Subsidieregeling bomen

Subsidieregeling bomen voor woningcorporaties

We maken Zaanstad de komende jaren gezonder en groener. De rol van bomen hierin is belangrijk. Bomen en groen zorgen voor verkoeling. Wanneer het hard regent, vangt groen het overtollige water op. Bomen helpen om van onze gemeente een prettiger en gezondere plek te maken. Ook in de steeds hetere zomers.

In de dichtbebouwde wijken (met blauw gemarkeerd op het kaartje) vraagt het om creativiteit om te zorgen voor voldoende boomkroonbedekking en koele plekken. We moeten in deze wijken slim omgaan met de ruimte.  Daarom gaan we met de ‘subsidieregeling bomen’ helpen om op terreinen van woningcorporaties bomen te planten.

Budget voor aanplant bomen bij woningbouwcorporaties

Om vergroening te stimuleren heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een budget dat wordt gebruikt voor bomen op terreinen van woningcorporaties. De subsidie geldt voor dichtbebouwde gebieden in Zaanstad,  waar vergroening het hardste nodig is.

Met deze bomensubsidie stimuleren we zichtbaar resultaat, op plekken waar het nodig is en in de woonomgeving van een doelgroep die kwetsbaar is voor hitte en zelf vaak niet over middelen beschikt om daar wat aan te doen.

Hoe gaan we verder na dit besluit? 

We zijn momenteel in gesprek met de Zaanse woningbouwcorporaties hoe dit geld goed kan worden besteed. We verwachten dat de corporaties in mei een aanvraag kunnen doen voor de bomensubsidie, en dat er in het najaar geplant gaat worden. De communicatie over aanplant in tuinen zal verder verlopen via de corporaties zelf. De corporaties zorgen zelf ook voor beheer en onderhoud van de bomen. 

Weten wat je zelf kan doen?

Het is ook mogelijk om zelf bij te dragen aan vergroening. Hiervoor organiseren we in Zaanstad verschillende acties en zetten we in op klimaatadaptatie.

Groene acties

Klimaatadaptatie

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl