Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Dit brengt extremer weer met zich mee: natter, droger en heter.  Hier lees je hoe wij als gemeente hier mee omgaan, maar ook wat je zelf kunt doen rondom je huis en tuin om een handje mee te helpen.

Wat is klimaatadaptatie?

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de gevolgen daarvan. Zo kunnen we met zijn allen de schade die samen kan gaan met klimaatverandering verminderen en gebruik maken van de kansen die de klimaatverandering biedt.

De stijging van de gemiddelde temperatuur brengt extremer weer met zich mee: natter, droger en heter. Het resultaat: wateroverlast bij regen, hittestress, stijging van het water (natte voeten), droogte en bodemdaling.

Op deze pagina vertellen we in het kort wat over de onderwerpen en kun je doorklikken naar de uitgebreide informatie.

Foto van twee dames die afkoelen op het Stadhuisplein

Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie

Meer droogte. Meer heftige regenbuien. En meer periodes van flinke hitte. Dat zijn de gevolgen van klimaatverandering waar we ons als gemeente Zaanstad tegen moeten wapenen. Hoe we dat doen, staat beschreven in het eerste Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie 2021-2026. Via onderstaande knop kun je het plan bekijken.

Uitvoeringsplan klimaatadaptatie 2021-2026

Estafette Klimaatadaptatie

Met de maatregelen en mogelijkheden in het Uitvoeringsplan klimaatadaptatie bereiden we de stad voor op extremer weer. Maar dit kunnen we niet alleen. Daarom organiseren we een estafette om de stad te betrekken bij de plannen. Met iedere keer de vraag: hoe kunt u bijdragen aan klimaatadaptatie?

Estafette Klimaatadaptatie

Wateroverlast bij regen

Het regent steeds vaker en harder. Hoosbuien kunnen zorgen voor wateroverlast, zoals overstromingen op straat, in de tuin en vocht in huis.

De hoosbuien zorgen bijvoorbeeld voor plasvorming bij de rioleringsputten. Dit kan hinderlijk zijn, wij doen ons best dit tot een minimum te beperken, maar wij kunnen helaas niet bij elke plas ingrijpen.

Bij hoosbuien valt er in korte tijd zoveel regen, dat de bodem niet alles op kan nemen. Riolen kunnen vaak wel een gedeelte afvoeren, maar niet alles direct.

Lees meer over wateroverlast.

Hittestress

Omdat het klimaat verandert wordt de kans op meer van zulke warme zomers groter. Met temperaturen achter in de 20 kan het in de binnensteden al gauw 10 graden warmer zijn. Dat is niet alleen onaangenaam, maar ook gevaarlijk voor bepaalde bevolkingsgroepen.

Lees meer over hittestress

Droogte en bodemdaling

Door de klimaatverandering krijgen we naast hoosbuien ook steeds meer te maken met langere drogere perioden. Als het droog blijft, daalt de grondwaterstand. Als het grondwater laag staat kan de bodem zakken, dit heeft bijvoorbeeld invloed op funderingen.

Samen maken we de Zaanstreek groener!

Om de gevolgen van de veranderende weersomstandigheden beter te kunnen beheersen, neemt Zaanstad maatregelen om de openbare ruimte te vergroenen en water tijdelijk te bergen en schoon regenwater bij voorkeur af te voeren naar sloten en vaarten.

De gemeente kan het niet alleen. Daarom enthousiasmeert Zaanstad woningbezitters om hun tuin te vergroenen. Lees meer over de verschillende acties voor een klimaatbestendig Zaanstad:

Tips om te vergroenen

NK Tegelwippen

Zaanstad doet mee aan het NK Tegelwippen. We strijden tegen 60 andere gemeentes om zo veel mogelijk tegels te wippen op weg naar een groenere gemeente. Iedereen kan meedoen! Inwoners, bedrijven, scholen, woningcorporaties en gemeente. 

Lees meer over deze actie

De Levende Tuin

Aan de Slachthuisstraat 63 in Zaandam, waar de gemeentelijke afdelingen Openbare Ruimte en Groenonderhoud gehuisvest zijnis in het najaar van 2019 een klimaatvriendelijke tuin aangelegd. Via onderstaande knop lees je meer over dit project.

De Levende Tuin

Foto van het aanleggen van de levende tuin


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl