Gebiedenkaart kapvergunning

Het kappen van bomen op openbaar toegankelijk terreinen was al vergunningplichtig, nu worden aanvullende terreinen aangewezen.

Kapvergunningplicht

Zaanstad heeft het voornemen om meer gebieden aan te wijzen waarop de kapvergunningplicht van toepassing is. Daartoe is in 2019 door de gemeenteraad de APV aangepast en heeft het college de bevoegdheid gekregen gebieden aan te wijzen.

Het college van B&W heeft de gemeenteraad van Zaanstad gevraagd om in te stemmen met de Gebiedenkaart. De eigenaren van de terreinen krijgen een brief van de gemeente. Er is dan de mogelijkheid om binnen 6 weken zienswijzes in te dienen. Na die periode wordt de gebiedenkaart definitief vastgesteld door het college.

Nieuwe gebieden

Het kappen van bomen op openbaar toegankelijk terreinen was al vergunningplichtig. 

Op de Gebiedenkaart kapvergunningen 2021 worden aanvullende terreinen aangewezen waarop de kapvergunningplicht ook van toepassing wordt. 

Op de gebiedenkaart staan percelen van Staatsbosbeheer, ProRail en de Provincie Noord-Holland. En ook schoolpleinen, sportparken, begraafplaatsen en volkstuinen. De eigenaar van deze percelen mag daar nu alleen bomen kappen als hij een kapvergunning heeft. De gemeente kan de eigenaar in de kapvergunning verplichten een nieuwe boom herplanten. Zo hoopt Zaanstad meer van haar ‘longen’ te behouden. Voor het dunnen van bomen is op deze percelen, moet een melding gedaan worden. De Gebiedenkaart ligt nu ter vaststelling bij de gemeenteraad.

Behouden van bomen

In de nieuwe situatie kijkt de gemeente of het belang van het kappen opweegt tegen de waarde van de bomen. De verwachting is dat hierdoor kritischer gekeken gaat worden of kap van bomen echt nodig is.

Gebiedenkaart


Klik op de button om de kaart te downloaden.

Download Gebiedenkaart 2021.pdf

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl