Grafrecht

Op deze pagina vind je alles over het verlengen of overschrijven van het grafrecht en het opzeggen of vervallen van het grafrecht.

Verlengen van het grafrecht of overschrijven van het grafrecht

Soms moet het grafrecht worden overgeschreven op een andere persoon, bijvoorbeeld omdat de rechthebbende ernstig ziek of overleden is. Je kan via onze website een verzoek doen om het grafrecht over te schrijven op een andere naam. Aan het overschrijven van het grafrecht zijn kosten verbonden. Het recht op een particulier graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven op de echtgenoot of levenspartner of een bloedverwant of aanverwant tot en met de derde graad. Overschrijving op verzoek van de rechthebbende op een ander dan deze personen is bij uitzondering mogelijk als daar een goede reden voor is.

Opzeggen of vervallen van een grafrecht

De rechthebbende kan het grafrecht opzeggen. Dit geeft geen recht op terugbetaling van (vooruit-) betaalde kosten voor onderhoud en grafrecht. 

Na het overlijden van de rechthebbende kan een particulier graf worden overgeschreven op naam van de echtgenoot of levenspartner of een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad. Daarbij is de voorwaarde dat de aanvraag daarvoor wordt gedaan binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende. Als na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag niet wordt gedaan binnen een jaar dan kan het grafrecht op het particulier graf vervallen. Na het verstrijken van een jaar kan het particuliere graf alsnog op naam worden gesteld van een nieuwe rechthebbende, tenzij het graf inmiddels is geruimd.

Als een graf is opgezegd dan is het beschikbaar om opnieuw uitgegeven te worden. Het graf wordt dan geruimd. Op dit moment worden in Zaanstad graven geruimd als het grafrecht wordt opgezegd, of bij algemene graven als de termijn van 10 jaar voorbij is.

Nabestaanden worden daarover altijd tijdig geïnformeerd, persoonlijk via de rechthebbende als het kan, en anders met een tekstbordje bij het graf. De overgebleven stoffelijke resten blijven bij een ruiming altijd op de begraafplaats, ze worden respectvol verzameld en bijgezet in een verzamelgraf.

Melding of klacht?

Natuurlijk hopen we dat je tevreden bent met onze dienstverlening en ons onderhoud op de begraafplaatsen. Maar mocht je toch iets willen melden, vragen of een klacht indienen, dan kan dat via het meldpunt op de website www.zaanstad.nl.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl