Toegankelijkheid

De gemeente Zaanstad vindt het belangrijk dat iedereen zich makkelijk en zelfstandig kan verplaatsen in de openbare ruimte, in het openbaar vervoer en andere publieke voorzieningen.

Wat is toegankelijkheid?

Toegankelijkheid wil zeggen, dat iedereen kan komen waar hij of zij wil. Alle mensen, of zij nu een handicap hebben, slechtziend zijn of een andere beperking hebben, moeten overal kunnen komen. Maar ook ouderen met een rollator, of jonge ouders met een kinderwagen, lopen er soms tegenaan dat er een obstakel is op hun weg. Denk maar eens aan een defecte lift als je niet kunt traplopen of met je kinderwagen naar beneden wilt.

Nederland wil dat alle mensen met een beperking vrij zijn om te gaan waar zij willen. Daarom heeft ons land in 2016 het VN-verdrag over rechten van personen met een handicap ondertekend. Door dit verdrag wordt toegankelijkheid voor deze mensen verplicht gesteld. Dat betekent dat iedereen zich zelfstandig moet kunnen verplaatsen in de openbare ruimte, in het openbaar vervoer en andere publieke voorzieningen.

Toegankelijke speelplaatsen

Naast volwassenen met een beperking zijn er ook kinderen die een beperking hebben. In Zaanstad vinden we dat elk kind recht heeft op spelen en daarom maken we toegankelijke speelplaatsen voor iedereen. 

Zo gebruiken we verschillende toestellen die ook gebruikt kunnen worden door kinderen met een handicap en zelfs door rolstoelers! Een voorbeeld hiervan is dat de waterpomp, een erg populair speeltoestel. Het houten plateau voor de waterpomp wordt voor hun verlaagd.

Lees hier meer over de speelplaatsen en waar de toegankelijke speelplaatsen te vinden zijn:

Toegankelijke speelplaatsen

Bewustwording

De gemeente Zaanstad wil er voor zorgen dat de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een fysieke, visuele  of geestelijke beperking verbetert. Daarom is een actieplan Toegankelijkheid opgesteld. Hierin worden suggesties gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Belangrijk onderdeel van het actieplan is dat de bewustwording over de mensen met een beperking wordt vergroot.

Zowel inwoners, ondernemers als de gemeente zelf, moeten zich meer bewust worden van wat zij kunnen doen in hun werk of in het dagelijks leven om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking in Zaanstad te vergroten.

Bewoners kunnen bijvoorbeeld rekening houden met slechtzienden door er op te letten dat zij geen obstakels (zoals een fiets) plaatsen op een blindengeleidelijn. Om mensen zich hiervan bewust te maken is er in het begin van 2019 een landelijke campagne 'Houd de lijn vrij' geweest. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen, en ook de gemeente zelf moet goed opletten dat bij bijvoorbeeld een verkeersomleiding wordt nagedacht wat dit betekent voor mensen met een beperking.

Foto van een fiets op een blindegeleidelijnWeek van de Toegankelijkheid 2019

In de week van 7 tot 11 oktober 2019 was de Week van de Toegankelijkheid. De gemeente Zaanstad is  in die week, samen met ervaringsdeskundigen, over dit onderwerp in gesprek gegaan met bewoners. 

Er werd aan mensen gevraag wat men wist van toegankelijkheid, wat het voor bewoners betekent en wat er belangrijk is als het om toegankelijkheid gaat. Ook heeft de gemeente gehoord waar er knelpunten in de toegankelijkheid zijn – waar het beter kon, en wat er dan moest gebeuren.

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl