Parklaan en Lindelaan

Wij gaan de inrichting vernieuwen, omdat deze aan vervanging toe is.

Dit gaan we doen

Wij gaan de inrichting vernieuwen, omdat deze aan vervanging toe is. Hierbij vervangen we de bestrating over de hele breedte. Beide straten richten wij in volgens onze standaard. Klik hier voor meer informatie.

De riolering is in goede staat, dus daar worden geen werkzaamheden aan uitgevoerd. Op dit moment zijn wij de kwaliteit van de bomen aan het beoordelen. Een aantal bomen zullen mogelijk vervangen worden door nieuwe. Hierbij zorgen wij meteen dat de nieuwe boom beter kan groeien door een groter plantvak. Waar mogelijk plaatsen wij extra beplanting of bomen in het ontwerp. Wij brengen graag extra groen aan in de wijk.

Voetpad/straat verhogen 

Waar nodig verhogen wij de straat en het voetpad iets. Dit vanwege de zakking van de afgelopen jaren. Als wij dit doen ontstaat waarschijnlijk een hoogteverschil met uw inrit of tuinpad. Wij straten het toegangspad naar uw woning en/of garage maximaal 1 meter uw tuin in. Zo ontstaat er geen afstapje.

Hier werken we

Klik op de onderstaande afbeelding om de kaart te zien.

Zaans mobiliteitsplan 

We weten dat er veel zorgen en vragen zijn rondom het verkeer in Krommenie. We vinden het heel belangrijk deze situatie aan te pakken. Daarom werken wij aan het Mobiliteitsplan. Het Mobiliteitsplan gaat over verkeersmaatregelen tussen nu en 2040. Dit heeft een langere voorbereidingstijd nodig. Zolang kunnen we met de herinrichting niet wachten. De bestaande bestrating is aan vervanging toe. Hiermee maken we dat deze straten tot die tijd een prettige en veilige plaats blijven.

Het verkeer wordt aangepakt in het mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan gaat over de mogelijke verkeersmaatregelen tussen nu en 2040. Via onderstaande websites kunt u de plannen bekijken. Daarnaast houdt de gemeente een aantal online bijeenkomsten.

Home - Zaans Mobiliteitsplan (zaanstad.nl)

Mobiliteitsplan Noord - MAAK Noord (zaanstad.nl)

Een eerste ontwerp van het Zaans Mobiliteitsplan is klaar. In het ontwerp stellen we twaalf hoofdkeuzes voor om Zaanstad voor iedereen mobiel te houden. Klik hier als u het hele nieuwsbericht wilt lezen.


Wanneer?

De planning is om begin 2022 te starten met de uitvoering. Voor de zomer van 2022 zijn we dan klaar. Voor het zover is bereiden wij het werk verder voor.

Wij willen graag uw mening

Het projectteam van gemeente Zaanstad wil graag samen met de bewoners, winkeliers en ondernemers tot een goed ontwerp komen. Omdat u in deze wijk woont of werkt, kent u de omgeving goed. U weet wat behouden moet blijven en op welke plaatsen kansen liggen. 

Reageren is mogelijk tot 16 april 2021

We horen graag uw ideeën. Via het onderstaande reactieformulier kunt u uw wensen, ideeën en aandachtspunten voor uw straat en wijk doorgeven. Dat kan gaan over de bestrating of het groen. 

Structuurplan centrum Krommenie

We hebben contact met o.a. de winkeliersvereniging (DOKA). Zij hebben samen met architect Hooyschuur het ''Structuurplan centrum Krommenie'' in 2018 opgesteld.  In dit plan zijn geen ideeën of wijzigingen opgenomen die van invloed zijn op dit project.


Uitgangspunten en wensen

Wij hebben in de onderstaand document per straat omschreven welke veranderingen wij willen doorvoeren. Daarnaast hebben we ook verschillende wensen opgeschreven die al eerder door bewoners aan ons zijn doorgegeven. Hopelijk kunt u deze aanvullen met uw ideeën.

Uitgangspunten Parklaan-Lindelaan 29-03-21.pdf

Presentatie voorlopig ontwerp

Met de ontvangen reacties maken wij een voorlopig ontwerp.  Wij zullen  op een vraag- en antwoordformulier overzichtelijk beschrijven wat we met uw opmerkingen hebben gedaan. Dit formulier plaatsen wij net als het ontwerpdocument op deze website.

Afhankelijk van de coronamaatregelen organiseren we een inloopbijeenkomst. U kunt dan het voorlopig ontwerp bekijken en hierop kunt reageren. 

Definitief ontwerp

 

De suggesties gaan wij vervolgens, waar mogelijk, verwerken in het definitief ontwerp. Het bijgewerkte ontwerp en vraag & antwoord overzicht plaatsen wij hier op de website. In dit overzicht reageren wij op de ingestuurde ideeën.

Het ontwerp maken wij daarna definitief, wat uitgangspunt zal zijn voor de uiteindelijke uitvoering.

Zo laten we van ons horen

Tijdens dit project informeren wij bewoners en belanghebbenden 4 keer.

Bewonersbrief ophalen wensen en ideeën 30-03-21.pdf

Brief 2: Toelichting Voorlopig ontwerp + reactie

Wanneer het voorlopig ontwerp klaar is, nodigen we bewoners en belanghebbenden uit om het ontwerp te bekijken. Daarnaast kan er op worden gereageerd.

Brief 3: bekend maken definitief ontwerp

De binnengekomen reacties verwerken we waar mogelijk in het definitief ontwerp. Bewoners ontvangen een brief wanneer het definitief ontwerp klaar is.  

Brief 4: Start uitvoering

In deze brief vertellen we wanneer de werkzaamheden gaan starten en welke gevolgen dit heeft. Denk bijvoorbeeld aan bereikbaarheid, parkeergelegenheid, stof-, en geluidsoverlast. We maken ook bekend hoe we u gedurende de werkzaamheden op de hoogte houden van de voortgang.

Zo kunt u ons bereiken

Als er nog vragen zijn, bel met  de gemeentelijke informatielijn 14 075 en vraag naar projectleider Oscar Kramer of mail naar o.kramer@zaanstad.nl.

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Funderingsloket

 

Voor informatie en advies over funderingsonderzoek en funderingsherstel kunt u contact opnemen met het Funderingsloket (voorheen Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (GAF)) via 075 - 655 22 27 of door een e-mail te sturen naar funderingsloket@zaanstad.nl

Klik hier voor de informatiepagina.

Reactieformulier

Ideeën kunnen via het onderstaande reactieformulier worden ingevuld. Reageren is mogelijk tot uiterlijk 16 april 2021. Let op: vermeld goed om welke straat uw opmerking gaat. 

* verplichte invulvelden
Uw persoonsgegevens hebben we nodig om wensen en opmerkingen te verwerken in het ontwerp. Mocht de opmerking niet duidelijk zijn dan zal er via email contact met u worden opgenomen. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinde en worden ook niet langer dan noodzakelijk bewaard. Het privacy protocol is te vinden op www.zaanstad.nl.

De laatste vraag van dit formulier dient als controle vraag. Zo weet het systeem dat het formulier niet wordt ingevuld door een robot.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl