Ooievaarstraat e.o.

Wij gaan de bestrating in de Ooievaarstraat en omgeving in 2023 vernieuwen. Op deze pagina leest u meer over dit project.

Dit gaan we doen

Wij richten de openbare ruimte opnieuw in. Wij doen dit omdat de bestrating is verzakt en de inrichting niet meer van deze tijd is. Onder het kopje "ontwerp" vindt u een tekening van de plannen. 

Wanneer?

Wij beginnen met de werkzaamheden aan de Ooievaarstraat e.o. in januari 2024.

Waar werken we?

Klik hieronder voor het projectgebied.

Projectgebied 24-10-22.pdf

Definitief ontwerp

Donderdag 3 november 2022 was de inloopavond in de Bullekerk voor de omwonenden. Er zijn veel vragen beantwoord en veel bewoners waren positief over het voorlopig ontwerp. Er was ook iemand van het funderingsloket aanwezig. De tijdens de inloopavond en de via het reactieformulier gestelde vragen en opmerkingen kunt u hieronder inzien.

Vraag en antwoord 28-04-23.pdf

Aan de hand van de ontvangen opmerkingen en vragen is het ontwerp op details aangepast en verder uitgewerkt. Hieronder kunt u de diverse tekeningen van het herinrichtingsplan inzien.

Definitief ontwerp 28-04-23.pdf

Ontwerp dwarsprofielen 28-04-23.pdf

Beplantingsplan 09-05-23.pdf

Bomen & Klimaat

In de Ooievaarstraat staan een aantal 60-jarige suikeresdoorns. Ondanks dat ze wortelopdruk geven, blijven ze behouden. Op de schoolpleinen staan een aantal bomen die horen tot de grootste in de buurt.

Het gebied is één van de meest groenarme buurten in Zaanstad en daardoor extra gevoelig voor klimaatverandering (o.a. hittestress en biodiversiteit). Het is een risicogebied tijdens hevige neerslag. Het water blijft liggen op de straten. Daarom is er voor dit project een klimaatgebied opgesteld.

Verkeer

Het projectgebied is een 30 km/per uur-zone. Het bestaande profiel voorziet in smalle straatjes en voetpaden langs de gevels waar ook nog eens containers staan. 

We houden rekening met de toekomstige verbinding tussen de fietspaden vanuit de nog te ontwikkelen Verkadebuurt.

Vernieuwen brug Valkstraat

Vooruitlopend op de herinrichting vernieuwen wij in oktober t/m februari 2024  de brug in de Valkstraat. Hiervoor is de wilg naast de brug  in juni verwijderd.  De kapvergunning vindt u onder aan deze pagina onder het kopje archief. De brug wordt weer van beton net zoals de bestaande brug. De kademuren maken van metselwerk. De brug krijgt een mooie sierleuning.

Tijdens het werkt is er een andere aanrijroute voor de bewoners van de zuidzijde van de Valkstraat. Over alle werkzaamheden organiseert de firma Maas een informatiebijeenkomst na de zomervakantie.  

De firma Aveco de Bondt maakt voor de start van het werk een 0-opname van de huizen in de directe omgeving van de brug.  Ook gaan zij tijdens de uitvoering toezien op juiste beperking van de trillingen. Firma Maas werkt met klein materieel om trillingen te beperken. De grondwaterstand blijft op peil en de waterstand van de vaart verlaagt maximaal 40 cm. 

Bewoners in de directe omgeving van de brug kregen deze bewonersbrief.

Bewonersbrief vernieuwen brug Valkstraat 20-7-23.pdf

Contactpersoon brug 

Voor vragen over de uitvoering van de firma Maas: bel met Freek Redan op 06 20424696 of  f.redan@maasbv.eu

Voor andere vragen bel met projectleider heer V. Besnard  via telefoonnummer 14075.


Foto van de brug in de Valkstraat in Zaandam

Geveltuinen en groenadoptie

Op 16-5-23 was de informatieavond over de mogelijkheden van geveltuinen en groenadoptie. Wij hebben veel reacties van bewoners ontvangen dat ze hopen dat de buurt groener wordt. In het definitief ontwerp van de herinrichting ziet u waar het groen komt. Dit zijn met name bomen en kleine groenvakken.

Nu zien wij kans om samen met u de buurt nog verder te vergroenen. Dit kan door middel van geveltuinen- en groenadoptie. Hieronder vindt u een kaart waarop u kunt zien waar geveltuinen mogelijk zijn in uw straat. Als het bij uw huis mogelijk is om een geveltuin te plaatsen en u zou dat graag willen, dan is dit het moment om dat aan te geven!

Beplantingsplan met geveltuinen

Daarnaast is het mogelijk om boomspiegels of kleine groenvakken te adopteren. U kunt dat alleen doen of met meerdere buren. Als wij zelf de boomspiegels moeten onderhouden leggen wij simpele beplanting aan. Dit is namelijk makkelijk te onderhouden. Als u een boomspiegel adopteert en dus onderhoudt, is er veel meer mogelijk. Bijvoorbeeld meer variatie, waardoor je een mooie bloeiende boomspiegel kan maken. Dat maakt het straatbeeld een stuk mooier.

Via deze link leest u meer over geveltuinen en groenadoptie.  

Geveltuin


Zo laten we van ons horen

Bewonersbrief start werkzaamheden aannemer 08-01-24 .pdf

Bewonersbrief start herinrichting Ooievaarstraat.pdf

Bewonersbrief definitief ontwerp

Bewonersbrief inloop voorontwerp

Bewonersbrief  ophalen ideeën

Funderingsproblemen

Meerdere panden in het projectgebied hebben een slechte fundering waardoor verzakkingen optreden. Aanpassingen in de woning, zoals een verbouwing, of in de omgeving, zoals trillingen door verkeer of werkzaamheden in de straat kunnen dan een risico zijn. Ook al zijn deze gering en binnen de normen.

Onze werkzaamheden bereiden wij zorgvuldig voor, maar bij een fundering in slechte staat geeft dit soms toch problemen. Overweeg eventuele funderingsproblemen aan te pakken. Het Funderingsloket kan u daarbij begeleiden en adviseren. Via deze link vindt u meer informatie.

Contactpersoon Herinrichting Ooievaarstraat e.o.

Voor vragen over de uitvoering: bel met de omgevingsmanager Conny Koreman, telefoonnummer: 06 538 20 283.

Voor andere vragen bel met telefoonnummer 14075 en vraag naar projectleider J. Mooij.

portretfoto van projectleider Jeroen Mooij

Wilt u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief/Documenten

Toelichting voorlopig ontwerp.pdf

Voorlopig Ontwerp 11-10-22.pdf

Vraag en Antwoord 31-10-22.pdf

Quickscan flora en fauna 30-3-20.pdf

Overzichtstekening bomen 30-7-20.pdf

Kapvergunning 13-10-2022.pdf

Parkeertelling 4-2-20.pdf

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl