer 750 vaste bruggen, 10 lokaal bediende bruggen en 11 op afstand bediende bruggen in beheer en onderhoud. Dat betekent dat de gemeente zorgt dat ze goed functioneren en veilig zijn voor alle gebruikers.

De gemeente bedient ook nog 4 bruggen van andere instanties op afstand.  De gemeente bedient de volgende 15 bruggen op afstand:

    Dr. J.M. den Uylbrug (Voorzaan)
    William Pontbrug (Voorzaan)
    Prins Wilhelminabrug (Voorzaan)
    Prinses Beatrixbrug (Achterzaan)
    Prins Bernhardbrug (Achterzaan)
    Spoorbrug Zaandam (Achterzaan – ProRail)
    Prins Willem Alexanderbrug (Achterzaan)
    Coenbrug (Achterzaan – Rijkswaterstaat)
    Julianabrug (Achterzaan – provincie Noord-Holland)
    Zaanbrug (Achterzaan)
    Prins Clausbrug (Achterzaan – provincie Noord-Holland)
    Veer- of Vaartbrug (Nauernasche Vaart)
    Reint Laan Jr. -brug (Nauernasche Vaart)
    Nauernabrug (Zijkanaal D)
    Schiethavenbrug (Schiethavenkanaal).

Andere instanties bedienen op afstand de volgende bruggen:

    Prinses Amaliabrug (Tapsloot – provincie Noord-Holland)
    Verkeersbrug Krommenie (Nauernasche Vaart – provincie Noord-Holland)
    Spoorbrug Krommenie (Nauernasche Vaart – ProRail)
    Vrouwenverdrietbrug (Nauernasche Vaart – provincie Noord-Holland)

Verbeteren brugbediening
 

We ontwikkelden vanaf 2016 een veiligheidsmethodiek voor de beweegbare bruggen.  Deze methodiek is vastgelegd in het Rapport opzet methodiek voor integrale veiligheid bruggen bij Zaanstad (januari 2018). Deze  methodiek gebruiken we om de risico’s van het bedienen van bruggen in beeld te brengen. Door dit eerst te doen, konden we daarna maatregelen op maat nemen.

Het plan van aanpak ‘Project veiligheid brugbediening’ is in 2019 vastgesteld. Aanleiding was het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dit rapport is gemaakt na het ongeluk op de Prins Bernardbrug in 2019. Het plan van aanpak geldt voor alle door de gemeente bediende bruggen.

We hebben het volgende verbeterd:

    De gemeente plaatste 1 of 2 extra camera’s (afhankelijk van de complexiteit van de brug) om het val (het beweegbare deel van de klep van de brug) van een brug beter in beeld te brengen.
    Het gedeelte van de brug tussen de slagbomen maakten we geel. Het gaat dan alleen om het gedeelte, waarvan het langzame verkeer (wandelaars en fietsers) gebruik maakt.
    Aan de hand van het document Plan van aanpak Zicht (op bruggen) zijn de camera’s op de bruggen anders afgesteld. 

Daarnaast werken we nu aan:

    De gemeente bedient de bruggen vanuit de Centrale Post op het Havenkantoor in Zaandam. We gaan de kwaliteit van de beelden die daar binnenkomen verbeteren.
    Ook komt op alle beweegbare bruggen een objectdetectie. Een objectdetectie is een extra veiligheidssysteem. Het laat de persoon die de brug bedient weten dat er nog personen en/of voertuigen op het val lopen of rijden. Het is dus een extra hupmiddel voor de persoon die de brug op afstand bedient. Deze gebruikt dit vooral als de bediening van de brug in volle gang is (als de rode lichten aanstaan, de slagbomen omlaag zijn en het val op het punt staat om omhoog te gaan).

De planning is dat we eind 2024 hiermee klaar zijn.

Aanpak van verbeteren bedienveiligheid 


Behalve het gebruikelijke beheer en onderhoud aan de bruggen doen wij regelmatig onderzoek, hoe veilig de bediening van beweegbare bruggen (en sluizen) is. We kijken hoe we die verder kunnen verbeteren. Hiervoor hebben wij een apart Integraal Veilligheidsteam. Hun analyses bestaan uit:

    Kijken hoe de verkeerssituatie op en rondom een brug is.
    Uitvoeren van een risicoanalyse, welke impact mogelijke ongewenste gebeurtenissen bij het bedienen van een brug hebben. Ongewenste gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld: 

-  Slagboom is naar beneden, maar voorbijgangers negeren die.
-  Het val gaat naar beneden, terwijl een schip de brug passeert.
-  De brug kan niet open, omdat er zwemmers zijn onder of vlak bij de brug.
-  We bedienen de brug, maar er staat te veel wind of er is slecht zicht door bijvoorbeeld mist.
Een auto rijdt door een slagboom en komt in het water terecht.

    Het doen van aanbevelingen en/of het nemen van maatregelen om de veiligheid van het gebruik en van de bediening van de bruggen en/of sluizen nog verder te verbeteren.


Planning verder verbeteringen 


In 2024:

  • Vaartbrug (onderhoud) en diverse lokaal bediende bruggen en sluizen in Zaanstad, namelijk de Zwerversbrug (Krommenie-Oost), de Zonnepadbrug (Oud-Zaandijk), de Hanenpadbrug (Zaandam-Zuid), de Watermolenbrug (Westzaan), de Kerkbuurtbrug (Westzaan) en Middelbrug (Westzaan).
  • Onderhoud aan de Schiethavenbrug.  

In 2025 :

  •  Groot onderhoud aan de Prins Willem Alexanderbrug. 


Negeren van rood licht als brug open staat

Het negeren van rood licht en het onder de slagbomen doorkruipen als bruggen openstaan, komt helaas dagelijks voor. Dit levert levensgevaarlijke situaties op. De mensen die de bruggen bedienen zijn getraind, hoe zij hiermee om moeten gaan. Het negeren van rood licht is onacceptabel. De gemeente controleert hier ook samen met de politie op. Daarmee gaan we door.

Overzicht documenten veiligheid brugbediening
 Gele vlakken op de Beatrixbrug

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl