Herinrichting Noorder- en Zuiderhoofdstraat e.o.

Wij gaan het riool en het straatwerk vervangen. Op deze pagina lees je meer over dit project.

De straten Kruisstraat, Noorder- en Zuiderhoofdstraat worden als één project gezien. Wij gaan de inrichting vernieuwen, omdat deze aan vervanging toe is. Bij de herinrichting houden we zoveel mogelijk rekening met de uitkomsten van het Mobiliteitsplan.

Dit gaan we doen

De werkzaamheden verschillen per straat. Wij gaan herstelwerkzaamheden aan de riolering uitvoeren. Sommige delen gaan wij vervangen. In andere delen relinen wij het riool. Hierbij trekken wij een soort sok in de oude leiding en hierdoor is deze weer als nieuw. In alle straten vernieuwen we over de volledige breedte de bestrating. De keuze in soort materialen hangt af van de straat. In de Noorder- en Zuiderhoofdstraat gebruiken we materiaal dat past bij het historische karakter.  Meer informatie hierover vindt u op Home - Zaanse linten, dijken en paden (zaanstad.nl) De overige straten richten wij in volgens onze standaard. Klik hier voor meer informatie.

Voetpad/straat verhogen 

Waar nodig verhogen wij de straat en het voetpad iets. Dit vanwege de zakking van de afgelopen jaren. Als wij dit doen ontstaat waarschijnlijk een hoogteverschil met uw inrit of tuinpad. Wij straten het toegangspad naar uw woning en/of garage maximaal 1 meter uw tuin in. Zo ontstaat er geen afstapje.

Groen 

Op dit moment zijn wij de kwaliteit van de bomen aan het beoordelen. Een aantal bomen zullen mogelijk vervangen worden door nieuwe. Hierbij zorgen wij meteen dat de nieuwe boom beter kan groeien door een groter plantvak. Waar mogelijk plaatsen wij extra beplanting of bomen in het ontwerp. Wij brengen graag extra groen aan in de wijk.


Zaans mobiliteitsplan 

Zaanstad werkt aan een visie op mobiliteit. Hierin bekijken we hoe we de doorstroming van het verkeer kunnen verbeteren. Via de website’s www.mobiliteitsplan.zaanstad.nl en Mobiliteitsplan Noord - MAAK Noord (zaanstad.nl) vindt u meer informatie.

Hier werken we

Klik op de onderstaande knop om de kaart te zien.

Projectgebied 17-06-2021.pdf

Wanneer?

De planning is om begin 2023 te starten met de uitvoering met een verwachte doorlooptijd van ruim een jaar. We informeren u op tijd over de precieze datum en de eventuele overlast. Voor het zover is bereiden wij het werk verder voor.

Bedankt voor uw mening

Het projectteam van gemeente Zaanstad wil graag samen met de bewoners, winkeliers en ondernemers tot een goed ontwerp voor de inrichting komen. Omdat u in deze wijk woont of werkt, kent u de omgeving goed. U weet wat behouden moet blijven en op welke plaatsen kansen liggen. Reageren was mogelijk tot 12 juli 2021

Structuurplan centrum Krommenie

We hebben contact met o.a. de winkeliersvereniging (DOKA). Zij hebben samen met architect Hooyschuur het ''Structuurplan centrum Krommenie'' in 2018 opgesteld. Hun wensen staan in de plannen van de herinrichting, mits toepasbaar natuurlijk.


Uitgangspunten en wensen

Wij hebben in de onderstaande documenten per straat omschreven welke veranderingen wij willen doorvoeren. Daarnaast hebben we ook verschillende wensen opgeschreven die la eerder door bewoners aan ons zijn doorgegeven. Hopelijk kunt u deze aanvullen met uw ideeën.

Algemene uitgangspunten 25-06-21.pdf

Presentatie voorlopig ontwerp

Met de ontvangen reacties maken wij een voorlopig ontwerp.  Wij zullen  op een vraag- en antwoordformulier overzichtelijk beschrijven wat we met uw opmerkingen hebben gedaan. Dit formulier plaatsen wij net als het ontwerpdocument op deze website.

Definitief ontwerp

 

De suggesties gaan wij vervolgens, waar mogelijk, verwerken in het definitief ontwerp. Het bijgewerkte ontwerp en vraag- en antwoordformulier plaatsen wij hier op de website. In dit overzicht reageren wij op de ingestuurde ideeën.

Het ontwerp maken wij daarna definitief, wat uitgangspunt zal zijn voor de uiteindelijke uitvoering.


Zo laten we van ons horen

Tijdens dit project informeren wij bewoners en belanghebbenden 4 keer.

Bewonersbrief Dempriool Kruisstraat 14-03-22.pdf

Bewonersbrief ophalen wensen en ideeën Noorder-Zuiderhoofdstraat 25-06-21.pdf

Brief 2: Toelichting Voorlopig ontwerp + reactie

Wanneer het voorlopig ontwerp klaar is, nodigen we bewoners en belanghebbenden uit om het ontwerp te bekijken. Daarnaast kan er op worden gereageerd.

Brief 3: bekend maken definitief ontwerp

De binnengekomen reacties verwerken we waar mogelijk in het definitief ontwerp. Bewoners ontvangen een brief wanneer het definitief ontwerp klaar is.  

Brief 4: Start uitvoering

In deze brief vertellen we wanneer de werkzaamheden gaan starten en welke gevolgen dit heeft. Denk bijvoorbeeld aan bereikbaarheid, parkeergelegenheid, stof-, en geluidsoverlast. We maken ook bekend hoe we u gedurende de werkzaamheden op de hoogte houden van de voortgang.

Zo kun je ons bereiken

Als er nog vragen zijn, bel met  de gemeentelijke informatielijn 14 075 en vraag naar projectleider Oscar Kramer of mail naar o.kramer@zaanstad.nl.Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Funderingsloket

 

Voor informatie en advies over funderingsonderzoek en funderingsherstel kunt u contact opnemen met het Funderingsloket (voorheen Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (GAF)) via 075 - 655 22 27 of door een e-mail te sturen naar funderingsloket@zaanstad.nl

Klik hier voor de informatiepagina.

Reactieformulier dempriool in achtertuinen Kruisstraat en de Limburg van Stirumstraat

U kunt hier laten weten of u bent aangesloten op het dempriool. Ook als u niet weet of er een aansluiting op het dempriool zit horen wij dit graag. Op basis van uw reactie nemen we contact met u op.

* verplichte invulvelden
Uw persoonsgegevens hebben we nodig om uw aanmelding te bevestigen en uw reactie op het ontwerp te verwerken. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinde en worden ook niet langer dan noodzakelijk bewaard. Het privacy protocol is te vinden op www.zaanstad.nl. 

De laatste vraag van dit formulier dient als controle vraag. Zo weet het systeem dat het formulier niet wordt ingevuld door een robot.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl