Boendermakerbuurt

De gemeente Zaanstad knapt de parallelweg langs de Kepplerstraat en Wibautstraat aan de oostkant op. Op deze pagina lees je meer over de herinrichting.

De openbare ruimte van de parallelweg tussen de Walraven van Hallstraat en de Jan Eijdenbergstraat is aan vervanging toe. De inrichting voldoet niet meer aan de huidige eisen, de bestrating is versleten en op plaatsen verzakt. 


Naast de bestrating vernieuwen wij ook het riool. Het huidige gemengde riool vervangen wij door een gescheiden riool (apart afvoer van vuil, huishoudelijk afval water en regenwater). 


Ook vervangen wij de lichtmasten en kappen wij een aantal bomen. Nieuwe bomen zullen worden geplant.


Voorafgaand aan de herinrichting zijn de nutsbedrijven (Gas/Water /Elektra) in de buurt bezig geweest en hebben o.a. de water-, gas en elektraleidingen vernieuwd.


Aanleggen fietsstraat niet mogelijk

In 2018 is een ontwerp voorgelegd aan de bewoners waarbij de parallelweg was ingericht als een fietsstraat. Het aanleggen van een fietsstraat blijkt uiteindelijk niet mogelijk. De groenstrook langs de parallelweg zal hierdoor op bepaalde plaatsen worden aangetast en een aantal bomen moeten worden gekapt.

Omdat de gemeente het behoud van het groen belangrijker vindt, is besloten geen fietsstraat aan te leggen.

Waar werken we?

Wanneer?


In de week van 16 november 2020 start de aannemer met voorbereidende werkzaamheden. Hieronder valt de kap van een aantal bomen. In de week van 23 november beginnen wij met de daadwerkelijke herinrichting. Wij starten op de hoek van de Jan Eijdenberstraat.Wibautstraat. Daarna wordt in verschillende fases richting de Walraven van Hallstraat toe gewerkt. Via de onderstaande knop kunt u deze fases bekijken. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind mei 2021.


Tekening met de verschillende fases 24-09-20.pdf


Nieuw ontwerp

Wij hebben een nieuw ontwerp gemaakt op basis van de huidige situatie. De parallelweg leggen wij opnieuw aan, waarbij parkeerplaatsen terug komen op de plekken waar u nu ook al parkeert.


Klik op de onderstaande link om het nieuwe ontwerp te bekijken.


Nieuw ontwerp 5-02-20.pdf


In februari 2020 hebben wij de omwonenden het nieuwe ontwerp toegestuurd en hen verzocht opmerkingen op dit ontwerp te maken. De gemaakte opmerkingen hebben wij met bijbehorende antwoorden in een overzicht gezet.


Overzicht vraag en antwoord 12-08-20.pdf


De ingediende opmerkingen hebben wij zo veel als mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. Dit ontwerp kunt u via onderstaande knop bekijken


Definitief ontwerp 17-04-20.pdf

Bomen

De bomen in het deel van de Wibautstraat zijn slecht van kwaliteit en gaan wij vervangen. In totaal kappen wij 9 bomen en plaatsen wij 12 nieuwe bomen terug. De bomen die gekapt zullen worden kunt u terug zien op de onderstaande tekening. Op dezelfde plek zullen wij de bomen terug planten. 


Tekening bomen 15-05-20.pdf

 

Voor het kappen van de bomen is een kapvergunning verleend. Deze kunt u bekijken via de onderstaande knop. 


Kapvergunning 02-07-20.pdf


Zo laten we van ons horen


Begin november ontvingen bewoners in de omgeving deze brief:
Bewonersbrief start uitvoering 06-11-20.pdf


Heeft u vragen?

Bel met het gemeentelijk telefoonnummer 14 075 en vraag naar René Bien of stuur een mail naar R.Bien@zaanstad.nl

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl