Vergroenen

Samen werken aan een groener Zaanstad

Vergroenen

Zaanstad heeft extra groen nodig. Meer bomen, struiken, bloemen en planten. In groen kun je mensen ontmoeten, spelen, sporten, schaduw opzoeken of genieten van bloeiende bloemen. Groen in de wijk is goed voor bijen, insecten en andere dieren. Groen kan helpen om water op te vangen als het hard en lang regent. Wat doet de gemeente en wat kun je zelf doen?

Extra groen in de straat

Op veel plekken werken we aan de openbare ruimte. Dit biedt kansen voor vergroening. Zo is er extra aandacht voor groen als we een straat opnieuw inrichten.

Er komt bijvoorbeeld meer groen bij:

Gortpeller in Zaandam 

 Speelplaatsen 

Groen in Parkrijk Saendelft

Pontplein in Zaandam 

Noorder- en Zuiderhoofdstraat in Krommenie 

Zaanweg in Wormerveer

Natuurvriendelijk maaien

Ons uitgangspunt: het gras is lang waar het kan, kort waar het moet. Op plekken waar gespeeld of gesport wordt, houden we het gras kort. Dat geldt ook voor het gras op kruispunten en zichthoeken. Het verkeer moet goed zicht op de weg hebben. Op andere plekken maaien we nog maar 2 tot 4 keer per jaar. Die grasvelden laten we ‘verruigen’. Daardoor komt het gras hoger te staan en komt er meer ruimte voor andere begroeiing zoals fluitekruid en orchideeën. Het oogt misschien wat rommeliger, maar de insecten profiteren ervan. 

Hier leest u meer over ons nieuwe maaibeleid.

Grasmaaien 


Groene schoolpleinen

Binnen tien jaar willen we 60 schoolpleinen van basisscholen vergroenen. Goede voorbeelden hiervan, en tips over hoe u zelf een schoolplein kunt vergroenen staan hier

Groene schoolpleinen

Stenige buurten vergroenen

In buurten met veel stenen en (nog) weinig groen gaan we samen met bewoners actief aan de slag. We knappen speel- en schoolpleinen op en kijken samen met bewoners welke plekken in hun wijk geschikt zijn voor meer groen. Bijvoorbeeld door geveltuinen aan te leggen, of boomspiegels te beplanten. We zijn in 2023 begonnen in de Russische Buurt in Zaandam.

Meer informatie over de Russische buurt staat hier

Russische buurt   

Drijvende tuinen

We kijken verder dan de straat. Ook in het water zijn er kansen voor meer groen. Zaanstad krijgt volgend jaar drijvende tuinen: kunstmatige drijvende eilandjes. Deze komen vol te staan met oever- en waterplanten, die in het water kunnen wortelen. Gemeente Zaanstad plaatst twee tuinen van ongeveer 15 vierkante meter achter de steigers in de Rosmolenwijk langs de Zaan.

Meer informatie over de drijvende tuinen staat hier

 Drijvende tuinen 


Zelf aan de slag met vergroenen

Of je nou een huis met een tuin hebt, een appartement met een balkon, groen doen kan iedereen. En dat hoeft echt niet moeilijk, duur of tijdrovend te zijn. Met een paar kleine aanpassingen kun je rond je eigen huis al een groot verschil maken. Wil je het groter aanpakken? Wip dan alle tegels uit je tuin of steek samen met buren de handen uit de mouwen en maak je hele wijk groener.


Wil je weten wat je kunt doen? En hoe de gemeente je daarbij kan helpen? Klik op de tekening voor tips en inspiratie.


Tips om zelf te vergroenen


      


Illustratie: Olivier Rijcken

 


Wat doen we nog meer?

In de 'Aanpak vergroening van de stad' kunt u meer lezen over onze vergroeningsplannen. Ook maken we elk jaar een lijst van alle projecten waar we met groen aan de slag gaan. Klik op de onderstaande knop om hier meer over te lezen.

 Aanpak vergroening van de stad

Uitvoeringsagenda Vergroening  

 

Wat doen we waar?

Plan
Hotspot
Hotspot
Noorder- en Zuiderhoofdstraat

De Kruisstraat, Vlietsend, Noorder- en Zuiderhoofdstraat worden vernieuwd en heringericht.

Hotspot
Hotspot
Zaanbocht

Wij gaan de verkeersveiligheid tussen de Marktstraat en de Stationsstraat verbeteren. Daarnaast maken wij ook de kruispunten Stationsstraat - Zaanweg en Marktstraat - Zaanweg veiliger.

Hotspot
Hotspot
Pontplein

De inrichting van het Pontplein krijgt een ‘upgrade’. Het plein richten wij nieuw in met meer ruimte voor groen.

Hotspot
De Belt

In 2023 start de planvorming, om samen met bewoners te komen tot een groenere aankleding van de Belt.

Hotspot
station Zaandam

Vooruitlopend op de ontwikkeling van het gebied aan de Westzijde van het station Zaandam is het groen aangepast. Na de droogte van 2022 was het nodig dit groen te vervangen.

Hotspot
Hotspot
Gortpeller

Wij hebben het plein van de Gortpeller vergroend. De gemeente heeft grassen en vaste planten geplaatst, een groene parkeerplaats gerealiseerd en halfverharding geplaatst.

Hotspot
Hotspot
Parkrijk Saendelft

Samen met inwoners willen we Parkrijk in Saendelft vergroenen.

Hotspot
Kogerkerk

In 2023 start de planvorming, om samen met de kerkgemeenschap, de omwonende en historische vereniging Koog-Zaandijk te komen tot een groenere inrichting van het kerkplein.

Hotspot
Hotspot
Russische buurt

We zijn in 2023 begonnen met het vergroenen van de Russische Buurt in Zaandam. We knappen speel- en schoolpleinen op en kijken samen met bewoners welke plekken geschikt zijn voor meer groen.

Hotspot
Vergroenen Saendelft-West

De komende jaren gaan we de slechte bomen in Saendelft West vervangen of behandelen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl