Onderhoud begraafplaatsen

Onderhoud

De rechthebbende op een graf ontvangt een aanslag voor het onderhoud van het graf en de begraafplaats. 

Onderhoud van het graf

De gemeente verzorgt het onderhoud van alle graven op basisniveau. Hieronder valt:

 • Verwijderen van dode planten, verwelkte bloemen;
 • Verwijderen van onkruid;
 • Maaien van gras;
 • Verwijderen van blad;
 • Snoeien van beplanting die ver buiten het graf overhangt;
 • 1x per jaar schoonmaken van groene aanslag op gedenktekens.

Het tarief hangt af van de afmetingen van het graf en of er een gedenkteken of beplanting op staat. Je mag natuurlijk een hoger onderhoudsniveau op jouw graf nastreven dan het basisniveau van de gemeente. Maar mocht je dat een tijdje niet meer willen of kunnen, dan neemt de gemeente het over. Zo zorgen we ervoor dat het onderhoud nooit onder het basisniveau komt. Je moet daarom altijd de onderhoudskosten blijven betalen, ook al doe je het meeste onderhoud aan het graf zelf.

Grafonderhoud voor meerdere jaren

Je kan het onderhoud voor meerdere jaren afkopen. Je krijgt dan korting. Deze korting is alleen van toepassing bij de afkoop voor 20 jaar. Het onderhoud van een algemeen graf wordt altijd voor 10 jaar afgekocht.

Onderhoud van begraafplaats

Medewerkers van de gemeente zorgen voor het onderhoud van de begraafplaats en de gebouwen. Hieronder valt:

 • Snoeien van bomen;
 • Onderhouden van paden;
 • Onderhoud van algemene beplanting;
 • Snoeien van hagen;
 • Legen van afvalbakken.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl