Kleurenbuurt

In 2020 wordt in de Kleurenbuurt het riool vervangen. Dit is een mooie kans om de buurt opnieuw in te richten en te bestraten. Meer informatie vindt u op deze pagina.

In 2020 wil de Gemeente Zaanstad tussen de Vermiljoenweg en Twiskeweg het riool vernieuwen. Tegelijk wordt de buurt opnieuw ingericht en bestraat.

Op het terrein waar de sporthal en het zwembad weg zijn of weg gaan komt nieuwbouw. Hoe dit eruit komt te zien is nog niet bekend. Vandaar dat we daar nu niet gaan bestraten.

Herinrichting

Bij de herinrichting worden alle straatstenen vervangen; ook het asfalt in De Weer wordt vervangen door bestrating. Verder worden de meeste kruispunten verhoogd en komen er drempels. Ook worden de meeste lichtmasten vernieuwd.

Het parkeren wijzigt ook: nu parkeren de auto's langs de trottoirband. Straks komen de parkeerplaatsen op dezelfde hoogte als het trottoir. In totaal komen er extra parkeerplaatsen bij.

In deze buurt zijn enkele bomen van slechte kwaliteit en worden deze vervangen door nieuwe exemplaren. Ook voor de aanleg van het riool worden enkele bomen gekapt waar nieuwe bomen voor terug komen. De nieuwe bomen komen niet altijd op dezelfde plek terug. In totaal komen er meer bomen terug dan dat er verdwijnen.

De grootste aanpassing is de nieuwe inrichting van het speelveld tussen de Indigo- en Vermiljoenflat. Wij willen dat 'het groen en het water van De Gouw' door meer bewoners beleefd kan worden. Nu ligt het grasveld verscholen achter de garageboxen van ZVH en maken voornamelijk de bewoners van de twee flats er gebruik van.

Om de buurt aantrekkelijker te maken, willen we hier een mooie en aantrekkelijke openbare ruimte van maken, bijvoorbeeld door er meer bomen en speelvoorzieningen voor kinderen aan te leggen. Het voetbalveld kan dan niet in de huidige vorm behouden blijven. Hier wordt een andere oplossing voor bedacht.

Projectgrenzen Kleurenbuurt

Informatieavond Kleurenbuurt 

Op 18 december 2018 organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst. Hier konden de inwoners van de Bristolroodstraat, De Weer, Indigostraat, Martin Luther Kingweg, Omberstraat, Twiskeweg en de Vermiljoenweg het ontwerp bekijken en hier vragen over stellen. Op deze avond waren tot circa 60 personen aanwezig. De meesten waren enthousiast over de gepresenteerde ontwerpen. Enkelen lieten een reactie achter. De vragen en opmerkingen die wij ontvingen hebben wij gebundeld en voorzien van een reactie. Waar het nodig was, is het ontwerp aangepast. Zowel de reacties als het definitieve ontwerp vindt u terug op deze site.

Reacties inloopavond Kleurenbuurt 18-12-2018.pdfDefinitief ontwerp

Open >> Definitief ontwerp Kleurenbuurt

Ontwerp herinrichting

Open >> Kleurenbuurt ontwerp

Andere vragen?

Bel met het gemeentelijke telefoonnummer 14 075 en vraag naar Marcel Strating of stuur een mail naar m.strating@zaanstad.nl

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl