Tegel eruit, plant erin

Tegels houden warmte vast, planten en bomen zorgen voor verkoeling en schaduw. Met meer groen zijn we beter voorbereid op nattere en warmere perioden!

Tegel eruit, plant erin

Sinds 2018 kun je op de 3de zaterdag van april in de Zaanstreek (18 april 2020!) een tegel inleveren in ruil voor een gratis vaste plant. Deze actie hebben wij opgezet omdat het klimaat verandert. Ook in de Zaanstreek wordt het steeds warmer en natter. De gevolgen van klimaatverandering zijn letterlijk voelbaar. Wat kunnen we doen? Meer groen!

Tegels houden warmte vast, planten en bomen zorgen voor verkoeling en schaduw. Met meer groen in de tuin (en op het balkon) zijn we beter voorbereid op nattere en warmere perioden. Groen is juist belangrijk in een stad waar veel woningen binnenstedelijk worden gebouwd. Zaanstad kiest voor die verdichting om de mooie groene gebieden van Zaanstad te kunnen behouden.
Foto van actie tegel eruit, plant erin.Van alle Zaanse grond is 40 procent openbare ruimte. Daarvoor is de gemeente verantwoordelijk. De overige 60 procent is in handen van bedrijven, woningcorporaties en woningeigenaren. Die kunnen ook eraan bijdragen dat Zaanstad groener wordt en de gevolgen van klimaatverandering beperkt kunnen blijven.

Daarom stimuleert en enthousiasmeert de gemeente woningbezitters onder meer:

 Meer tips over vergroening van je omgeving.

Wat gaan we doen in 2020?

Op de Nationale Boomfeestdag, woensdag 18 maart, vertonen Gemeente Zaanstad en Filmtheater De Fabriek de documentaire In de ban van het bos.
Na afloop geeft Jos Koppen, visiespecialist groen bij Zaanstad, een kijkje in het nieuwe Bomenbeleid van de gemeente.

  • Tot de zomer hebben we leuke prijsvragen voor bewoners waarbij we regentonnen en bodembedekkers weggeven.
  • In enkele Zaanse buurten komen we in april met koffie en kar vol leuke plantjes tegels lichten. Houd deze pagina in de gaten.Foto van buurtactie tegel eruit, plant erin.
  • Op zaterdag 18 april 2020 kan iedere Zaankanter bij diverse tuincentra en doe-het-zelfwinkels in ruil voor een verse tegel een gratis plant ontvangen.

Op scholen gaan we in maart (en wellicht oktober) opnieuw bomen planten zodat de ouders zowel schaduw bij zon als beschutting bij regen hebben als ze hun kinderen ophalen. Kinderen spelen bovendien in een gezondere omgeving omdat die boom de lucht zuivert door onder meer fijnstof op te vangen.


Die zware regen valt ver van mijn bed, zijn we geneigd te denken. Maar een veranderend klimaat betekent meer dan een lokale extreme regenbui of tropische week. Dat blijkt uit het weerbericht van 2050. Presentator Helga van Leur, op wie de jaren geen vat lijken te hebben, roept op gezamenlijk aan de slag te gaan om de weerextremen te voorkomen.Wat kun jij doen?

Best veel. Van eenvoudig tot uitdagend. Een goot schoonhouden om verstopping te voorkomen, doe je wellicht al. Grind of houtsnippers neerleggen in plaats van tegels is ongeveer evenveel werk. Maar met grind en houtsnippers help je wel het overtollige water beter af te voeren. Zo wordt het riool niet overbelast met schoon regenwater.

Een regenton onder je regenpijp helpt ook een handje en is niet moeilijk te installeren. Een groen dak, waarvoor subsidie beschikbaar is, koelt je huis lekker in de zomer maar kan al iets meer een uitdaging zijn.

Meer tips over vergroening van je omgeving.

Waarom doen we dit?

Het kan je niet ontgaan zijn. Er zijn meer extremere buien en de zomers van 2018 en 2019 kenden ongekend hete dagen. Dat zijn gevolgen van de temperatuurstijging op aarde oftewel klimaatverandering. Behalve hitte en wateroverlast spelen ook droogte en overstromingsgevaar Nederland parten.

Er is berekend dat deze veranderende weersomstandigheden over 30 jaar tot ongeveer 70 miljard euro aan schade kunnen leiden, als we geen maatregelen nemen om de gevolgen van die andere weersomstandigheden te beheersen. Denk aan mislukte oogsten, smeltend asfalt, gezondheidsproblemen bij kwetsbare ouderen.

Foto van hitte in de stad.

Gemeenten hebben daarom de opdracht gekregen om in 2020 een plan van aanpak op te stellen met maatregelen die in hun gemeente effect kunnen hebben.
Zaanstad doet er alles aan om schade door wateroverlast te voorkomen. Door water tijdelijk te bergen en schoon regenwater bij voorkeur af te voeren naar sloten en vaarten.

Zaanstad is ook bezig in kaart te brengen welke gebieden in de stad het meest kwetsbaar zijn voor hittestress. Zaankanters moeten ook in de toekomst mogelijkheden hebben om buiten koelte en schaduw te vinden zodat het aangenaam genoeg blijft om boodschappen te doen of buiten te ontspannen.

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl