Lijsterstraat e.o.

Wij gaan de openbare ruimte in de Lijsterstraat en omgeving opknappen. Op deze pagina leest u meer over dit project.

Dit gaan we doen

In de Lijsterstraat en omgeving is de bestrating versleten en aan vervanging toe. We knappen daarnaast het groen in de buurt op en vervangen de huidige lantaarnpalen door nieuwe met energiezuinige led-verlichting. Wij vervangen niet het straatwerk op de Zwaan-, Kievit- en Reigerstraat, omdat het nog goed is. 

Waar werken we?

Het projectgebied (het gele vlak) kunt u via onderstaande knop bekijken. 

Projectgebied 3-6-21.pdf

Bomen

De bomen in de Westerstraat hebben wij door een deskundig bureau laten onderzoeken op kwaliteit. Uit dit onderzoek is gebleken dat veel bomen geen tot nauwelijks een toekomstverwachting hebben. Het onderzoek vindt u hieronder in bijlage A. Deze bomen worden gekapt en vervangen we door nieuwe bomen. De overige bomen krijgen een betere groeiplaats waardoor ze beter gaan groeien. De bomentekening  vindt u in bijlage B. De groenvakken in uw buurt gaan wij ook vernieuwen. De plannen die wij hiervoor hebben gemaakt staan vermeld in bijlage C.

A - Rapportage kwaliteitsbeoordeling bomen Westerstraat 11-08-2021.pdf

A - Bijlage bij kwaliteitsrapportage bomen.pdf

B - bomentekening.pdf

C - tekening groenvakken 08-02-22.pdf

Parkeren

Om inzicht te krijgen in de bezetting van de beschikbare parkeerplaatsen in de wijk hebben wij een parkeeronderzoek laten uitvoeren. Met deze informatie kunnen wij beter bepalen hoeveel parkeerplekken wij moeten opnemen in het (voorlopige) ontwerp.

Het onderzoek kunt u hieronder inzien.

Parkeeronderzoek mei 2021.pdf

Wanneer?

De uitvoering van het project vindt plaats in  het tweede kwartaal van 2024. U ontvangt hier nog bericht over.

Definitief ontwerp

Nadat wij u het 2e voorlopige ontwerp hebben laten zien, zijn er veel vragen gesteld. Het overzicht van de vragen en antwoorden kunt u in het onderstaand document terug vinden.

Overzicht vraag & antwoord DO 13-12-23.pdf

Wij hebben zoveel mogelijk wensen verwerkt in het ontwerp. Het ontwerp is nu uitgewerkt en definitief. U kunt het ontwerp via onderstaande knop inzien. Dit ontwerp is het uitgangspunt voor de uiteindelijke uitvoering.

Definitief ontwerp Lijsterstraat.pdf

In het ontwerp zijn ook de bomentekening en de tekening met de groenvakken opgenomen.

Zo laten we van ons horen

Tijdens de voorbereiding van dit project informeren wij bewoners en belanghebbenden.

Bewonersbrief DO Lijsterstraat 20-12-23.pdf

Bewonersbrief nieuw ontwerp 24-04-23.pdf

Bewonersbrief uitnodiging inloop 28-03-22.pdf

Bewonersbrief ophalen ideeën 07-06-21.pdf

Zo kunt u ons bereiken

Bel met het telefoonnummer 14075 en vraag naar René Bien of mail naar R.bien@zaanstad.nl

Wilt u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief

Voorlopig ontwerp 23-03-22.pdf

Vraag en antwoorden overzicht 1e uitvraag 23-03-22.pdf

Nieuw ontwerp 14-04-23.pdf

Overzicht vraag & antwoordHoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl