Grasmaaien

Het maaiseizoen loopt van april tot en met november. Op deze pagina leest u meer over hoe vaak de gemeente maait en waarom het soms wordt overgeslagen.

Hoe wordt er gemaaid?

Gras wordt tussen de 1 keer en de 26 keer per jaar gemaaid. Dit hangt af van het soort gras en van hoe snel het gras groeit. De gemeente maait 350 hectare gras, dat is ongeveer 425 voetbalvelden bij elkaar. Elke donderdag wordt de planning vastgesteld voor twee weken voor het maaien van ‘ruw’ gras, bijvoorbeeld bermgras. Binnen 4 tot 6 weken is een maaironde klaar. De gazonmaaier, die het gras rond woningen maait en de plantsoen, maait elke week een ronde.

Gevaarlijke kruisingen krijgen voorrang in de planning. Als het nodig is, dan worden deze kruisingen vaker gemaaid. Bent u van mening dat de hoogte van het gras op een bepaalde plek het verkeer in gevaar brengt, maak dan een melding.

Plekken waar niet gemaaid wordt

Er zijn plekken waar nu bewust niet gemaaid wordt, bijvoorbeeld in gebieden waar beschermde planten- en diersoorten leven. Afhankelijk van de plek en de dieren en planten die hier leven, maakt de gemeente voor die plekken een maaischema op maat op basis van de Flora- en faunawet.

Op andere plekken wordt niet gemaaid als de machines beschadigd kunnen raken, bijvoorbeeld door achtergebleven vuilnis.

Slordig na maaien

Soms zijn bij het maaien plekken overgeslagen. Deze plekken worden overgeslagen omdat er niet gemaaid mag worden, er teveel regen is gevallen of omdat er iets in de weg ligt, zoals zwerfafval of bootjes.

Bootje op de kant?

In de winter mogen de bootjes op de kant liggen, maar op 1 april moeten deze weer in het water omdat dan het maaiseizoen begint.

Meer informatie over de bootjes vindt u op: www.zaanstad.nl


Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl