Gebiedenkaart kapvergunning

Het kappen van bomen op openbaar toegankelijk terreinen was al vergunningplichtig, nu worden aanvullende terreinen aangewezen.

Voor het kappen van bomen op openbaar toegankelijk terrein is een vergunning nodig. Op andere plekken zoals schoolpleinen of begraafplaatsen was voorheen geen vergunning nodig. Ook hier staan mooie bomen die we graag behouden. Om die reden hebben we een Gebiedenkaart vastgesteld. Op de gebiedenkaart worden aanvullende terreinen aangewezen waarvoor de vergunningsplicht ook gaat gelden.

Op de gebiedenkaart staan percelen van Staatsbosbeheer, ProRail en de Provincie Noord-Holland. En ook schoolpleinen, sportparken, begraafplaatsen en volkstuinen. De eigenaar van deze percelen mag daar nu alleen bomen kappen als hij een kapvergunning heeft. De gemeente kan de eigenaar in de kapvergunning verplichten een nieuwe boom herplanten. Zo hoopt Zaanstad meer van haar ‘longen’ te behouden. Voor het dunnen van bomen is op deze percelen, moet een melding gedaan worden.

Behouden van bomen

In de nieuwe situatie kijkt de gemeente of het belang van het kappen opweegt tegen de waarde van de bomen. De verwachting is dat hierdoor kritischer gekeken gaat worden of kap van bomen echt nodig is. Als de eigenaren van de gemarkeerde percelen op de gebiedenkaart besluiten te kappen zonder vergunning, wordt een herplantplicht opgelegd.

Kapvergunningplicht

Zaanstad heeft het voornemen om meer gebieden aan te wijzen waarop de kapvergunningplicht van toepassing is. Daartoe is in 2019 door de gemeenteraad de APV aangepast en heeft het college de bevoegdheid gekregen gebieden aan te wijzen.

De gemeenteraad van Zaanstad heeft op 27 mei 2021 de ‘Gebiedenkaart kapvergunning 2021’ vastgesteld. De kaart wordt gepubliceerd op www.overheid.nl. Binnen 6 weken kan beroep worden aangetekend bij de Raad van State. Ingediende zienswijzen op de ‘ontwerp-gebiedenkaart’ worden schriftelijk afgehandeld.

Gebiedenkaart

Klik op de onderstaande button om de kaart te vergroten.

Gebiedenkaart 2022

Via onderstaande button opent een afbeelding waarop de begrenzing van de verschillende gebieden duidelijker zichtbaar is.

Afbeelding gebiedenkaart

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl