Pieter Ghijsenlaan en Gerrit Kiststraat

In 2022 hebben wij de Pieter Ghijsenlaan en Gerrit Kiststraat opnieuw heringericht. 

De bestrating van de Pieter Ghijsenlaan en Gerrit Kiststraat gaan we vervangen.

Dit gaan we doen

Omdat de bestrating van de Pieter Ghijsenlaan en Gerrit Kiststraat in slechte staat is gaan we deze  vervangen. De klinkerbestrating wordt daarbij vervangen door een asfaltverharding.

Kabels en leidingen

Omdat er veel kabels en leidingen in de grond liggen verleggen wij deze in oktober-november 2021. Deze verleggingen ronden wij dit jaar af, voordat de werkzaamheden aan de weg gaan starten.

Riool

Daarnaast leggen we in een deel van de Pieter Ghijsenlaan een regenwaterriool aan. Op dit moment loopt het regenwater naar de greppel bij huisnummers 31-37. Met een regenwaterriool is de greppel niet meer nodig.

Groen

Ten slotte willen we meer bomen en ander groen toevoegen. 

Hier werken wij

Kaartje van het projectgebied.


Wanneer?

Aannemer KWS heeft de afgelopen periode de werkzaamheden uitgevoerd en het werk is inmiddels succesvol afgerond.

Omdat het nu geen plantseizoen voor bomen meer is worden de nieuwe bomen in het voorjaar van 2023 aangebracht.

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp 02-11-2020.pdf


Foto van de Pieter Ghijsenlaan


Zo laten we van ons horen

Bewoners in de omgeving van de Pieter Ghijsenlaan hebben de volgende brieven ontvangen:


Bewonersbrief Pieter Ghijsenlaan definitief ontwerp 22-12-20.pdf


Bewonersbrief voorlopig ontwerp 9-07-20.pdf


Door de aannemer zijn de onderstaande brieven verstuurd:

Informatiebrief fase 4 - 04-04-22.pdf

Informatiebrief fase 3 - 04-03-22.pdf

Informatiebrief fase 2 -  02-03-22.pdf

Informatiebrief fase 1 - 10-01-22.pdf

Informatiebrief werkzaamheden 03-12-21.pdf

Informatiebrief werkzaamheden fase 0 - P. Ghijsenlaan 03-12-21.pdf

Voor meer informatie kunt u de KWS app downloaden. Kies voor het project ''P. Ghijsenlaan en G. Kiststraat te Zaandam''. 

Scan de onderstaande QR -code om de app te downloaden of klik hier.

Zo kunt u ons bereiken 

Omgevingsmanager

Voor vragen over de uitvoeringsplanning en bereikbaarheid tijdens uitvoering is de omgevingsmanager, Kelly Balk, van KWS bereikbaar. Kelly is te bereiken via  +316 1187 5983  of via kbalk@kws.nl

Uitvoering

Voor alle overige vragen over de werkzaamheden is de uitvoerder van KWS, Matthijs Fidom, bereikbaar. Matthijs is te bereiken via 020-5694200 of via mfidom@kws.nl

Vragen aan de gemeente? 

Bel met ons telefoonnummer 14075 en vraag naar projectleider Jeroen Mooij of stuur een mail naar Jeroen.mooij@zaanstad.nl

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief

Voorlopig ontwerp 17-06-2020.pdf

Filmpje met toelichting op het voorlopig ontwerp

Vraag en antwoord op het ontwerp 22-12-20.pdf


Tekeningen per fase 20-12-21.pdf

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl