Ooievaarstraat e.o.

Wij gaan de bestrating in de Ooievaarstraat en omgeving in 2023 vernieuwen. Op deze pagina lees je meer over dit project.

Dit gaan we doen

Wij richten de openbare ruimte opnieuw in. Wij doen dit omdat het de bestrating is verzakt en de inrichting niet meer van deze tijd is.

Het kan zijn dat er ook een paar kabels- en leidingbedrijven van de mogelijkheid gebruik maken zijn/haar kabels te vernieuwen.

Mogelijk brengen de werkzaamheden een aantal consequenties met zich mee. Via deze link kunt u hier meer informatie over vinden.

Waar werken we?

Projectgebied 7-4-21.pdf

Foto van de Ooievaarstraat

Bomen

In de Ooievaarstraat staan een aantal 60 jarige suikeresdoorns. Ondanks  de suikeresdoorns wortelopdruk geven, willen we deze graag behouden. Op de schoolpleinen staan een aantal bomen die horen tot de grootste in de buurt.

Het gebied is één van de meest groenarme buurten in Zaanstad en daardoor extra gevoelig voor klimaatverandering (o.a hittestress en biodiversiteit).

Het is een risicogebied tijdens hevige neerslag. Het water blijft liggen op de straten. Daarom is er voor dit project een klimaatgebied opgesteld. 

Quickscan flora en fauna 30-3-20.pdf

Overzichtstekening bomen 30-7-20.pdf


Wanneer?

De Valkbrug in de Valkstraat gaan wij eerst geheel vervangen. Omdat we niet willen dat er bouwverkeer voor deze brug door een net opgeknapte en heringerichte Ooievaarsbuurt komt is de planning aangepast. 

De Valkbrug vervangen we in de 1e helft van 2023 . De werkzaamheden aan de Ooivaarstraat e.o. starten dan aansluitend het 3e kwartaal 2023.

Foto van de Valkstraat


Wij willen graag uw mening

Presentatie voorlopig ontwerp

U heeft kunnen reageren t/m 28 mei 2021. Met de ontvangen reacties maken wij een voorlopig ontwerp. Wij beschrijven op een vraag- en antwoordoverzicht wat we met uw opmerkingen hebben gedaan. Dit overzicht publiceren wij naast het ontwerpdocument op deze website.

Verkeer

Het projectgebied betreft een 30 km per uur zone. Het bestaande profiel voorziet in smalle straatjes en voetpaden langs de gevels waar ook nog eens containers staan. 

We moeten rekening houden met de toekomstige verbinding tussen de fietspaden vanuit de nog te ontwikkelen Verkadebuurt.

Parkeertelling 4-2-20.pdf


Zo laten we van ons horen

Tijdens de voorbereiding van dit project informeren wij bewoners en belanghebbenden 4 keer.

Brief 1:
Via de onderstaande bewonersbrief zijn bewoners en belanghebbenden geïnformeerd over de herinrichting van hun buurt. Daarnaast vragen wij om reacties en ideeën. 

Bewonersbrief 14-4-21.pdf

Brief 2: Toelichting Voorlopig ontwerp + reactie
Wij nodigen bewoners en belanghebbenden uit als het voorlopig ontwerp klaar is. Zij kunnen het ontwerp bekijken en een reactie daarop geven. Dit gebeurt via het reactieformulier op deze pagina.

Brief 3: Kenbaar maken definitief ontwerp
Wij verwerken, waar mogelijk, de binnengekomen reacties in het definitief ontwerp. Bewoners ontvangen een brief wanneer het definitief ontwerp klaar is. Wij hopen deze te kunnen presenteren op een bewonersavond. We zullen laten weten waarom mogelijk sommige voorstellen wel of niet zijn verwerkt in het definitief ontwerp.

Brief 4: Start uitvoering
In deze brief vertellen we wanneer de werkzaamheden gaan starten en welke gevolgen dit heeft. Denk bijvoorbeeld aan bereikbaarheid, parkeergelegenheid, stof-, en geluidsoverlast. We maken ook bekend hoe we u tijdens de werkzaamheden op de hoogte houden van de voortgang.

Zo kun je ons bereiken

Bel met het gemeentelijke telefoonnummer 14075 en vraag naar projectleider J. Mooij

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl