Funderingen

Schade aan panden tijdens de uitvoering van werkzaamheden proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen. Op deze pagina leest u welke maatregelen wij tijdens een project nemen.

De gemeente heeft de wettelijke taak om de openbare ruimte in stand te houden. Schade aan panden tijdens de uitvoering van werkzaamheden proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen.

In Zaanstad staan een groot aantal panden van voor de oorlog op een verouderde en aangetaste fundering. Werken rondom die panden is niet zonder risico.


Afspraken rondom Zaanse funderingsproblematiek

Om verantwoord te kunnen werken doen wij binnen de gemeente Zaanstad aan risicomanagement. Eerst brengen wij risico’s bij projecten in de openbare ruimte in beeld. De werkzaamheden en inzet vanuit de gemeente richten wij zo in dat veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk beperkt blijven.


De werking van oude funderingen houden wij in de gaten door zakkingsmetingen. De funderingen gebouwd voor 1945 hebben een grote kans op funderingsproblemen. De afdelingen Gebruikstoezicht en Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (GAF) houdt toezicht op de veiligheid van deze panden. Daarnaast informeren zij eigenaren, stimuleren en (pas in uiterste gevallen) dwingen de fundering te herstellen. Dit voordat het gebouw de belastingen niet meer kan dragen en vervallen raakt. De planning van projecten stemmen wij zoveel mogelijk af op de planning van funderingsherstel.


Bouwkundige vooropname

Tijdens een bouwkundige vooropname maken wij foto’s van de aanwezige schades aan binnen- en buitenkant van het pand. Ook meten we de staat van de fundering. 


Bij werkzaamheden waar de kans op schade aan de panden bestaat, is het goed de staat van de panden vast te leggen voor dat de werkzaamheden starten. Als er schade is ontstaan helpt de bouwkundige vooropname de schade op een passende manier af te handelen. Hierom is het belangrijk dat wij zo kort mogelijk voor de start van het werk de vooropname maken: maximaal twee maanden en op zijn laatst twee dagen voor de start.Funderingsloket

Voor informatie en advies over funderingsonderzoek en funderingsherstel kunt u contact opnemen met het Funderingsloket (voorheen Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (GAF)) via 075 - 655 22 27 of door een e-mail te sturen naar funderingsloket@zaanstad.nl

U kunt ook een meetrapport opvragen bij afdeling Handhaving en informatie vragen over risicoanalyses van afdeling Beheer die betrekking hebben op werken in de openbare ruimte.

Als u al een subsidie voor funderingsonderzoek hebt aangevraagd, dan kunt u met uw zaaknummer en pincode informatie over de subsidie opvragen via Mijn Zaak. Overige vragen over subsidies kunt u stellen aan het subsidiebureau via het algemeen telefoonnummer 14 0 75.

Kaart funderingsgegevens

In de kaart met funderingsgegevens vindt u informatie over onderzochte woningen, de kwaliteitsklassen van deze woningen en of de funderingen van deze woningen hersteld zijn.

Meer informatie over funderingen?


https://funderingen.zaanstad.nl/


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl