Biodiversiteit

We doen onderzoek naar de verschillende (bijzondere) plant- en diersoorten in Zaanstad. Hier lees je  hoe je daarbij kan helpen.

Biodiversiteit 

De gemeente Zaanstad is vanaf 2018 de soortenrijkdom (biodiversiteit) aan planten en dieren in kaart brengen.  Bij gemeentelijke ontwikkelingsprojecten kan dan nog beter rekening worden gehouden met de aanwezige natuur. Het is namelijk een hele opgave om meer woningen te bouwen en evengoed de kwaliteit van de natuur te behouden en te verbeteren. De gemeente heeft nu een eerste stap gezet met het laten opstellen van een meetplan door de universiteit van Wageningen, daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken!     


Help je mee?

                                                                                                                  We werken bij dit onderzoek graag samen met  lokale natuur- en milieuorganisaties, bewoners en vrijwilligersorganisaties. Heb je kennis van planten, vlinders, vogels, insecten of andere dieren? Laat het ons weten als het je leuk lijkt om mee te helpen! Neem hiervoor contact op met Gijs Doeglas, stadsecoloog en co√∂rdinator van dit project, via mailadres G.Doeglas@zaanstad.nl of telefoonnummer 14 075. We bekijken dan samen hoe en wanneer je kunt deelnemen.

We werken samen met het Hoogheemraadschap, Staatsbosbeheer en het Noord-Hollands Landschap, zij beheren belangrijke delen van onze gemeente. We wisselen informatie met hen uit, zodat we een zo volledig mogelijk beeld hebben van de natuurwaarden in Zaanstad.Advies van Wageningen University & Research (WUR)

                                                                                                                 Om biodiversiteit in beeld te brengen, heeft de gemeente Zaanstad de universiteit van Wageningen om advies gevraagd. Zij weten hoe deze metingen het best kunnen worden uitgevoerd en hoe de resultaten ervan moeten worden vastgelegd. Verschillende leefomgevingen in Zaanstad zijn in beeld gebracht (zoals plantsoen, bos of een veenweidegebied) en daarbij is aangegeven hoe de soorten per locatie gemeten moeten worden. We gaan bij ons onderzoek vooral kijken naar soorten die iets zeggen over de onderzochte  leefomgeving, bijvoorbeeld de Noordse woelmuis en de grutto in het Veenweidegebied en de mus en gierzwaluwen in de stad. Gaat het ergens goed met een bepaalde diersoort, dan gaat het ook goed met de natuur in die leefomgeving.

Vastleggen in de databank

                                                                                                                  De waarnemingen en tellingen worden geregistreerd in de Nederlandse Databank Flora en Fauna (NDFF).  Met de ingevoerde gegevens kunnen trends en analyses gemaakt worden over de lokale biodiversiteit. Regelmatig zal de gemeente de resultaten van het onderzoek terugkoppelen naar de inwoners van de gemeente Zaanstad, via media, bijeenkomsten en deze website.

Ik wil meehelpen!

                                                                                                               Help je mee om de biodiversiteit in Zaanstad in kaart te brengen? 

Neem contact op met de stadsecoloog Gijs Doeglas via mailadres G.Doeglas@zaanstad.nl of telefoonnummer 14 075.

Ga naar Zaanstad.nl