'De bloemen bloeien op verschillende momenten'

Van Zaandam tot Krommenie hebben we een bollenlint aangelegd met onder meer carmassia, krokussen, narcissen en sieruien.

Zaanstad bloeit van noord tot zuid

Steeds meer mensen begrijpen het dat de bijen (en alle insecten en vogeltjes) het zwaar hebben omdat er nauwelijks bloemen zijn. Dit probleem is niet nieuw, veel organisaties en mensen zijn ermee bezig maar het gaat vaak niet snel genoeg. Het Zaanse bijen en bollenlint brengt hier verandering in, snel en op een relatief grote schaal.

In de verschillende bermen in Zaanstad zijn het afgelopen najaar bollen geplant en is een bloemenmengsel ingezaaid. De gemeente verwacht dat deze samen een mooi lang bollenlint gaan vormen. Van noord naar zuid, door heel Zaanstad.

Wil jij Zaanstad nog meer laten bloeien? Kijk dan eens op de pagina via onderstaande button!

Bloemenmengsel zaaien

Actie bloemetjes met ons buitenzetten

Eind 2022 was het mogelijk om samen met onze wijkonderhoudsploeg bloembollen in de boomspiegels te planten. Naast het helpen van de wijkonderhoudsploeg was het ook mogelijk om een gratis zakje bloembollen op te halen, om in jouw eigen straat te planten.

Zaanse bijen- en bollenlint

Het doel van het Zaanse Bijen en bollenlint is om aaneengesloten stukken groen en natuur te verbinden en te voorzien van bloemen. Een goed op maat gevoerd gefaseerd maaibeleid en het aanbrengen of laten ontstaan van mantelzomen rondom bosplantsoen draagt hier ook aan bij. Door een grote diversiteit in geschikte inheemse soorten kunnen de bijen – en ook andere bestuivers en insecten zoals vlinders – het hele jaar door voldoende stuifmeel en nectar verzamelen waardoor de levenskansen toenemen. Dat is niet alleen goed voor deze dieren maar ook leuk om zelf van te genieten! Veel andere dieren zoals insecteneters profiteren daar weer van mee. De biodiversiteit neemt dan als het ware vanzelf weer toe!

Wist je dat tachtig procent van de voedselgewassen wordt bestoven door insecten zoals de wilde bij?

Bollenroute

Het bollenlint loopt via de Poelenburcht in Zaandam langs de Twiskeweg, De Weer, de Vermiljoenweg, de Heijermansstraat, de Prins Bernhardrotonde, de Vincent van Goghweg, de Provincialeweg, de Rosariumlaan en stopt in het Agathepark in Krommenie.

Foto van het bloemenlint langs de Twiskeweg

Ook in een aantal parken in Zaanstad, zoals het Volkspark, het Kogerpark en het Agathepark, zie je de komende weken weer een hoop verschillende bloeiers die de stad een mooi kleurtje geven.

Verschillende bollen en zaden

Jeroen de Groot van de afdeling Wijkbeheer en Onderhoud: ’De gemeente heeft gekozen voor verschillende soorten planten en bloemen. We hebben onder andere narcissen, krokussen, sieruien en camassia geplant. De keuze voor verschillende soorten is bewust, omdat ze op verschillende momenten in het jaar bloeien. Zo hopen we er tot half juni plezier van te hebben.’

Bio-steps

In de toekomst willen wij op diverse locaties, gefaseerd over enkele jaren, Bio-steps aanleggen. Maar wat is een Bio-step? Een Bio-step is een plaats waar een optimaal leefgebied wordt gecreëerd voor bepaalde soorten fauna. In dit leefgebied kan voortplanting plaatsvinden, kan de soort rusten en overwinteren. Daarnaast kunnen de Bio-steps voor verbinding tussen de al aanwezige groenstructuren en naar het buitengebied zorgen, als “steppingstones”. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Aantrekkelijk voor een diversiteit aan Flora & fauna
  • Toegevoegde waarde hebben voor de leefomgeving en beleving van bewoners
  • Er een educatieve component aan toevoegen
  • Toegevoegde waarde hebben voor spel van kinderen

Vaste planten in de parken

We willen ook meer kleur aan brengen in de wijken voor meer biodiversiteit en het leveren van een bijdrage aan klimaatadaptatie door vaste planten! Klik op onderstaande button om hier meer over te lezen en te zien waar de nieuwe planten geplant worden.

Kleur in de wijken

Sfeerfoto's zomer 2020

Koogerpark - Koog aan de Zaan 

Foto van de bloeiende bloemen in het Koogerpark.

Stationsstraat - Koog aan de Zaan

Foto van het bloemenlint aan de Stationsstraat in Koog aan de Zaan

De Watering - Zaandam

Foto van het bloemenlint langs de Watering in Zaandam

Koogerpark - Koog aan de Zaan

Foto van het bloemenlint in het Koogerpark in Koog aan de Zaan


Concept de Bonte Berm

Om de biodiversiteit te vergroten én een lange bloeitijd te garanderen is het concept de Bonte Berm ontwikkeld.

Een samengesteld bloembollenmengsel uit één-, twee en meerjarige (inheemse) zadenmengsels zorgt voor een lange bloeitijd, een verhoogde biodiversiteit en het versterkt de seizoensbeleving.

Rechts zijn de vier fases van het concept de Bonte Berm te zien.

Fase 1

Fase 3

Fase 2

Fase 4

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl