Visserspad e.o. (Mercuriusterrein)

We gaan het riool vervangen  Hermesstraat, Mercurius straat en Visserspad.

Dit gaan we doen

De riolering is oud en aan vervanging toe. Wij gaan het riool vervangen in de Hermesstraat, Mercurius straat en Visserspad.

Rioolvervanging

Het bestaande riool in een gemengd stelsel. Dit betekent dat het afvalwater en hemelwater aangesloten zijn op één riool. Met het vervangen van het bestaande riool leggen wij  een nieuw hemelwater-riool aan.

De bestaande huisaansluitingen sluiten wij weer aan op het nieuwe vuilwaterriool. De kolken in de rijweg gaan wij  aansluiten op het nieuwe hemelwaterriool. Indien een bestaande huisaansluiting slechts alleen een hemelwater afvoer is dan sluiten wij deze aan op het hemelwaterriool.

Meer informatie over huisaansluitingen kunt u lezen op deze website: Huisaansluiting riool

Asbestcementleiding

Het bestaande riool in Visserspad en Hermesstraat is een asbestcementleiding. Het verwijderen van deze asbestleidingen voeren wij uit conform de geldende wettelijke- en Arbovoorschriften.

De werkmensen dragen beschermende kleding  en de rioolsleuf is afgezet met hekken. De asbestbuizen worden, indien nodig, nat gehouden en zullen tijdens het eruit halen ingepakt worden in plastic. De ingepakte buizen gaan vervolgens in een afgesloten asbestcontainer.

Straatwerk

Na het vervangen van het riool wordt de straat weer dicht gestraat. Vaak zien we na de rioolvervanging dat er enige zettingen optreedt in de ondergrond. Daarom wachten wij nog even met het vervangen van het straatwerk.

Ongeveer een jaar na de rioolvervanging willen wij de herinrichting uitvoeren. Voor de herinrichting maken wij een voorontwerp. Om het voorontwerp te laten zien organiseren wij nog een inloopavond. U krijg op een later moment hierover nadere informatie en een uitnodiging.

Waar werken we?

werkgebied

Dit zijn de werkzaamheden

  • Rioolvervanging Visserspad en een deel relinen;
  • Rioolvervanging Hermesstraat;
  • Rioolvervanging Mercuriusstraat.

Relinen is het inbrengen van een glasvezelskous om zo de betonbuis weer voldoende te beschermen tegen aantastingen.

Tekening nieuwe riolering 8-8-2023.pdf 

Wanneer

De voorlopige planning is dat de start van de uitvoering begint in het tweede kwartaal van 2024.

We denken dat het werk circa 5 maanden gaat duren.

Bereikbaarheid

Voor de bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten maken wij een bypass-strook langs de rioolsleuf.
Wij begrijpen dat het werk overlast gaat veroorzaken. Het werk voeren wij in fases (werkvakken) uit. In verband met bereikbaarheid wordt steeds maar met één werkvak gewerkt.

Tijdens de uitvoering blijft uw woning / onderneming bereikbaar, maar houd rekening met het volgende:

  • Bij de bypass-strook en werkvakken is het niet mogelijk auto’s op de gebruikelijk plek te parkeren. Zodra een bypass niet meer nodig is, halen wij die weg.
  • Bij de werkvakken komen loopschotten zodat u te lopend bereikbaar blijft.

Bypass - principetekening 6-10-23.pdf

Bomen

Om het werk te kunnen uitvoeren en voor de bereikbaarheid tijdens de uitvoering moeten  wij helaas bomen verwijderen. Er is onderzocht of er alternatieven zijn voor de bypass, maar die zijn niet mogelijk.

Wij hebben een vergunning aangevraagd voor het kappen van 4 bomen en het tijdelijk verplanten van 1 boom.

Herplant 

Tijdens de herinrichting planten wij nieuwe bomen terug. Voor de herplant is het niet mogelijk om alle nieuwe bomen op dezelfde plek terug te planten. Zo staat er bijvoorbeeld in het begin van het Visserspad een bestaande boom op een hogedruk-gasleiding.

Er komen 3 bomen terug in Visserspad en 1 boom bij ‘De Belt’ / Stekelsbaarspad in Krommenie. De verplante boom komt weer terug op zijn huidige plek.

Motivatie kapaanvraag  11-9-23.pdf

Boominventarisatie 13-6-22.pdf

Te kappen en verplanten bomen 21-07-23.pdf

Nieuw te planten bomen Visserspad 21-07-23.pdf

Nieuw te planten boom Willis 21-07-23.pdf

Plantlijst Visserspad 21-7-23.pdf

Zo laten we van ons horen

Tijdens de voorbereiding van dit project informeren wij bewoners door brieven en deze website.

Bewonersbrief rioolvervanging Mercuriusterrein 14-11-23.pdf

De aannemer stuurt een bewonersbrief brief zodra planning en start werk bekend is. Tijdens het werk zal de aannemer blijvend communiceren over de planning, voortgang en het verzorgen van afstemmingen met bedrijven.

Ook laat hij weten hoe de vragen over het werk beantwoord gaan worden, via een bouwapp bijvoorbeeld.

Zo zijn wij te bereiken

Bel met het gemeentelijke telefoonnummer 14 075 en vraag naar Arnold van Egmond of stuur een mail naar a.egmond@zaanstad.nl

pasfoto Arnold van Egmond, projectleider

Belangrijke algemene informatie

Heeft u vragen over het ophogen van de straat, uw huisaansluiting of ingebruikgenomen gemeentegrond?

Op de pagina Algemene informatie - Buitengewoon Zaanstad vindt u meer informatie.

foto van Visserspad


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl