Kapvergunning

Op deze pagina vind je meer informatie over de kapvergunningen of noodkap van bomen in Zaanstad.

Bomen helpen om van onze gemeente een prettige en gezonde plek te maken. Het zijn de longen van Zaanstad. Toch is het soms nodig om bomen te kappen. Voor de kap is vaak een vergunning nodig. Op deze pagina lees je meer over dit proces en staat een overzicht van locaties en projecten waar een kapvergunning voor is verleend.

Waarom is het kappen van bomen nodig?

  • Als bomen ziek of gevaarlijk zijn. Onder gevaarlijk verstaan we: als er dreiging is op schade of letsel.
  • Bij bouw- en vernieuwingsactiviteiten. Onze gemeente groeit waardoor meer woningen en voorzieningen nodig zijn.
  • Als een boom onevenredig veel schade veroorzaakt. Bijvoorbeeld boomwortels die de fundering van gebouwen aantasten. Dit proberen we altijd op andere wijze op te lossen. Het kappen van de boom doen we alleen als er echt geen andere mogelijkheden zijn.
  • Bij overmatige overlast. Bijvoorbeeld wanneer een boom het daglicht in een woning ontneemt.

In eerste instantie zoeken we naar manieren om de boom te behouden. Soms biedt snoeien een uitkomst of kunnen we bomen verplaatsen. In bouwplannen proberen we zoveel mogelijk bomen te sparen voor kap. Als er geen andere mogelijkheid is dan het kappen van de boom, is een kapaanvraag de volgende stap. De regels over het kappen van een boom in de openbare ruimte zijn vastgelegd in het Bomenbeleidsplan. Bij de aanvraag van een kapvergunning, moet ook een herplantplan gemaakt worden. Daarin wordt opgenomen op welke manier de te kappen bomen worden gecompenseerd. Meestal is dat door het planten van nieuwe bomen.

Voor het verplaatsen van een boom is ook een kapvergunning nodig.

De stappen in het proces


Aanvraag
Kapaanvragen worden ingediend bij de afdeling Vergunningen. Zij controleren de aanvraag op compleetheid. Als een aanvraag niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt er gevraagd om deze aan te vullen. De afdeling Vergunningen heeft 8 weken de tijd om een aanvraag af te handelen. Er is een mogelijkheid om eenmalig te verlengen met 6 weken. Als een aanvraag aangevuld moet worden heeft de aanvrager 6 weken de tijd om dat te doen. Kapaanvragen publiceren we in de officiële bekendmakingen onder het kopje Omgevingsvergunningen.

Toetsing
Als een aanvraag compleet is, vraagt de afdeling Vergunningen een advies op bij de kapadviseur van de gemeente. Deze gaat na of het belang van de kap zwaarder weegt dan de waarde van de boom. Over het algemeen volgt het advies binnen 2 weken. Er moet altijd een gegronde reden zijn om een vergunning te verlenen. Daarover lees je meer op pagina 33 van ons Bomenbeleidsplan.

Besluit
Als een negatief kapadvies volgt, wordt de aanvraag geweigerd door de afdeling Vergunningen. De aanvrager heeft vervolgens de mogelijkheid bezwaar tegen de beslissing te maken. Bij een positief kapadvies wordt een vergunning gemaakt. Inwoners en andere partijen hebben dan 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Er mag pas worden gekapt als de bezwaartermijn is afgelopen. Bezwaren komen binnen bij de afdeling Juridische Zaken. Zij beoordelen of het bezwaar gegrond is. Het besluit, zowel bij weigeren als verlenen van de vergunning, wordt gepubliceerd in de officiële bekendmakingen onder het kopje Omgevingsvergunningen.

Noodkap

In sommige gevallen is de aanvraag van een kapvergunning niet nodig. Bijvoorbeeld na een storm. Hiervoor is er een speciaal stormprotocol. Dode bomen en bomen met een besmettelijke ziekte mogen zonder vergunning gekapt worden. Verder worden er soms bomen gekapt om de aanwezige beplanting in stand te houden. Als de beplanting te dicht wordt kunnen de bomen niet meer goed groeien. Door te kappen krijgen de bomen en struiken die blijven staan voldoende groeiruimte.

Bomenkap op particulier terrein

Voor het kappen van een boom op besloten eigen grond is nu geen kapvergunning nodig, maar er zijn 3 uitzonderingen. Een vergunning is wel nodig als:

Voldoet een potentiële aanvraag niet aan bovenstaande criteria, dan is aanvraag in principe niet nodig. De aanvragen die toch bij ons binnenkomen, publiceren we via de officiële bekendmakingen.



In Zaanstad vinden we bomen belangrijk. Naast dat bomen groen en sfeer brengen in de straat of wijk, dragen bomen bij aan de ruimtelijke kwaliteit en structuur van de stad. Meer informatie over bomen vind je op de volgende pagina:

Bomen

Kapvergunningen

Via onderstaande knoppen vind je toelichting op verschillende kapvergunningen of noodkap in Zaanstad.

In aanvraag en verleend

Noodkap

Herplant bomen


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl