Grote Tocht e.o.

We gaan het  bedrijventerrein Westerspoor Zuid opknappen. Op deze pagina lees je meer over dit project.

De bestrating van de Grote Tocht e.o. is versleten en verzakt. 

Dit gaan we doen

Er komt asfalt op de straten. De stoepen krijgen nieuwe tegels. Op de parkeerplaatsen komen nieuwe straatstenen. Daarnaast is het riool verzakt. Er komt een nieuw regenwater- en vuilwaterriool. We vervangen alle lantaarnpalen door nieuwe lichtmasten.

Het bedrijventerrein maken we groener. Er komen meer bomen, gazons en planten. Hierdoor krijgt de buurt een mooiere uitstraling. Ook draagt het bij aan het verminderen van hittestress.

Waar werken we?

Het projectgebied is Grote Tocht, Ronde Tocht, Zijtocht en 1e Dwarstocht in Zaandam.

Projectgebied 24-11-2020.pdf

E-spraak

In de brief van 7 mei 2020 vroegen wij u uw wensen aan te geven via www.e-spraak.nl/Zaanstad. De ingekomen reacties vindt u hieronder in een overzicht met bijbehorende antwoord. De resultaten van de interactieve website leest u hier ook.

Overzicht opmerkingen en antwoorden 24-11-2020.pdf

Resultaat interactieve website 24-11-2020.pdf

Denkt u mee op het Voorlopig ontwerp?

Met behulp van uw inbreng hebben wij een voorlopig ontwerp gemaakt.  Wij hebben daarin, waar mogelijk, uw reacties meegenomen die u via e-spraak heeft doorgegeven. Klik hieronder om het ontwerp te zien.

Voorlopig ontwerp  24-11-2020.pdf

 Wij hebben op 7 plekken een parkeerstrook speciaal voor vrachtwagens opgenomen. Dit is zijn parkeerplekken voor zowel kortere als langere tijd. Hierdoor zijn er ongeveer 55 parkeerplaatsen voor personenauto’s minder ingetekend.
In het ontwerp staan 10 wegenprofielen (A t/m J):
Wegprofielen 24-11-202 .pdf

De projectleider vertelt over het ontwerp in dit filmpje:

Zo laten wij van ons horen

Deze informatiebrief is 27 november bij de ondernemers op de mat gevallen:

Informatiebrief Voorlopig Ontwerp  27-11-2020.pdf

De bewoners hebben tot 18 december 2020 kunnen reageren op het ontwerp. Van alle reacties maken wij een vraag & antwoord overzicht. Suggesties en aanvullingen worden, waar mogelijk, ingepast in het ontwerp. Het bijgewerkte ontwerp en vraag & antwoord overzicht plaatsen wij hier op de website.

Daarna maken wij het ontwerp definitief. Dat vormt het uitgangspunt voor de uiteindelijke uitvoering.

Verduurzaming

Zaanstad kent een aantal verduurzamingstrajecten op bedrijfsterreinen, waaronder Westerspoor Zuid. We willen helpen met verduurzaming van uw bedrijfsvoering.  Hierbij kunt u denken aan zonnepanelen, laadpalen voor elektrische voertuigen etc. De firma Green Business Club Zaanstad begeleidt dit traject. Het is mogelijk om voor de investeringen subsidie te ontvangen. Meer informatie leest u op www.greenbusinessclub.nl.

Als u uw bedrijf wilt vergroenen/ verduurzamen, leest u op onderstaande websites meer informatie.

Tegel-eruit-plant-erin
Groenadoptie
Biodiversiteit
Geveltuin
Groene-gevel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met projectleider René Bien via de gemeentelijke informatielijn 14 075 of stuur een mail naar r.bien@zaanstad.nl
pasfoto projectleider Rene Bien

Wilt u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl