Verkeersveiligheid basisscholen

Wij gaan de verkeersveiligheid rondom de basisscholen in Zaanstad verbeteren. Op deze pagina leest u hier meer over.

In heel Zaanstad zijn 39 basisscholen. Rondom deze scholen gaan wij extra maatregelen treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. In de meeste gevallen maken wij de schoolomgevingen herkenbaarder en gaan wij foutparkeren door ouders van schoolgaande kinderen tegen. Denk hiervoor aan het plaatsen van extra verkeersborden, het aanbrengen van SCHOOL-markering, het aanleggen van nieuwe oversteeklocaties en het plaatsen van drempels. 

Wij maken voor elke schoolomgeving een ontwerptekening

Wij hebben een verkeerskundig onderzoek laten verrichten, zodat wij weten wat er nodig is rondom de scholen. Met de uitkomsten van dit onderzoek stellen wij een ontwerp op. Dit ontwerp delen wij  met de basisschool. Bij ingrijpendere maatregelen brengen wij de bewoners in de omgeving op de hoogte door middel van een inloopavond.

In samenwerking met de betreffenden scholen voeren wij de de komende vier jaar de werkzaamheden uit 

In de tweede helft van 2023 starten de voorbereidingswerkzaamheden voor de eerste scholen. Hierbij pakken wij als eerst de scholen rondom De Weer in Zaandam en Assendelft aan. Hier hebben de maatregelen de hoogste impact en prioriteit. In de andere jaren komen de andere basisscholen aan de beurt. Eind 2026 moeten de werkzaamheden afgerond zijn.

Op deze pagina vindt u aan de rechterkant per school wat wij precies gaan doen.

Verkeersveiligheid rondom scholen


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl