Stormprotocol

Hier lees je hoe de gemeente omgaat met bomen tijdens en na een storm.

In de herfst en winter kan het soms stevig waaien. Bij een stevige storm kunnen dan overlast en onveilige situaties ontstaan. Bijvoorbeeld door omvallende bomen en/of afgewaaide takken. Als storm wordt voorspeld, schakelen wij het stormprotocol in.

Hoe gaan we om met bomen tijdens en na een storm?

Dit houdt kort gezegd in dat wij een vooraf bepaald (storm)crisisteam in het leven roepen. Die gaat met alle binnenkomen meldingen met spoed aan de slag.  Ook hebben we afspraken gemaakt met aannemers om paraat te staan. Als de storm voorbij is, kijken we waar bomen omgevallen en/of beschadigd zijn. Al onze wijkploegen zetten we dan in, om takken en bladeren die op de straat liggen op te ruimen. Als het nodig is, snoeien we of kappen we bomen die toch nog gevaar kunnen opleveren. Voor alle bomen die we kappen, planten we weer een nieuwe boom terug.

Wie bel ik bij stormschade?

Bel bij direct levensgevaar meteen 112. Dus bijvoorbeeld bij een dreigende instorting van (een deel van) uw huis of als een boom op de weg dreigt te vallen. Bij gevallen waar geen direct (levens)gevaar dreigt, bel  (075)  6 701 701. Dus bijvoorbeeld bij een losgeraakte dakpannen, of als u vermoedt dat een boom kan gaan omvallen, waar geen direct levensgevaar dreigt. Als een boom in de berm is gevallen bel dan 14 075 of doe een melding via zaanstad.nl.

Foto van een omgevallen boom

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl