Parklaan en Lindelaan

Wij gaan de inrichting vernieuwen, omdat deze aan vervanging toe is. De planning is uitgesteld. We wachten op besluiten  van het mobiliteitsplan.

Dit gaan we doen

Wij gaan de inrichting vernieuwen, omdat deze aan vervanging toe is. Hierbij vervangen we de bestrating over de hele breedte. Beide straten richten wij in volgens onze standaard. Klik hier voor meer informatie.

De riolering is in goede staat, dus daar worden geen werkzaamheden aan uitgevoerd. Op dit moment zijn wij de kwaliteit van de bomen aan het beoordelen. Een aantal bomen zullen mogelijk vervangen worden door nieuwe. Hierbij zorgen wij meteen dat de nieuwe boom beter kan groeien door een groter plantvak. Waar mogelijk plaatsen wij extra beplanting of bomen in het ontwerp. Wij brengen graag extra groen aan in de wijk.

Voetpad/straat verhogen 

Waar nodig verhogen wij de straat en het voetpad iets. Dit vanwege de zakking van de afgelopen jaren. Als wij dit doen ontstaat waarschijnlijk een hoogteverschil met uw inrit of tuinpad. Wij straten het toegangspad naar uw woning en/of garage maximaal 1 meter uw tuin in. Zo ontstaat er geen afstapje.

Hier werken we

Klik op de onderstaande afbeelding om de kaart te zien.

Zaans mobiliteitsplan 

Zaanstad werkt aan een visie op mobiliteit. Hierin bekijken we hoe we de doorstroming van het verkeer kunnen verbeteren. Via de website’s www.mobiliteitsplan.zaanstad.nl en Mobiliteitsplan Noord - MAAK Noord (zaanstad.nl) vindt u meer informatie.

Aanpassingen in het verkeersplan

De enquête en de bewonersavonden over het Mobiliteitsplan voor Zaanstad Noord leverden naast veel steun ook de nodige kritiek op. Daarom heeft het programmateam de plannen aangepast. Vooral in Krommenie moest er veel veranderd worden. Om het doorgaande verkeer te weren uit het centrum is een nieuw circulatieplan gemaakt met nog een aantal verschillende varianten. Lees hier meer over de aanpassingen en vervolgstappen.


Wanneer?

De planning is uitgesteld. We wachten op besluiten vanuit het mobiliteitsplan. Maar aan de andere kant is de uitvoering ook afhankelijk van de werkzaamheden in de Noorder- en Zuiderhoofdstraat. Klik hier om naar het project te gaan.

De uitvoering schuift daarom door naar begin 2025. De voorbereiding starten wij in 2024 opnieuw op.

Werkzaamheden PWN

PWN heeft gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om voor de herinrichting diverse aanpassingen aan de waterleiding te doen. Deze (graaf)werkzaamheden zijn eind 2021 uitgevoerd. Zie de bewonersbrief van PWN voor meer informatie.

Op onderstaande tekening ziet u globaal het werkgebied van PWN.

Werkzaamheden PWN Parklaan-Lindelaan 4-11-2021.pdf


Hartelijk dank voor uw mening

Het projectteam van gemeente Zaanstad wil graag samen met de bewoners, winkeliers en ondernemers tot een goed ontwerp komen. Omdat u in deze wijk woont of werkt, kent u de omgeving goed. U weet wat behouden moet blijven en op welke plaatsen kansen liggen. U heeft uw ideeën tot 16 april 2021 aan ons kunnen doorgeven.

Structuurplan centrum Krommenie

We hebben contact met o.a. de winkeliersvereniging (DOKA). Zij hebben samen met architect Hooyschuur het ''Structuurplan centrum Krommenie'' in 2018 opgesteld.  In dit plan zijn geen ideeën of wijzigingen opgenomen die van invloed zijn op dit project.


Uitgangspunten en wensen

Wij hebben in het onderstaand document per straat omschreven welke veranderingen wij willen doorvoeren. Daarnaast hebben we ook verschillende wensen opgeschreven die al eerder door bewoners aan ons zijn doorgegeven. 

Uitgangspunten Parklaan-Lindelaan 29-03-21.pdf

Begin 2021 is door veel bewoners gereageerd op de uitgangspunten. Hartelijk dank hiervoor. Daarnaast hebben wij veel wensen ontvangen met vaak dezelfde strekking.

In het vraag- en antwoordformulier hieronder hebben we deze waar mogelijk beantwoord.

In 2023 werken we verder aan  het Voorlopig Ontwerp en kijken dan opnieuw naar jullie opmerkingen en wensen. Dan maken we de beantwoording compleet.

Vraag en antwoord uit reactieformulieren 19-01-2022.pdf

Presentatie voorlopig ontwerp

Met de ontvangen reacties maken wij een voorlopig ontwerp.  Op een vraag- en antwoordformulier overzichtelijk beschrijven wat we met uw opmerkingen hebben gedaan. Dit formulier plaatsen wij net als het ontwerpdocument op deze website.

Afhankelijk van de coronamaatregelen organiseren we een inloopbijeenkomst. U kunt dan het voorlopig ontwerp bekijken en hierop kunt reageren. 

Definitief ontwerp

 

De suggesties gaan wij vervolgens, waar mogelijk, verwerken in het definitief ontwerp. Het bijgewerkte ontwerp en vraag & antwoord overzicht plaatsen wij hier op de website. In dit overzicht reageren wij op de ingestuurde ideeën.

Het ontwerp maken wij daarna definitief, wat uitgangspunt zal zijn voor de uiteindelijke uitvoering.

Zo laten we van ons horen

Tijdens dit project informeren wij bewoners en belanghebbenden  als volgt:

Bewonersbrief uitstel 20-01-22.pdf

Bewonersbrief PWN 2-11-2021.pdf

Bewonersbrief ophalen wensen en ideeën 30-03-21.pdf

Hieronder vindt u een extra bewonersbrief over de voortgang herinrichting en een melding over het graven van proefsleuven.

Bewonersbrief graven proefsleuven en voortgang 02-07-21.pdf

Brief 2: Toelichting Voorlopig ontwerp + reactie

Wanneer het voorlopig ontwerp klaar is, nodigen we bewoners en belanghebbenden uit om het ontwerp te bekijken. Daarnaast kan er op worden gereageerd.

Brief 3: bekend maken definitief ontwerp

De binnengekomen reacties verwerken we waar mogelijk in het definitief ontwerp. Bewoners ontvangen een brief wanneer het definitief ontwerp klaar is.  

Brief 4: Start uitvoering

In deze brief vertellen we wanneer de werkzaamheden gaan starten en welke gevolgen dit heeft. Denk bijvoorbeeld aan bereikbaarheid, parkeergelegenheid, stof-, en geluidsoverlast. We maken ook bekend hoe we u gedurende de werkzaamheden op de hoogte houden van de voortgang.

Zo kunt u ons bereiken

Als er nog vragen zijn, bel met  de gemeentelijke informatielijn 14 075 en vraag naar projectleider Oscar Kramer of mail naar o.kramer@zaanstad.nl.

Wilt u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Funderingsloket

 

Voor informatie en advies over funderingsonderzoek en funderingsherstel kunt u contact opnemen met het Funderingsloket (voorheen Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (GAF)) via 075 - 655 22 27 of door een e-mail te sturen naar funderingsloket@zaanstad.nl

Klik hier voor de informatiepagina.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl