Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Dit brengt extremer weer met zich mee: natter, droger en heter.  Hier lees je hoe wij als gemeente hier mee omgaan, maar ook wat je zelf kunt doen rondom je huis en tuin om een handje mee te helpen.

Wat is klimaatadaptatie?

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de gevolgen daarvan. Zo kunnen we met zijn allen de schade die samen kan gaan met klimaatverandering verminderen en gebruik maken van de kansen die de klimaatverandering biedt.

De stijging van de gemiddelde temperatuur brengt extremer weer met zich mee: natter, droger en heter. Het resultaat: wateroverlast bij regen, hittestress, stijging van het water (natte voeten), droogte en bodemdaling.

Op deze pagina vertellen we in het kort wat over de onderwerpen en kun je doorklikken naar de uitgebreide informatie.

Wateroverlast bij regen

Het regent steeds vaker en harder. Hoosbuien kunnen zorgen voor wateroverlast, zoals overstromingen op straat, in de tuin en vocht in huis.

De hoosbuien zorgen bijvoorbeeld voor plasvorming bij de rioleringsputten. Dit kan hinderlijk zijn, wij doen ons best dit tot een minimum te beperken, maar wij kunnen helaas niet bij elke plas ingrijpen.

Bij hoosbuien valt er in korte tijd zoveel regen, dat de bodem niet alles op kan nemen. Riolen kunnen vaak wel een gedeelte afvoeren, maar niet alles direct.

Lees meer over wateroverlast.

Hittestress

Omdat het klimaat verandert wordt de kans op meer van zulke warme zomers groter. Met temperaturen achter in de 20 kan het in de binnensteden al gauw 10 graden warmer zijn. Dat is niet alleen onaangenaam, maar ook gevaarlijk voor bepaalde bevolkingsgroepen.

Lees meer over hittestress

Droogte en bodemdaling

Door de klimaatverandering krijgen we naast hoosbuien ook steeds meer te maken met langere drogere perioden. Als het droog blijft, daalt de grondwaterstand. Als het grondwater laag staat kan de bodem zakken, dit heeft bijvoorbeeld invloed op funderingen.

Samen maken we de Zaanstreek groener!

Om de gevolgen van de veranderende weersomstandigheden beter te kunnen beheersen, neemt Zaanstad maatregelen om de openbare ruimte te vergroenen en water tijdelijk te bergen en schoon regenwater bij voorkeur af te voeren naar sloten en vaarten.

De gemeente kan het niet alleen. Daarom enthousiasmeert Zaanstad woningbezitters om hun tuin te vergroenen. Lees meer over de verschillende acties voor een klimaatbestendig Zaanstad:

Tips om te vergroenen


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl