Grasmaaien

Het maaiseizoen loopt van april tot en met november. Op deze pagina lees je meer over hoe vaak de gemeente maait en waarom het soms wordt overgeslagen.

In Zaanstad maaien we bijna 370 hectare gras, dat is ongeveer 425 voetbalvelden bij elkaar! Hierbij maken we nog een onderscheid tussen 180 hectare gazon en 190 hectare ruigtes.

Wanneer wordt er gemaaid?

Ons maaiseizoen loopt normaal gesproken van 1 april tot 1 oktober, maar officieel kun je het hele jaar door van 1 januari tot 31 december maaien. Wanneer we precies starten met het maaien van het gras is afhankelijk van de groei en weersomstandigheden. Door de klimaatverandering hebben we tegenwoordig niet echt meer koude winters en kunnen we dus eerder maaien.

Hoe wordt er gemaaid?

Gras wordt gemaaid op beeld, gras mag 10 centimeter hoog zijn. De gazons worden telkens geschouwd, maar wanneer we maaien hangt af van het soort gras en hoe snel het gras groeit. Binnen de gemeente en met aannemers hebben we afgesproken dat we niet maaien op stukken waar paddenstoelen, bloemen en bollen staan.

Elke maandag wordt de planning vastgesteld voor twee weken voor het maaien van het gazon in Zaanstad. De gazonmaaier, die het gras rond woningen maait en de plantsoen, doet zo'n 9 dagen over een maaironde door de gemeente.

Het ruwe gras, bijvoorbeeld bermgras, wordt 2 x per jaar gemaaid. Voor we hier gaan maaien wordt het geschouwd. Dan wordt er gekeken naar de bloemen en insecten en besloten of hier wel of niet gemaaid wordt. Gevaarlijke kruisingen krijgen voorrang in de planning. Als het nodig is, dan worden deze kruisingen vaker gemaaid. Ben je van mening dat de hoogte van het gras op een bepaalde plek het verkeer in gevaar brengt, maak dan een melding.

Waar maaien we?

De gemeente wil de groei van bloemen stimuleren, daarom zaaien we ieder jaar bloemenmengsels in, deze velden worden niet gemaaid. Ook willen we meer ruigtes te laten plaatsvinden. Ruigtes ontstaan vanzelf uit vaste planten. We willen hier het gras en de beplanting meer hun eigen gang laten gaan om de biodiversiteit te stimuleren. 

In Zaanstad hebben we ook schapenroutes en hebben we Hooglanders die grazen in parken. In de parken maaien we voornamelijk alleen de paden, zodat wandelaars hier geen last van hebben, maar verder laten we alles in de parken ook zo ruig mogelijk.

Slootkanten

Naast de parken, velden en gazons maaien we ook de slootkanten. Hierbij houden we tijden het broedseizoen rekening met de watervogels. De slootkanten worden tegenwoordig breder gehouden, afhankelijk van de grootte van het veld. Bankjes worden altijd vrij gemaaid, zodat wandelaars en natuurliefhebbers op de bankjes kunnen genieten van het uitzicht op het water.

De lijn die we zo ongeveer aanhouden bij de breedte van de slootkant is het volgende; is een veld naast de sloot zo’n 3 meter breed, dan maaien we tot 1 meter van de slootkant. Is het veld wel 15 meter breed, dan laten we langs de slootkant 3 meter breed het gras en de bloemen groeien en bloeien.

Waar maaien we niet?

Er zijn plekken waar nu bewust niet gemaaid wordt, bijvoorbeeld in gebieden waar beschermde planten- en diersoorten leven. Afhankelijk van de plek en de dieren en planten die hier leven, maakt de gemeente voor die plekken een maaischema op maat op basis van de Flora- en faunawet.

Op andere plekken wordt niet gemaaid als de machines beschadigd kunnen raken, bijvoorbeeld door achtergebleven vuilnis.

Slordig na maaien?

Soms zijn bij het maaien plekken overgeslagen. Deze plekken worden overgeslagen omdat er niet gemaaid mag worden, er teveel regen is gevallen of omdat er iets in de weg ligt, zoals zwerfafval of bootjes.

Bootje op de kant?

In de winter mogen de bootjes op de kant liggen, maar op 1 april moeten deze weer in het water omdat dan het maaiseizoen begint. Meer informatie over de bootjes vind je op deze pagina.

11 oktober 2021
Nieuw maaibeleid op komst: naar een natuurvriendelijker en biodivers maaibeheer

Lees het volledige berichtHoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl