Schrijfstersbuurt

Wij zijn bij u in de buurt aan het werk. Het straatwerk en het riool in de wijk zijn flink verzakt. Op deze pagina leest u meer over het project.

Dit gaan we doen

De Schrijfstersbuurt is pas zo’n 30 jaar oud. Toch zijn het straatwerk en het riool in de wijk op een groot aantal locaties behoorlijk verzakt. Het riool hebben we inmiddels vervangen. De komende tijd brengen we nieuwe bestrating weer op de goede hoogte.

Alle Openbare Verlichting gaan we vervangen, zowel de masten als de armaturen. Er komt energie-zuinige LED-verlichting.

straat in Schrijfstersbuurt Zaandam

Bomen

Wij hebben vergunning gekregen om 43 bomen te kappen. Een groot aantal bomen in de wijk hebben onvoldoende goede grond en plek om in te groeien. Daardoor hebben de bomen zich maar matig ontwikkeld en hebben ze een beperkte levensverwachting.

Daarnaast is de bestrating 20 tot 30 cm verzakt en moeten wij de grond weer op hoogte brengen. Bomen kunnen niet tegen zo’n ophoging. Bomen in de wat grotere plantvakken en aan de buitenrand van de Schrijfstersbuurt blijven staan. Wij planten ca. 75 nieuwe bomen in uw buurt terug tussen november 2024 en april 2025.

Omgevingsvergunning kap en herplant.pdf

Overzicht kap en herplant.pdf

Nutsbedrijven

Het waterleidingnetwerk van het PWN en het gasleidingnetwerk van Liander zijn inmiddels aangepast. Mogelijk dat andere nutsbedrijven later nog werkzaamheden uitvoeren

Projectgebied

Klik op de kaart voor uitvergroting.

kaart met projectgrenzen


Wanneer?

De aannemer Beentjes GWW is in november 2023 gestart met de herinrichtingswerkzaamheden. In eerdere berichten gaven wij aan dat zij ongeveer 45 weken nodig hebben voor de uitvoering. Helaas is dit onder andere door het slechte weer bij de start van het project niet haalbaar. Wij verwachten het project half november 2024 op te kunnen leveren. De faseringstekening is hierop aangepast. De aannemer houdt u via de Bouwapp op de hoogte van de planning.


Faseringstekening - herinrichting verharding Schrijfstersbuurt.pdf

Definitief ontwerp

We richten de Schrijfstersbuurt in volgens het Definitief ontwerp. Hierin zijn de suggesties die u in de voorbereidingsperiode heeft gedaan, waar mogelijk, verwerkt. U vindt het bijgewerkte ontwerp en het vraag & antwoord overzicht hier op de website. In dit overzicht reageren wij op de ingestuurde suggesties.

Het ontwerp is nu definitief en is uitgangspunt voor de uiteindelijke uitvoering.

Definitief ontwerp 27-12-23.pdf

Vraag en antwoord document 03-08-23.pdf

Grondwater

Van meerdere bewoners krijgen wij berichten dat er (grond)water in de kruipruimte van sommige woningen staat. Deze bewoners maken zich zorgen en vragen zich af of dit te maken heeft met de rioolwerkzaamheden die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd.

Wat hebben we gedaan tijdens deze werkzaamheden?

Tijdens de rioolwerkzaamheden in uw buurt hebben wij drains aangebracht om grondwater af te voeren. Drains zijn buizen met gaatjes. Het grondwater loopt via de gaatjes de buizen in. De buizen voeren het grondwater af naar de sloot. Deze drainage zorgt ervoor dat het grondwater niet te hoog komt te staan. Wij hebben de drains gecontroleerd en deze werken goed. Ook hebben wij metingen gedaan. De grondwaterstand is stabiel. Wij zien dus geen verband tussen de door ons uitgevoerde werkzaamheden en het grondwater in de kruipruimtes.

Grondwater in uw kruipruimte kan verschillende oorzaken hebben

Zoals bekend is, zakt de bodem in Zaanstad. Dat geldt niet alleen voor de ruimte buiten uw huis, maar ook ónder uw huis. Het is dus mogelijk dat niet de grondwaterstand hoger is geworden, maar de bodem van uw kruipkelder juist lager. Daardoor kan grondwater daar zichtbaar worden. Een oplossing hiervoor kan het met bijvoorbeeld zand of schelpen aanvullen van uw kruipruimte zijn. Er zijn gespecialiseerde bedrijven dit voor u kunnen doen.

De weeromstandigheden tellen ook mee

Oktober is ook een erg natte maand geweest met veel regen. November gaat ook die kant op. De dagenlange regen heeft de bodem verzadigd. Het water heeft daardoor moeite om uit te zakken. Ook dit kan een oorzaak zijn voor meer water in uw kruipruimte.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen?

 Als u meer wilt over grondwater, kijk dan eens op deze website https://buitengewoon.zaanstad.nl/water/grondwater

straat in Schrijfstersbuurt Zaandam


Zo communiceren we

Bewoners hebben de volgende brieven van ons ontvangen.

Bewonersbrief nieuwe startdatum 06-11-23t.pdf

Bewonersbrief start werkzaamheden 07-08-23.pdf

De Bouwapp

Wij hebben een bouwapp waarmee we u op de hoogte houden. Deze app kunt u gratis op uw telefoon downloaden. Scan de onderstaande QR-code of zoek naar Bouwapp in de Apple of Playstore.

Vragen?

Voor de gemeente Zaanstad is de heer Bart de Bruijn het aanspreekpunt. U kunt hem tijdens werktijd bereiken via ons telefoonnummer: 14 075.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met projectleider Remco Wint via 14075 of stuur een mail naar r.wint@zaanstad.nl.

Wilt u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief

Voorlopig ontwerp 30-06-22.pdf

Bewonersbrief uitnodiging informatieavond 13-07-22.pdf

Start werkzaamheden 24-01-22.pdf

Graafwerkzaamheden 09-03-21.pdf

Bewonersbrief Schrijfsters- en Venenbuurt 10-08-2020.pdfHoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl