Ooievaarstraat e.o.

Wij gaan de bestrating in de Ooievaarstraat en omgeving in 2023 vernieuwen. Op deze pagina leest u meer over dit project.

Dit gaan we doen

Wij richten de openbare ruimte opnieuw in. Wij doen dit omdat de bestrating is verzakt en de inrichting niet meer van deze tijd is. Onder het kopje "ontwerp" vindt u een tekening van de plannen. 

Het kan zijn dat er ook een paar kabels- en leidingbedrijven van de mogelijkheid gebruik maken zijn/haar kabels te vernieuwen.

Waar werken we?

Projectgebied 24-10-22.pdf

Bomen & Klimaat

In de Ooievaarstraat staan een aantal 60-jarige suikeresdoorns. Ondanks dat ze wortelopdruk geven, willen we deze graag behouden. Op de schoolpleinen staan een aantal bomen die horen tot de grootste in de buurt.

Het gebied is één van de meest groenarme buurten in Zaanstad en daardoor extra gevoelig voor klimaatverandering (o.a. hittestress en biodiversiteit).

Het is een risicogebied tijdens hevige neerslag. Het water blijft liggen op de straten. Daarom is er voor dit project een klimaatgebied opgesteld.

Quickscan flora en fauna 30-3-20.pdf

Overzichtstekening bomen 30-7-20.pdf

Verkeer

Het projectgebied betreft een 30 km per uur zone. Het bestaande profiel voorziet in smalle straatjes en voetpaden langs de gevels waar ook nog eens containers staan. 

We moeten rekening houden met de toekomstige verbinding tussen de fietspaden vanuit de nog te ontwikkelen Verkadebuurt.

Parkeertelling 4-2-20.pdf

Foto van de Ooievaarstraat

Wanneer?

Wij beginnen met de werkzaamheden aan de Ooievaarstraat e.o. in het 3e kwartaal 2023.

De brug in de Valkstraat vernieuwen wij ook.  Deze werkzaamheden vinden plaats in de 2e helft van 2023. Voor het vernieuwen van de brug en de kademuur moeten wij de wilg naast de brug verwijderen. Dit gaan wij vlak voor de zomervakantie doen. De brug wordt weer van beton net zoals de bestaande brug en de kademuur van metselwerk. De brug krijgt een mooie sierleuning.

Definitief ontwerp

Donderdag 3 november 2022 was de inloopavond in de Bullekerk voor de omwonenden. Er zijn veel vragen beantwoord en veel bewoners waren positief over het voorlopig ontwerp. Er was ook iemand van het funderingsloket aanwezig. De tijdens de inloopavond en de via het reactieformulier gestelde vragen en opmerkingen kunt u hieronder inzien.

Vraag en antwoord 28-04-23.pdf

Aan de hand van de ontvangen opmerkingen en vragen is het ontwerp op details aangepast en verder uitgewerkt. Hieronder kunt u de diverse tekeningen van het herinrichtingsplan inzien.

Definitief ontwerp 28-04-23.pdf

Ontwerp dwarsprofielen 28-04-23.pdf

Beplantingsplan 09-05-23.pdf

16 mei informatieavond geveltuinen en groenadoptie

Op 16 mei heeft de informatieavond over de mogelijkheden van geveltuinen en groenadoptie in uw wijk plaatsgevonden.

Wij hebben veel reacties van bewoners ontvangen dat ze hopen dat de buurt groener wordt. In het definitief ontwerp van de herinrichting ziet u waar het groen komt. Dit zijn met name bomen en kleine groenvakken.

Nu zien wij kans om samen met u de buurt nog verder te vergroenen. Dit kan door middel van geveltuinen- en groenadoptie. Hieronder vindt u een kaart waarop u kunt zien waar geveltuinen mogelijk zijn in uw straat. Als het bij uw huis mogelijk is om een geveltuin te plaatsen en u zou dat graag willen, dan is dit het moment om dat aan te geven!

Beplantingsplan met geveltuinen 09-05-23.pdf

Daarnaast is het mogelijk om boomspiegels of kleine groenvakken te adopteren. U kunt dat alleen doen of met meerdere buren. Als wij zelf de boomspiegels moeten onderhouden leggen wij simpele beplanting aan. Dit is namelijk makkelijk te onderhouden. Als u een boomspiegel adopteert en dus onderhoudt, is er veel meer mogelijk. Bijvoorbeeld meer variatie, waardoor je een mooie bloeiende boomspiegel kan maken. Dat maakt het straatbeeld een stuk mooier.

Via deze link leest u meer over geveltuinen en groenadoptie.  

Geveltuin


Zo laten we van ons horen

Tijdens de voorbereiding van dit project informeren wij bewoners en belanghebbenden 4 keer.

Bewonersbrief definitief ontwerp en uitnodiging geveltuinen infoavond 28-04-23.pdf

Bewonersbrief inloop voorontwerp 21-10-22.pdf

Bewonersbrief  ophalen ideeën 14-4-21.pdf

Brief 4: Start uitvoering
In deze brief vertellen we wanneer de werkzaamheden gaan starten en welke gevolgen dit heeft. Denk bijvoorbeeld aan bereikbaarheid, parkeergelegenheid, stof-, en geluidsoverlast. We maken ook bekend hoe we u tijdens de werkzaamheden op de hoogte houden van de voortgang.

Funderingsproblemen

Meerdere panden in het projectgebied hebben een slechte fundering waardoor verzakkingen optreden. Aanpassingen in de woning, zoals een verbouwing, of in de omgeving, zoals trillingen door verkeer of werkzaamheden in de straat kunnen dan een risico zijn. Ook al zijn deze gering en binnen de normen.

Onze werkzaamheden bereiden wij zorgvuldig voor, maar bij een fundering in slechte staat geeft dit soms toch problemen. Overweeg eventuele funderingsproblemen aan te pakken. Het Funderingsloket kan u daarbij begeleiden en adviseren. Via deze link vindt u meer informatie.

Zo kunt u ons bereiken

Bel met ons telefoonnummer 14075 en vraag naar projectleider J. Mooij.

portretfoto van projectleider Jeroen Mooij

Wilt u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief

Toelichting voorlopig ontwerp.pdf

Voorlopig Ontwerp 11-10-22.pdf

Vraag en Antwoord 31-10-22.pdf

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl