Stadshout

Wat is (Stads)hout Zaanstad              

Ieder jaar stelt de gemeente Zaanstad tien gekapte bomen ter beschikking aan inwoners en niet- commerciĆ«le instellingen. Met het (stads)hout van deze bomen mag je alles maken. De enige voorwaarde is dat andere mensen er ook iets aan hebben en er gebruik van mogen maken.  Denk aan houten bankjes in de straat of bloembakken waar ook andere buurtbewoners van kunnen genieten. 

De gemeente maakt dit mogelijk, om het hergebruik van Zaanse bomen en initiatieven van inwoners in hun wijk te stimuleren. De bomen worden niet speciaal voor dit doel gekapt. Het gaat om bomen die al gekapt moeten worden.  

Voorwaarden

Het stadshout wordt alleen gratis verstrekt als er aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • Wanneer de aanvrager een stichting, vereniging of particulier is en het hout gebruikt wordt voor niet-commerciĆ«le doeleinden (geen winstoogmerk).
  • De  gemaakte artikelen van het stadshout mogen alleen (tegen kostprijs) verkocht worden als deze gemaakt zijn in het kader van een erkend leer/werktraject of een traject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Je maakt als particulier iets van waar ook anderen gebruik van kunnen maken, zoals een bankje voor in de straat, bloembakken, zandbak  of iets dergelijks.
  • Het hout wordt niet als brandhout gebruikt.


U kunt een aanvraag indienen via bomen@zaanstad.nl

Geef in uw email aan:

  1. Uw naam, adres en telefoonnummer en indien van toepassing de stichting/vereniging waarvoor u het hout wilt aanvragen.
  2. Wat u ermee wilt doen (uw aanpak, wat u gaat maken, en voor wie).

De gemeente bezorgt de bomen op de door u aangegeven locatie (binnen de Zaanstad). De gemeente Zaanstad brengt u naderhand altijd een bezoekje om te kijken wat u heeft gemaakt.

Ga naar Zaanstad.nl