Boomveiligheidscontrole

In Zaanstad zorgen we goed voor onze bomen. Daarom doen we regelmatig een boomveiligheidscontrole. Deze visuele inspectie wordt uitgevoerd door deskundige boomcontroleurs.

De bomen in de openbare ruimte zijn van de gemeente. We willen goed zorgen voor deze ‘longen van Zaanstad’. We controleren onze bomen eens in de vier jaar. Zaanstad is verdeeld in drie gebieden: Noord, Midden en Zuid. Ieder jaar controleren we één gebied. Het tussenjaar gebruiken we om incidenten op te lossen.

Welke methode gebruiken we?

De controle noemen wij de boomveiligheidscontrole. Deze laten wij uitvoeren door deskundige boomcontroleurs. De controle bestaat uit een visuele inspectie. De methode heet visual tree assessment. De controleur loopt rond de boom en gebruikt tijdens de controle een prikstok en een hamer. De controleur noteert eventuele gebreken en de mogelijke risico’s hiervan. Tijdens deze inspectie kan de boominspecteur het volgende  constateren:

  • De boom is in orde.
  • De boom heeft een gebrek en is vanaf dan een risicoboom. Tijdens de vierjaarlijkse controle krijgt deze boom speciale aandacht.
  • De boom is in orde, maar staat op een plek met verhoogd risico of de boomsoort heeft een verhoogd risico. Dit noemen we een attentieboom. Dit type boom inspecteren we jaarlijks.
  • Uitkomst onduidelijk. Voor deze bomen geldt een onderzoeksplicht. We starten een apart onderzoek, waarvoor we speciale apparatuur gebruiken. Ook deze bomen inspecteren we jaarlijks.

Wat gebeurt er na de controle?

Met de gegevens uit de boomveiligheidscontrole snoeit het snoeibedrijf met gecertificeerde vakmensen (European Tree Worker) onze bomen. We kijken daarbij naar veiligheid: we verwijderen dode en gevaarlijke takken. Ook houden we rekening met voldoende doorrijhoogte op openbare wegen en zijn we alert op takken die tegen woningen aan komen. Om te voorkomen dat de veiligheid op korte termijn in het geding komt, kijken we daarbij vier jaar vooruit en snoeien we de boom extra terug.

Als blijkt dat een boom gevaar voor zijn omgeving oplevert en niet meer te redden valt, vragen we een kapvergunning aan. Meer over dit proces lees je op deze pagina.

Een plek om te groeien

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn bomen vaak als brandstof gebruikt en verdwenen. In de jaren erna zijn bomen teruggeplant, maar is er slecht voor de bomen gezorgd. Veel bomen zijn nu van slechte kwaliteit, of staan op een plek waar ze niet goed kunnen groeien. Als we nu bomen planten,  planten we verschillende soorten, zodat ziekten en plagen minder kans krijgen. We zorgen ervoor dat ze op een plek staan waar ze alle ruimte hebben om uit te groeien tot grote bomen. We helpen ze hierbij door de grondsoort en het gesteente in de bodem geschikt te maken voor het type boom dat we planten.

Boom effect analyse

Bij een herinrichting van een wijk worden vaak ook de bomen extra gecontroleerd. Het gaat dan om een boom effect analyse. Hiermee kijken we wat het effect is van de werkzaamheden op de aanwezige bomen. Als blijkt dat een boom een slechte conditie heeft en een levensverwachting van minder dan 5 jaar, is het makkelijker om deze boom gelijk te vervangen.

Melding maken

Zie je een boom die in slechte staat verkeert? Geef dit aan ons door via onderstaande knop.

Melding maken

Stadshout

Ieder jaar stelt de gemeente tien gekapte bomen ter beschikking aan inwoners en niet-commerciële instellingen. Met het (stads)hout van deze bomen mag je alles maken. De enige voorwaarde is dat andere mensen er ook iets aan hebben en er gebruik van mogen maken. De gemeente maakt dit mogelijk om het hergebruik van Zaanse bomen te stimuleren. Het gaat om bomen die al gekapt moesten worden.

Lees meer


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl