Herinrichting Jupiterstraat, Leoniden en Neptunuslaan e.o.

Wij passen de openbare ruimte aan in uw buurt. Op deze pagina leest u meer over dit project.

De inrichting van de openbare ruimte is verouderd en materialen naderen het eind van hun levensduur. Daarom is deze buurt aan vernieuwing toe.

Dit gaan we doen

Wij gaan de openbare ruimte in een aantal fases vervangen. Wij vervangen het straatwerk, riool, openbare verlichting en groen.

Daarmee maken wij de buurt veiliger, toekomstbestendig, duurzamer (bv LED-verlichting) en plezieriger om te wonen.

Schoolzone verbeteren

  • We plaatsen een Julie-paal (zie plaatje hieronder) naast het woord ‘SCHOOLZONE’ op het wegdek op de Jupiterstraat en Neptunuslaan. Hiermee verbeteren we de zichtbaarheid en attentiewaarde van de schoolzone.
  • We maken fietsoversteekplaatsen naast de twee bestaande zebrapaden. Op deze wijze kan de fietser veilig oversteken.
  • De middenbermen ter hoogte van de zebrapaden en nieuwe fietsoversteken wordt verbreed zodat voetgangers en fietsers een veiligere ‘wachtruimte’ hebben om over te steken.
  • Op de Neptunuslaan komen aan beide kanten fietsstroken om de fietsveiligheid te vergroten.
  • Fietsovergang van Jupiterstraat naar Neptunuslaan wordt verbeterd. Fietsers kunnen straks veilig en zonder voorrang te verlenen van de Jupiterstraat naar Neptunuslaan fietsen.

plaatje van een kleurrijke paal met hand erop voor op straat in een schoolzone

Waar werken we?

De werkzaamheden vinden plaats in de Plutostraat, Neptuneslaan, Leoniden en het oostelijke deel van de Jupiterstraat.

Een foto van het projectgebiedWanneer?

De werkzaamheden starten half november 2022. In het 3e kwartaal 2023 leveren wij het werk op.

Voordat de werkzaamheden buiten worden uitgevoerd zijn wij druk bezig met de voorbereiding. Denk hierbij aan: het uittekenen van het ontwerp, het maken van berekeningen voor openbare verlichting, riolering. De afstemming met kabel –en leidingeigenaren kost tijd. Daarna kiezen we een aannemer. Levertijden zijn momenteel soms langer dan gewend. 

Foto van woonerf Leoniden

Definitief ontwerp

In augustus 2021 heeft u het voorlopig ontwerp kunnen bekijken. Daarnaast heeft u een reactie kunnen achterlaten. Dank daarvoor!


Een deel van de opmerkingen zijn verwerkt in het definitief ontwerp. Ook zijn sommige suggesties niet meegenomen. De ingebrachte punten zijn voorzien van antwoord in het onderstaande document.


Vraag & antwoordformulier 04-01-22.pdf


Wij hadden graag tijdens een inloopavond het definitief ontwerp gepresenteerd aan de buurt. Vanwege de huidige situatie is dit niet mogelijk. 


Via de knop hieronder kunt u het definitief ontwerp bekijken.


Definitief ontwerp 14-12-21.pdf


De grootste wijzigingen in het definitief ontwerp zijn:

  • Wij hebben helaas meer bomen moeten verwijderen aan de Oberonlaan, deze bomen hadden weinig groeiperspectief. Voor nieuwe bomen of hagen is er te weinig ruimte in de ondergrond.
  • Aanpassingen aan de kruising Jupiterstraat/Neptuneslaan, hierbij is verkeersveiligheid het voornaamste doel geweest.
  • De voorgestelde Kiss & Ride plaats en/of rotonde zijn bestudeerd. Deze voorstellen zijn niet meegenomen in het definitief ontwerp (zie vraag -en antwoordlijst). 
  • In het gehele projecten worden er meer bomen geplant dan gekapt. Daarbij zijn er extra groenvakken (Leoniden) ingetekend.

Bomen

Wij kappen een deel van de bomen. Dit komt door een beperkte levensverwachting (gebleken uit extern onderzoek ''Boominventarisatie rapport'') of door de plek van de boom (te dicht op kabels en leidingen). Voor de aanleg van wegen en paden kappen wij geen bomen. 

Boominventarisatie rapport 22-4-21.pdf

Wij planten 79 nieuwe bomen

Tijdens het project kappen wij 63 bomen. In het onderstaande document is te zien welke bomen dat zijn en waar. De kapaanvraag plaatsen wij later op deze pagina.

Beplantingsplan 10-01-22.pdf

Verkeer

Wij hebben ook een onderzoek uitgevoerd naar de huidige parkeer- en verkeersdrukte op de Jupiterstraat.

Parkeerdrukmeting Jupiterstraat eo.pdf

Wij onderzoeken de T-splitsing tussen de Jupiterstraat en Rosariumlaan. Wij kijken aan de hand van (toekomstige) drukte op de weg of er een rotonde of een tweede afslag naar rechts moet komen. Als het onderzoek klaar is, plaatsen wij dat op deze projectpagina.

Het project kenmerkt zich door de aanwezigheid van drie scholen in of tegen dit projectgebied aan. Veel kinderen komen zelf naar school. Toch worden veel kinderen nog weggebracht en opgehaald binnen de schoolzone. Wij houden zo goed mogelijk rekening met de verkeersveiligheid. Wij hebben daarin een enquête gehouden voor de drie scholen. Als de uitslagen van de enquête verwerkt zijn, dan plaatsen wij dat op deze projectpagina.


Zo laten we van ons horen

Tijdens de voorbereiding van dit project informeren wij bewoners en belanghebbenden 3 keer.

Bewonersbrief definitief ontwerp 11-01-22.pdf

Bewonersbrief VO Jupiterstraat e.o 22-7-21.pdf

Brief 3: Start uitvoering

In deze brief vertellen we wanneer de werkzaamheden gaan starten en welke gevolgen dit heeft. Denk bijvoorbeeld aan bereikbaarheid, parkeergelegenheid, stof-, en geluidsoverlast. We maken ook bekend hoe we u gedurende de werkzaamheden op de hoogte houden van de voortgang.

Zo kunt u ons bereiken

Als er vragen zijn, kunt u contact opnemen met projectleider Koen van Geemen via telefoonnummer 14 075 of een mail sturen aan k.geemen@zaanstad.nl.

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief

Voorlopig ontwerp 22-7-21.pdf

Foto Jupiterstraat

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl