Herinrichting Noorder- en Zuiderhoofdstraat e.o.

Wij gaan het riool en het straatwerk vervangen. Op deze pagina leest u meer over dit project.

De straten Kruisstraat, Vlietsend, Noorder- en Zuiderhoofdstraat worden als één project gezien. Wij gaan de inrichting vernieuwen, omdat deze aan vervanging toe is. Bij de herinrichting houden we zoveel mogelijk rekening met de uitkomsten van het Mobiliteitsplan.

Dit gaan we doen

Er komt nieuwe bestrating. Ook vervangen wij het riool in de Kruisstraat,  Noorderhoofdstraat (tussen nr 137 en 189) en in de Snuiverstraat.

De keuze in soort materialen hangt af van de straat. In de Vlietsend, Noorder- en Zuiderhoofdstraat gebruiken we materiaal dat past bij het historische karakter.  Meer informatie hierover vindt u op Home - Zaanse linten, dijken en paden (zaanstad.nl) De overige straten richten wij in volgens onze standaard. Klik hier voor meer informatie.

Voetpad/straat verhogen 

Waar nodig verhogen wij de straat en het voetpad iets. Dit vanwege de zakking van de afgelopen jaren. Als wij dit doen ontstaat waarschijnlijk een hoogteverschil met uw inrit of tuinpad. Wij straten het toegangspad naar uw woning en/of garage maximaal 1 meter uw tuin in. Zo ontstaat er geen afstapje.

Groen 

De kwaliteit van de bomen is beoordeeld. Een aantal bomen  gaan wij vervangen of verwijderen. Een nieuw beleid bij de gemeente Zaanstad is om de percentage groen in de straten/wijken te vergroten. Helaas is de mogelijkheid om nieuwe bomen te plaatsen klein, omdat er weinig ruimte is. 


Hier werken we

Klik op de onderstaande knop om de kaart te zien.

Projectgebied 07-07-22.pdf


Wanneer?

[Update 2-2-24]

In de weekenden van 3 en 10 februari 2024 is de Noorderhoofdstraat afgesloten tussen de Kruisstraat en de Vlusch.  De omleiding geldt vanaf vrijdag's 18 uur tot maandag 6 uur. Het Mercuriusterrein/Vlusch is dan niet bereikbaar voor vrachtverkeer. Personenauto's kunnen wel via het Blok.  Meer informatie vindt u op de fasetekening, werkplan en brief hieronder.

Vanaf 16 oktober 2023 is aannemer Fronik bij de Kruisstraat gestart. De aannemer werkt in fases. Hij  houdt u op de hoogte van de start per straat/fase.  Het werk is eind juli 2024 klaar. 

Fasering en planning

Faseringstekening 29-01-24.pdf

Werkplanning 29-1-24.pdf

Verkeersomleiding

Vanaf 16 oktober is de Kruisstraat afgesloten. Voor autoverkeer is een omleidingsroute  gemaakt via Provincialeweg en Rosariumlaan. Zie hieronder.  

Omleiding Kruisstraat 12-10-23.pdf

Informatieavond aannemer

Op dinsdag 10 oktober 2023 was de informatieavond van aannemer Fronik over de werkwijze, planning en fases. 

Definitief ontwerp

Op 13 en 14 juli 2022 hebben wij het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Uw opmerkingen hebben wij, waar mogelijk, in het ontwerp verwerkt. Het aangepaste definitieve ontwerp met het overzicht van de ingekomen reacties met bijbehorende antwoorden staan hieronder. 

Definitief ontwerp 28-10-22.pdf

Vraag & Antwoorden_28-10-22.pdf

Voor de Kruisstraat is een apart ontwerp gemaakt en besproken met bewoners. Klik hieronder voor de tekening. 

Ontwerp  - bestekstekening  02-11-2023.pdfZo laten we van ons horen

Tijdens dit project informeren wij bewoners en belanghebbenden.

Aannemersbrief afsluiting kruispunt Kruisstraat 29-01-2024.pdf

Aannemersbrief infoavond 6-10-23.pdf

Bewonersbrief start werkzaamheden 13-9-23.pdf

Bewonersbrief Definitief Ontwerp_31-10-22.pdf

Uitnodiging inloopavond voorlopig ontwerp 14-07-22.pdf

Bewonersbrief ophalen wensen en ideeën 25-06-21.pdf

Bouwapp

Om op de hoogte te blijven van de meest actuele informatie kunt u gratis de Bouwapp downloaden. De app is beschikbaar voor iOS (Apple) en Android voor een smartphone en een tablet. U kunt ook de onderstaande QR-code scannen. Zoek in de app naar 'Noorderhoofdstraat' - open het project - klik op 'volgen' - selecteer de betreffende doelgroep.

Vanaf 10 oktober 2023  vindt u onder andere informatie over:

  • De stand van zaken in de fase
  • Locatie van het werkvak
  • Updates
  • Contactformulier richting de aannemer

qr-code voor bouwapp aannemer Fronik

Vragen?

Neem contact op met Aannemer Fronik via  telefoon 0297-283035 of via mail noorderhoofdstraat@fronik.nl 

Of bel met  de gemeentelijke informatielijn 14 075 en vraag naar projectleider Fred Heijn of mail naar F.Heijn@zaanstad.nl.

pasfoto projectleider Fred Heijn

Funderingsloket

 

Voor informatie en advies over funderingsonderzoek en funderingsherstel kunt u contact opnemen met het Funderingsloket (voorheen Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (GAF)) via 075 - 655 22 27 of door een e-mail te sturen naar funderingsloket@zaanstad.nl

Klik hier voor de informatiepagina Funderingen.

Wilt u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina.

Archief

Faseringstekening  12-10-23.pdf

Werkplanning  12-10-23.pdf

Ontwerp Kruisstraat 14-09-23.pdf

Voorlopig ontwerp  06-07-22.pdf

Vraag & antwoorden 06-07-22.pdf

Bewonersbrief Dempriool Kruisstraat 14-03-22.pdf

Algemene uitgangspunten 25-06-21.pdf
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl