Herinrichting Noorder- en Zuiderhoofdstraat e.o.

Wij gaan het riool en het straatwerk vervangen. Op deze pagina leest u meer over dit project.

Update 22-2-2023. Actualiteit buiten het project om:

Vanaf woensdag 22 februari 2023 is het noordelijk deel van de Noorderhoofdstraat in Krommenie tijdens werkdagen afgesloten voor auto’s en vrachtverkeer. De afsluiting is ongeveer bij de fietsenwinkel Bos & Olgers en alleen tussen 7.00 en 17.00 uur.

Fietsers en voetgangers kunnen er gewoon door. ‘s Avonds en in het weekend is de weg open voor al het verkeer. De afsluiting is nodig om de bodem schoon te maken. We maken door heel Zaanstad de bodem schoon, die vervuild is door de industrie die op veel plekken stond.

Het werk duurt tot vrijdag 10 maart 2023 17.00 uur. De afsluiting is ook met borden aangegeven.

Projectinformatie

De straten Kruisstraat, Vlietsend, Noorder- en Zuiderhoofdstraat worden als één project gezien. Wij gaan de inrichting vernieuwen, omdat deze aan vervanging toe is. Bij de herinrichting houden we zoveel mogelijk rekening met de uitkomsten van het Mobiliteitsplan.

Dit gaan we doen

Er komt nieuwe bestrating. Ook vervangen wij het riool in de Kruisstraat,  Noorderhoofdstraat (tussen nr 137 en 189) en in de Snuiverstraat.

De keuze in soort materialen hangt af van de straat. In de Vlietsend, Noorder- en Zuiderhoofdstraat gebruiken we materiaal dat past bij het historische karakter.  Meer informatie hierover vindt u op Home - Zaanse linten, dijken en paden (zaanstad.nl) De overige straten richten wij in volgens onze standaard. Klik hier voor meer informatie.

Voetpad/straat verhogen 

Waar nodig verhogen wij de straat en het voetpad iets. Dit vanwege de zakking van de afgelopen jaren. Als wij dit doen ontstaat waarschijnlijk een hoogteverschil met uw inrit of tuinpad. Wij straten het toegangspad naar uw woning en/of garage maximaal 1 meter uw tuin in. Zo ontstaat er geen afstapje.

Groen 

De kwaliteit van de bomen is beoordeeld. Een aantal bomen  gaan wij vervangen of verwijderen. Een nieuw beleid bij de gemeente Zaanstad is om de percentage groen in de straten/wijken te vergroten. Helaas is de mogelijkheid om nieuwe bomen te plaatsen klein, omdat er weinig ruimte is. 


Zaans mobiliteitsplan 

Zaanstad werkt aan een visie op mobiliteit. Hierin bekijken we hoe we de doorstroming van het verkeer kunnen verbeteren. Via de website’s www.mobiliteitsplan.zaanstad.nl en Mobiliteitsplan Noord - MAAK Noord (zaanstad.nl) vindt u meer informatie.

Hier werken we

Klik op de onderstaande knop om de kaart te zien.

Projectgebied 07-07-22.pdf

Wanneer?

De planning is om  na de zomer 2023 te starten met de uitvoering. Het project duurt ruim een jaar. We informeren u op tijd over de precieze datum en de eventuele overlast. Voor het zover is bereiden wij het werk verder voor.

Voorlopig ontwerp

Wij hebben van uw buurt een nieuw ontwerp gemaakt van de buitenruimte. Bij het maken van dit ontwerp hebben wij zoveel als mogelijk uw inbreng, die wij in de zomer van 2021 aan u hebben gevraagd, meegenomen. Een overzicht van uw opmerkingen/wensen met de daarbij behorende antwoorden vindt u hieronder. Ook vindt u hier het voorlopig ontwerp.

Voorlopig ontwerp  06-07-22.pdf

Vraag & antwoorden 06-07-22.pdf

Definitief ontwerp

Op 13 en 14 juli hebben wij het voorlopig ontwerp gepresenteerd. U heeft uw opmerkingen, wensen of aanvullingen op het voorlopig ontwerp tot 19 augustus 2022 kunnen invullen via het digitale reactieformulier. 

Uw opmerkingen hebben wij, waar mogelijk, in het ontwerp verwerkt. Het aangepaste definitieve ontwerp met het overzicht van de ingekomen reacties met bijbehorende antwoorden staan hieronder.

De Kruisstraat is hierin nog niet meegenomen want die wordt de komende periode opgepakt.

Het definitieve ontwerp is het uitgangspunt voor de uiteindelijke uitvoering.

Definitief ontwerp 28-10-22.pdf

Vraag & Antwoorden_28-10-22.pdf


Zo laten we van ons horen

Tijdens dit project informeren wij bewoners en belanghebbenden.

Brief 1:
Via de onderstaande bewonersbrief zijn bewoners en belanghebbenden geïnformeerd over de herinrichting van hun buurt. Daarnaast vragen wij om reacties en ideeën.

Bewonersbrief ophalen wensen en ideeën 25-06-21.pdf

Brief 2: Toelichting Voorlopig ontwerp + reactie
Wij nodigen bewoners en belanghebbenden uit als het voorlopig ontwerp klaar is. Zij kunnen het ontwerp bekijken en een reactie daarop geven. Dit gebeurt via het reactieformulier op deze pagina.

Uitnodiging inloopavond voorlopig ontwerp 14-07-22.pdf

Brief 3: Kenbaar maken definitief ontwerp
Wij verwerken, waar mogelijk, de binnengekomen reacties in het definitief ontwerp. Bewoners ontvangen een brief wanneer het definitief ontwerp klaar is.

Bewonersbrief Definitief Ontwerp_31-10-22.pdf

Brief 4: Start uitvoering
In deze brief vertellen we wanneer de werkzaamheden gaan starten en welke gevolgen dit heeft. Denk bijvoorbeeld aan bereikbaarheid, parkeergelegenheid, stof-, en geluidsoverlast. We maken ook bekend hoe we u tijdens de werkzaamheden op de hoogte houden van de voortgang.

Zo zijn we te bereiken

Als er nog vragen zijn, bel met  de gemeentelijke informatielijn 14 075 en vraag naar projectleider Fred Heijn of mail naar F.Heijn@zaanstad.nl.

pasfoto projectleider Fred Heijn

Funderingsloket

 

Voor informatie en advies over funderingsonderzoek en funderingsherstel kunt u contact opnemen met het Funderingsloket (voorheen Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (GAF)) via 075 - 655 22 27 of door een e-mail te sturen naar funderingsloket@zaanstad.nl

Klik hier voor de informatiepagina.

Archief

Bewonersbrief Dempriool Kruisstraat 14-03-22.pdf

Algemene uitgangspunten 25-06-21.pdf

Wilt u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl