Gedenkteken

Op deze pagina vind je informatie over het plaatsen van een gedenkteken.

Gedenkteken

Misschien wil je een gedenkteken op het graf plaatsen. Een gedenkteken is een voorwerp op het graf waarop je namen, teksten of afbeeldingen laat zetten. Voor het plaatsen van een gedenkteken gelden regels. Dat is om ervoor te zorgen dat het beeld van de begraafplaatsen netjes en rustig blijft. Ook zorgen we er zo voor dat onze medewerkers het basisonderhoud voor alle graven op dezelfde manier kunnen uitvoeren. Alle regels voor gedenktekens vind je in het Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen.

Als je een gedenkteken wil plaatsen op een graf, dan heb je daarvoor een vergunning nodig. Deze vergunning kan jouw steenhouwer aanvragen.

Zerken/bandengraven 

Binnen de omranding van een zerken/bandengraf wordt een graf afgestrooid met een halfverharding, zoals grind en split. Onder de omranding en de halfverharding ligt een geheel gesloten betonnen funderingsplaat. Het is toegestaan om in plaats van de gesloten plaat te kiezen voor een half open of geheel open plaat of een funderingsrand en het afstrooivlak te vervangen door een lage beplanting.

Beplantingsgraven 

Beplantingsgraven zijn graven waar het accent ligt op een rustige groene aanblik. Je mag een staand gedenkteken plaatsen, maar dekstenen, kantopsluiting, verharding of halfverharding in welke vorm dan ook mag niet. Beplantingsgraven zijn altijd voor de helft afgedekt met gazon en voor de helft met een plantvak, aangebracht door de gemeente. 

Als de rechthebbende zelf beplanting op het graf wil zetten, dan kan dat in overleg met de beheerder van de begraafplaats. Niet iedere plant is namelijk geschikt om op een graf te gebruiken. 

Particulier standaard urnengraf

De grafoppervlakte is niet begrensd maar maakt deel uit van een doorlopend beplantingsvak met hierin door de gemeente aangebrachte en onderhouden beplanting. Je mag geen grafoppervlak afgrenzen, geen kantopsluitingen plaatsen en geen vakken vol leggen met verharding of halfverharding. Op het graf mag je in beperkte mate lage beplanting, sierkeien of kleine objecten toevoegen.

Particulier groot urnengraf

De grafbeplanting, die de gemeente aanlegt, is bodembedekkend. Verder mag de rechthebbende grafbeplanting aanbrengen, die niet hoger mag zijn dan maximaal 80 cm of een halfverharding, zoals grind en split. De door de gemeente aangebrachte hardstenen rand moet gehandhaafd blijven.

Particulier natuurlijk urnengraf met of zonder zuil

Je mag een siertegel of een gedenkteken/sierurn/ornament plaatsen, al dan niet op een zuil. Je mag geen grafbeplanting, sierkeien of andere objecten toevoegen. 

Melding of klacht?

Natuurlijk hopen we dat je tevreden bent met onze dienstverlening en ons onderhoud op de begraafplaatsen. Maar mocht je toch iets willen melden, vragen of een klacht indienen, dan kan dat via het meldpunt op de website www.zaanstad.nl.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl