Verkeersveiligheid

Op deze pagina beantwoorden wij uw vragen over de verkeersveiligheid binnen gemeente Zaanstad.

Ons beleid richt zich vooral op het voorkomen van ongevallen, gedragsverandering in het verkeer en maatregelen die het verkeer veiliger maken. Om te zorgen dat er niet te hard wordt gereden nemen wij verschillende maatregelen. Zoals 30-kilometerzones, verkeersdrempels en slimme snelheidsmeters. U kunt zelf meewerken aan de verkeersveiligheid in Zaanstad door u aan de verkeersregels te houden.

Veel gestelde vragen

 • Kan de gemeente een verkeersspiegel plaatsen?

  Wij plaatsen geen verkeersspiegels meer omdat uit onderzoek is gebleken dat:

  • Verkeersspiegels geen positief effect hebben op de verkeersveiligheid. In de praktijk leveren ze vaker gevaar op dan dat ze dit voorkomen.
  • Verkeersspiegels geven een verkeerde indicatie van rijsnelheden en afstanden.
  • Dragen bij aan het over het hoofd zien van fietsers door automobilisten.
  • Zijn niet goed zichtbaar in slechte weersomstandigheden en kunnen door externe invloeden zoals storm of vandalisme verdraaien. Hierdoor wijkt het vertrouwde beeld ineens af.
  • Een niet regelmatig gecontroleerde en schoongemaakte spiegel een onduidelijk beeld, wat de effectiviteit ervan vermindert.
 • Waarom zijn er zo weinig paaltjes in onze straten om fout parkeren te voorkomen?

  In het belang van het straatbeeld streven wij ernaar om het aantal paaltjes, hekjes en andere obstakels tot een minimum te beperken. Dit beleid is gericht op het behouden van de kwaliteit van de openbare ruimte. 

  Als er veel sprake is van fout parkeren, dan kunt u de politie of handhaving betrekken. Als burger of bedrijf heeft u de mogelijkheid om overtredingen te melden bij de politie of handhaving, zoals afgesproken door de gemeente. Op deze manier werken wij actief samen om de verkeersveiligheid te handhaven en het straatbeeld te behouden.

 • Kan de gemeente een extra verkeersdrempel plaatsen?

  Een drempel is een verhoging in het wegdek, bedoeld om de snelheid van (met name) het autoverkeer te beperken. De toepassing is veelal op erftoegangswegen (30 km-uur of 60 km-uur).

  Wij bepalen  aan de hand van snelheidsmetingen of er een drempel noodzakelijk is. Via het programma ''VIA Signaal Snelheden'', kunt u actuele  car floating data vinden. Deze wordt verzameld welke wordt via in-car en portable navigatiesystemen en de app.

  Bij de snelheidsmetingen geeft de V85 de snelheid aan waar 85% van de bestuurders onder zit. Is de V85 bijvoorbeeld 100? Dan betekent dat dat 85% van de bestuurders op een bepaald stuk weg 100 kilometer per uur of minder rijdt en dat 15% sneller rijdt.

  Een verkeersdrempel is een snelheidsremmende maatregel met een grote impact. De vekeersdrempels veroorzaken trillingen, wat kan leiden tot overlast. Dit maakt dat wij niet zomaar een drempel aanleggen.

 • Kan de gemeente extra borden plaatsen?

  Wij proberen de openbare ruimte zo schoon mogelijk te houden. Wij willen alleen noodzakelijke borden plaatsen en overbodige borden verwijderen. Een te grote hoeveelheid aan borden zorgt ervoor dat ze minder opvallen. Als er geen of onduidelijke verkeersborden zijn, dan verbeteren we dat.

 • Kan de gemeente een zebrapad aanleggen in mijn straat?

  Wij leggen geen zebrapaden aan. We zijn erg terughoudend in het aanleggen van zebrapaden in 30 km/u gebieden. In deze gebieden steken voetgangers over de gehele weg over. Hierdoor zijn er vaak onvoldoende voetgangers om op één plek een zebrapad veilig te laten werken.

  Als een zebrapad nauwelijks gebruikt wordt, gaan automobilisten er na een tijdje vanuit dat er niemand oversteekt en letten ze minder goed op. Dan is het voor de enkeling die er wél oversteekt juist gevaarlijker. Dat willen we natuurlijk voorkomen.

Maatregelen die wij verder nemen

30 kilometerzones

Het wegennet is opgedeeld in:

Wegen waar u 50 kilometer per uur mag rijden. Dit zijn belangrijke doorgaande wegen voor de bereikbaar van de stad. Daar zijn de verschillende verkeersstromen zo veel mogelijk gescheiden. Zo hebben fietsers een eigen fietspad. Daarnaast zijn er wegen waar u 30 kilometer mag rijden. Dit zijn straten in een woonwijk waar de verblijfsfunctie centraal staat. De toe- en uitgang van de wijk is meestal via een uitrit.

Slimme snelheidsmeters

Om het verkeer veiliger te maken staan er op verschillende plekken binnen onze gemeente snelheidsmeters. Dat zijn de meters waarop u een rood gezichtje ziet als u te hard rijdt.

Schoolzones

Wij verbeteren de verkeersveiligheid rond scholen. Speciale markeringen en aanpassingen aan de oversteekplaatsen maken weggebruikers duidelijk dat ze in de buurt van een school komen. Meer informatie vindt u hier.

 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl