Bomen

We vertellen je op deze pagina alles wat er bij onze bomen komt kijken en hoe wij hier mee omgaan.

Waarom zijn bomen eigenlijk belangrijk?

In Zaanstad vinden we bomen belangrijk. Er zijn verschillende redenen waarom wij gesteld zijn op onze bomen. Naast dat bomen groen en sfeer brengen in de straat of wijk, dragen bomen bij aan de ruimtelijke kwaliteit en structuur van de stad.

Bomen spelen namelijk een onmisbare rol binnen de menselijke leefomgeving. Een omgeving met veel bomen verhoogd namelijk de waarde van de woningen. Ook kunnen bomen geluidsoverlast verminderen en zorgen voor het afvangen van fijnstof.  Benieuwd naar onze bomen? In deze kaart vind je meer informatie. 

                                                                                                                      


Bomenbeleid

In het Bomenbeleidsplan 2009 is vastgelegd hoe we in Zaanstad omgaan met bomen. Zeker nu er intensief gebouwd wordt in Zaanstad worden bomen steeds belangrijker om de leefbaarheid van de stad te waarborgen.  

In Zaanstad staan zo’n 60.000 bomen, waarvan er zo’n 50.000 in beheer zijn bij de Gemeente. Dat is ongeveer 0,4 bomen per inwoner. Dit willen we ook graag zo houden. We zorgen daarom goed voor onze bomen. Elke vier jaar voeren we een boomveiligheidscontrole uit, waarna we het benodigde onderhoud uitvoeren. Zo proberen we de bomen gezond oud te laten worden. Dit lukt helaas niet altijd. Soms worden bomen ziek, waaien ze om of moeten ze verwijderd worden vanwege werkzaamheden. Benieuwd naar de ziektes waar onze bomen mee te maken kunnen krijgen? Bekijk de pagina over ziektes, gebreken en plagen.

We proberen dan altijd een boom terug te planten. Het liefst op dezelfde plek, maar als dat niet kan zoeken we een nieuwe locatie voor de boom. Zo houden we het aantal bomen in Zaanstad op peil.

Waardevolle en monumentale bomen        

Zaanstad bepaalt de waarde van bomen op verschillende niveaus van ouderdom. Zo noemen we bomen ouder dan 40 jaar ‘potentieel waardevol’, als ze ouder worden dan 60 jaar zijn ze ‘waardevol’ en dan hebben we nog monumentale bomen, deze bomen zijn ouder dan 80 jaar.

We hebben 371 gemeentelijke monumentale bomen en wel 402 waardevolle bomen!

In het Bomenbeleidsplan 2009 is een lijst opgenomen met 314 particuliere waardevolle bomen. Dit zijn bomen die bij mensen op hun eigen grond staan en niet op gemeentegrond.  Hieronder een link naar de volledige lijst. 

Particuliere waardevolle bomen 


Bomen en onderhoud 

 Bomen hebben regelmatig onderhoud nodig. Naast het snoeien waar nodig onderhoudt de gemeente de boomspiegels  en in de herfst worden er bladkorven verzorgt. 
Kapvergunningen            

Voor bomen die op openbare grond staan en voor particuliere bomen die op de lijst van waardevolle bomen staan is een kapvergunning nodig. Deze vergunning kan je aanvragen bij het omgevingsloket.

Als de aanvraag gedaan is komt deze binnen bij de afdeling vergunningen van de gemeente. De aanvraag wordt vervolgens toegewezen aan een specialist hij geeft advies en op basis van dit advies wordt de vergunning wel of niet verleend.  Alle verleende vergunningen worden gepubliceerd.

Soms mogen bomen zonder vergunning gekapt worden. Namelijk wanneer er sprake is van onveilige bomen zoals bijvoorbeeld na een storm. Hiervoor is er een speciaal stormprotocol.  Ook mogen dode bomen en bomen met een besmettelijke ziekte zonder vergunning gekapt worden. Tot slot worden er soms bomen gekapt om de aanwezige beplanting in stand te houden. Als de beplanting te dicht wordt kunnen de bomen allemaal niet meer goed groeien. Daarom moeten er soms een aantal bomen gekapt worden. Dit zorgt voor de benodigde groeiruimte voor de overblijvende bomen en struiken.

Het gekapte hout wordt overigens vaak weer hergebruikt. Als bewoner of non-commerciële instelling kan je dit stadshout gratis aanvragen.

De regels over het kappen van een boom in de openbare ruimte zijn vastgelegd in het bomenbeleidsplan. In de volgende gevallen wordt geen vergunning verleend voor het kappen van een boom:

  • bij overlast van bladluis
  • bij overlast van vogels
  • bij overlast door bladafval
  • bij angst voor omwaaien of afvallende takken
  • bij overlast van zaden en vruchten
  • bij overlast door worteldruk of lichtontneming

Bomen en werkzaamheden                    

Als we werkzaamheden uit moeten voeren in de buurt van bomen, proberen we de bomen in eerste instantie te behouden. Soms zijn de bomen in het verleden op de kabels en leidingen geplant of moet er een ophoging van het maaiveld plaats vinden. De bomen kunnen dan niet behouden blijven. We planten dan nieuwe bomen op een plek waar ze de ruimte hebben om te groeien en geven de bomen een goed plantgat mee, zodat ze voldoende voeding hebben om uit te groeien tot een grote boom. Ook de bomen die we wel kunnen behouden krijgen bij werkzaamheden extra voeding, zodat ze er weer een aantal jaren tegen aan kunnen.

Hoe is de informatie van de kap naar de bewoners?

                                                                                                                      Bij de start van een herinrichtingsproject is er een buurt bijeenkomst over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden.  Wij informeren de buurt bij grote en ingrijpende projecten.  Vooral bij ingrijpende verandering van de buurt waar ook veel bomen weg gaan is informatie zeer belangrijk.


Ga naar Zaanstad.nl