Zaanweg Oost

Wij gaan onderhoud uitvoeren op de Zaanweg tussen de Zaanbrug en de Stationsstraat.

Wij gaan onderhoud uitvoeren op de Zaanweg tussen de Zaanbrug en de Stationsstraat. We passen ook meteen de inrichting van de weg aan.


Dit gaan we doen


Wij leggen een extra riool voor regenwater aan. Daarnaast vervangen we de bestrating en leggen we extra groen aan. 


Alle Openbare Verlichting gaan we vervangen, zowel de masten als de armaturen. Er komt energiezuinige LED-verlichting. Ook de verkeerslichten vervangen we.


Kruising Edisonstraat - Zaanbrug

Belangrijke wijziging op dit kruispunt is dat auto’s komende van de Dubbele Buurt niet meer de Edisonstraat in kunnen rijden. Wij doen dit zodat het andere verkeer sneller kan doorrijden. Dit scheelt wachttijd voor al het verkeer en geeft minder overlast voor de direct omwonenden. 

Definitief ontwerp 2013/2023


Al in 2013 is een ontwerp gemaakt. Toen is ook besloten dit ontwerp uit te voeren. Het project is kort daarna stilgelegd vanwege de vertraging van het project Zaanbrug.


College besluit definitief ontwerp 2013.pdf


B&W besluitnota herinrichting Zaanweg Oost.pdf


Toen in 2022  het project Zaanbrug in uitvoering ging is het project Zaanweg weer opgestart. Het ontwerp uit 2013 was verouderd. Wij hebben een nieuw ontwerp gemaakt. Er komen nu fietsstroken en de kruising met de Stationsstraat maken we veiliger. Er komt meer groen en we maken de stoepen breder.


Hier werken we


U kunt op de foto klikken om deze groter te maken.

Projectgebied Zaanweg Oost fase 2

Wanneer?

Het werk start tijdens de afbouw van de Zaanbrug in het vierde kwartaal van 2023. Planning is dat de Zaanbrug en Zaanweg gelijk klaar zijn eind 2023.

Bomen

In het nieuwe ontwerp laten we meer bomen staan. Wij kappen in totaal zeven bomen. Er komen grote, nieuwe groenvakken. Daar planten we 26 bomen terug.

Parkeren

In het nieuwe ontwerp halen wij de parkeerplaats langs de waterkant weg. Er zijn nu ongeveer 90 parkeerplaatsen op de Zaanweg. Straks verdwijnen er ongeveer 40 parkeerplaatsen en blijven er ongeveer 50 parkeerplaatsen over.

Bij de vorige verbouwing van het Station Wormerveer zijn er extra parkeerplaatsen op het Gasfabriekterrein gemaakt. Op dat moment waren er geen directe plannen voor het Gasfabriekterrein. Daarom zijn deze extra parkeerplaatsen gebleven. Ook nu kunt u de parkeerplaatsen op het terrein blijven gebruiken. Wij zien dit als oplossing voor het verdwijnen van de parkeerplaatsen aan de Zaanweg. Tijdens de informatieavond van 18 april 2023 hebben bewoners aangegeven dat het deze oplossing niet aantrekkelijk is.  Wij hebben afgesproken om in gesprek te gaan met bewoners om het parkeren op het Gasfabriekterrein te verbeteren.

Er zijn nieuwe plannen voor het Gasfabriekterrein. De bedoeling is om het aantal parkeerplaatsen te behouden. Onderzocht wordt wie daar parkeert en of dat noodzakelijk is. In samenwerking met de NS worden de mogelijkheden voor uitbreiding van de P+R bij station Wormerveer bekeken. 

Informatieavond 18 april 

Op 18 april 2023 was er een informatieavond bij Lokaal de Kroon op de Marktstraat 11 in Wormerveer. U kon de plannen bekijken en vragen stellen.  Via onderstaande knop kunt u 3D beelden bekijken van het ontwerp.


 3D tekeningen Zaanweg Oost.pdfZo laten we van ons horen

De bewoners uit de omgeving hebben onderstaande bewonersbrief ontvangen.

Bewonersbrief  uitnodiging inloopavond Zaanweg oost 7-4-2023.pdf

Raadsinformatiebrief Herinrichting Zaanweg Oost 7-4-2023.pdf


Voordat wij starten met het werk komt er een nieuwe informatiebrief van de aannemer over de precieze planning. 


Zo zijn wij te bereiken


Bel met het telefoonnummer 14 075 en vraag naar projectleider Rob Admiraal, of stuur een mail naar r.admiraal@zaanstad.nl

Zaanbocht


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl