Lijsterstraat e.o.

Wij gaan de openbare ruimte in de Lijsterstraat en omgeving opknappen. Op deze pagina leest u meer over dit project.

Dit gaan we doen

In de Lijsterstraat en omgeving is de bestrating versleten en aan vervanging toe. We knappen daarnaast het groen in de buurt op en vervangen de huidige lantaarnpalen door nieuwe met energiezuinige led-verlichting. Wij vervangen niet het straatwerk op de Zwaan-, Kievit- en Reigerstraat, omdat het nog goed is. 

Waar werken we?

Het projectgebied (het gele vlak) kunt u via onderstaande knop bekijken. 

Projectgebied 3-6-21.pdf

Bomen

De bomen in de Westerstraat hebben wij door een deskundig bureau laten onderzoeken op kwaliteit. Uit dit onderzoek is gebleken dat veel bomen geen tot nauwelijks een toekomstverwachting hebben. Het onderzoek vindt u hieronder in bijlage A. Deze bomen worden gekapt en vervangen we door nieuwe bomen. De overige bomen krijgen een betere groeiplaats waardoor ze beter gaan groeien. De bomentekening  vindt u in bijlage B. De groenvakken in uw buurt gaan wij ook vernieuwen. De plannen die wij hiervoor hebben gemaakt staan vermeld in bijlage C.

A - Rapportage kwaliteitsbeoordeling bomen Westerstraat 11-08-2021.pdf

A - Bijlage bij kwaliteitsrapportage bomen.pdf

B - bomentekening.pdf

C - tekening groenvakken 08-02-22.pdf

Parkeren

Om inzicht te krijgen in de bezetting van de beschikbare parkeerplaatsen in de wijk hebben wij een parkeeronderzoek laten uitvoeren. Met deze informatie kunnen wij beter bepalen hoeveel parkeerplekken wij moeten opnemen in het (voorlopige) ontwerp.

Het onderzoek kunt u hieronder inzien.

Parkeeronderzoek mei 2021.pdf

Wanneer?

De uitvoering van het project vindt plaats in  het laatste kwartaal van 2023. U ontvangt hier nog bericht over.

Nieuw ontwerp

Nadat wij van u op de informatieavond in april 2022 wensen en opmerkingen hebben ontvangen zijn wij aan de slag gegaan om het ontwerp aan te passen. Hierbij lag de nadruk op meer parkeerplaatsen. Wij hebben toen op verschillende plekken in de wijk extra parkeerplaatsen opgenomen in het ontwerp. Deze extra plekken gingen voor een deel ten koste van groengebieden zoals grasvelden en plantsoenen. 

We behouden het groen in de wijk

We hebben dit ontwerp besproken met ons bestuur. Het bestuur vindt groen ontzettend belangrijk voor Zaanstad. Groen maakt van onze gemeente een prettige plek om te wonen. Daarom is aan ons als projectteam gevraagd om een ontwerp te maken waarbij het groen behouden blijft met meer parkeerplaatsen. Het maken van dit nieuwe ontwerp kostte veel tijd.

Het nieuwe ontwerp heeft 78 extra parkeerplaatsen t.o.v.  het ontwerp uit april 2022

Het nieuwe gewijzigde ontwerp vindt u hieronder met een overzicht van vraag & antwoord uit de informatiebijeenkomst van 12 april 2022. We hebben onderzocht hoe we zoveel mogelijk parkeerplaatsen kunnen aanleggen zonder aantasting van het groen. We kunnen 78 extra plekken maken ten opzichte van het ontwerp uit april 2022. In totaal komen we nu uit op 368 parkeerplaatsen voor de hele wijk.

Nieuw ontwerp 14-04-23.pdf

Overzicht vraag & antwoord  VO 12-04-22.pdf

Definitief ontwerp

U heeft tot 12 mei 2023 kunnen reageren op het voorlopig ontwerp. Bedankt daarvoor.

Wij verzamelen uw opmerkingen op het nieuwe ontwerp  en passen het ontwerp eventueel aan. Hierna zal het definitieve ontwerp vastgesteld worden. Deze zal ook op de website worden geplaatst met een overzicht van de gemaakte opmerkingen en antwoorden.


Zo laten we van ons horen

Tijdens de voorbereiding van dit project informeren wij bewoners en belanghebbenden.

Bewonersbrief nieuw ontwerp 24-04-23.pdf

Bewonersbrief uitnodiging inloop 28-03-22.pdf

Bewonersbrief ophalen ideeën 07-06-21.pdf

Zo kunt u ons bereiken

Bel met het telefoonnummer 14075 en vraag naar René Bien of mail naar R.bien@zaanstad.nl

Wilt u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief

Voorlopig ontwerp 23-03-22.pdf

Vraag en antwoorden overzicht 1e uitvraag 23-03-22.pdfHoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl