Impuls voor projecten klimaatadaptatie

Impuls voor projecten klimaatadaptatie

10 november 2022

Zaanstad werkt aan diverse projecten om de leefomgeving aan te passen op het veranderende klimaat. Voor een aantal projecten hebben we een bijdrage gekregen van het Rijk uit de zogenaamde Impulsregeling Klimaatadaptatie.

Met de Impulsregeling Klimaatadaptatie ondersteunt het Rijk onder meer de bouw van waterbergingen en vergroenings- en herinrichtingsprojecten die de waterhuishouding helpen verbeteren om wateroverlast èn droogte te voorkomen. Zaanstad heeft voor de volgende projecten een bijdrage gekregen: 


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl