Speelplaatsen

De gemeente ziet het als haar verantwoordelijkheid om in een gezonde en uitdagende buitenruimte te voorzien. Hier lees je meer over de speelplaatsen in Zaanstad en het beleid rondom speelruimte.

Elk kind heeft recht op spelen!

De laatste jaren wordt de functie van bewegen tijdens het buitenspelen steeds belangrijker. Kinderen spelen steeds minder buiten (minder vaak en korter per keer), zitten meer achter de tv, laptop of I-pad en bewegen daardoor ook minder. 

Obesitas bedreigt een steeds grotere groep. Jong geleerd is oud gedaan; dus als kinderen van jongs af aan gewend zijn om te bewegen, is de kans groter dat ze dat op latere leeftijd blijven doen.

Buitenspelen is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen op allerlei vlakken; niet alleen fysiek, maar ook cognitief en sociaal, De Gemeente Zaanstad ziet het als haar verantwoordelijkheid om in een gezonde en uitdagende buitenruimte te voorzien. 

Het Speelruimtebeleidsplan is daarbij een middel. Het uitgangspunt is dat er voor ieder kind een bereikbare en geschikte speelplek in de buurt moet zijn. 

Via onderstaande knop kun je het beleidsplan lezen:

Speelruimtebeleidsplan.pdf

Opknappen van de speelplaatsen

Op verschillende plekken in Zaanstad worden samen met de bewoners speelplaatsen aangelegd of oude speelplaatsen opgeknapt. Deze speelplaatsen gaan ongeveer vijftien jaar mee. Voordat de gemeente een schep in de grond steekt, hoort zij graag van de buurtbewoners welke wensen zij hebben.

Waar zijn de speelplaatsen?

In heel Zaanstad staan ruim 350 speelplaatsen. Via onze Zaanatlas kun je ontdekken waar de speelplaatsen zijn en welke leuk zijn voor een bepaalde leeftijd. 

Kijk via onderstaande link in de Zaanatlas en zoek op de term: speelplaats

Zaanatlas


Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het meepraten of ontwerpen van de speelplaatsen? Kijk dan op www.zaanstad.nl

Melding maken

Een defect aan een speeltoestel kunt u melden door een melding te maken.

Adopteren van een speelplaats

Een aantal speelplaatsen is door bewoners 'geadopteerd'. Dat betekent dat de buurtbewoners de speelplaats zelf onderhouden. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid. Ook is het mogelijk om een speelplaats in te richten met gebruikte toestellen. De gemeente levert gebruikte speeltoestellen en de buurt adopteert de speelplaats. Het gaat dan om gebruikte toestellen voor kleine kinderen die in het gras komen te staan en die geen speciale valondergrond nodig hebben.

Wilt u ook een speelplaats adopteren? Stuur dan een mail naar groenadoptie@zaanstad.nl
Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl