Drinkwater

Pas als er geen druppel uit de kraan komt, realiseren we ons vaak pas hoe belangrijk water voor ons is. En hoe vanzelfsprekend ook. Op deze pagina lees je meer over ons drinkwater.

Drinkwater. Zo vanzelfsprekend

Pas als er geen druppel uit de kraan komt, realiseren we ons vaak pas hoe belangrijk water voor ons is. En hoe vanzelfsprekend ook. Drinkwater is een eerste levensbehoefte. Het moet daarom schoon en veilig zijn om te drinken. Kraanwater is heel gezond omdat het mineralen bevat die goed zijn voor de opbouw van je botten. Het Nederlandse kraanwater staat bovendien bekend als erg lekker drinkwater.

Wie is verantwoordelijk voor ons drinkwater?

Drinkwaterbedrijven als PWN in Noord-Holland dragen samen met het Rijk, provincies en gemeenten zorg voor de openbare drinkwatervoorziening. Rond de winning, zuivering en levering van leidingwater gelden strenge wettelijke regels, waarvoor het Rijk verantwoordelijk is. Ook is vastgesteld hoeveel stoffen en organismen maximaal in het drinkwater mogen voorkomen. Deze wettelijke kwaliteitseisen voor drinkwater staan in het Drinkwaterbesluit.

Voor het Zaanse kraanwater onttrekt PWN water aan het IJsselmeer. Dat water wordt eerst gezuiverd in een hypermoderne fabriek in Andijk en vervolgens nog verder gefilterd met behulp van duinzand in het Noordhollands duinreservaat. Daarna gaat het richting de Zaanse kranen.

De voornaamste taak van de gemeente is om te zorgen dat activiteiten in de openbare ruimte (bouw, wegen, bedrijvigheid) geen risico vormen voor de drinkwatervoorziening van Zaanstad. Voor onttrekking van grondwater en waterlozingen in de bodem tot 10 meter diepte, moet bij Zaanstad een vergunning worden aangevraagd. Dat geldt ook voor afvalwaterlozingen op het riool.

Foto van een afvoerputje

Tenslotte en niet onbelangrijk, moet de gemeente samen met PWN ervoor zorgen dat Zaankanters gebruik kunnen maken van een nooddrinkwatervoorziening, als er langer dan 24 uur geen druppel water meer uit je kraan komt.


Wat kunnen wij doen?

Gelukkig komt het scenario hiernaast zelden voor omdat de drinkwatervoorziening in Zaanstad en Noord-Holland goed is geregeld. Toch waarschuwden drinkwaterbedrijven als PWN in de laatste droge en hete zomers vaker voor schaarste en het wegvallen van de waterdruk. Ook roepen zij huishoudens op slim en zuinig met waterverbruik om te gaan.

Drinkwaterbedrijven geven de volgende tips:

Binnen:

 • Douche een minuutje korter en koop een waterbesparende douchekop
  Gemiddeld staan we 8 minuten onder de douche. 1 minuut minder scheelt 220.000 liter water.
 • Draai de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen
  Twee minuten scheelt 2 liter. Vul een drinkbeker om te spoelen.
 • Vermijd het waterspitsuur
  Doe tijdens warme zomers geen was tussen 7 en 9 uur en tussen 18 en 22 uur.

Buiten:

Foto van planten die water krijgen door een gieter

 • Sluit een regenton aan op de regenpijp
  Regenwater is beter voor de planten dan kraanwater omdat het minder kalk bevat
 • Geef je planten water als de zon minder fel is
 • Geef je tuin liever één keer per week veel water, dan elke dag een beetje. Zo 'leer' je planten om beter tegen droogte te kunnen.

Meer tips over omgaan met water kun je vinden bij Vitens en Milieucentraal.

Klimaat en kraanwater

Drinkwaterbedrijven merken ook dat het klimaat verandert. Langdurige droogte leidt bijvoorbeeld tot lagere afvoer van rivierwater. Dat kan meer verontreiniging in het oppervlaktewater tot gevolg hebben. Daardoor zijn sommige bronnen dan tijdelijk niet beschikbaar.
Bij droogte en hitte neemt het verbruik in Nederland toe. Drinkwaterbedrijven moeten dan soms meer water onttrekken aan de bodem dan officieel mag.

Foto van een thermometer

Hitte in verdichtende steden kan ertoe leiden dat water in de leidingen onder straten en trottoirs opwarmt. Dat brengt een risico van bacteriegroei met zich mee.
Extreme regenval tenslotte kan tijdelijk waterinnamepunten in overstroomde gebieden onbruikbaar maken.

Drinkwaterbedrijven spelen bewust op deze ontwikkelingen in. Met onder meer waterbuffers, actief stuwbeheer en de aanleg van strategische voorraden. Ook beginnen of  ondersteunen zij steeds vaker projecten waarbij regenwater wordt opgeslagen voor hergebruik.


Goedkoop en duurzaam

De prijs van kraanwater in Noord-Holland is € 1,31 per 1.000 liter. Vergelijk dat maar eens met de prijs van een liter bronwater in de winkel. Kraanwater is bovendien duurzamer dan flessenwater. Het komt niet uit een plastic fles. Door kraanwater te drinken besparen we op grondstofgebruik en CO2-uitstoot. En we hoeven dan veel minder plastic afval te verwerken. Dagelijks worden in ons land 500.000 plastic flesjes weggegooid. (Bron PWN)

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl