Herinrichting Jupiterstraat, Leoniden en Neptunuslaan e.o.

Wij passen de openbare ruimte aan in uw buurt. Op deze pagina leest u meer over dit project.

De inrichting van de openbare ruimte is verouderd en materialen naderen het eind van hun levensduur. Daarom is deze buurt aan vernieuwing toe.

Dit gaan we doen

Wij gaan de openbare ruimte in een aantal fases vervangen. Wij vervangen het straatwerk, riool, openbare verlichting en groen.

Daarmee maken wij de buurt veiliger, toekomstbestendig, duurzamer (bv LED-verlichting) en plezierig(er) om te wonen.

Bomen

Wij kappen bomen die noodzakelijk zijn voor het project. Dit komt door een beperkte levensverwachting (gebleken uit extern onderzoek) of door de plek van de boom (te dicht op bijvoorbeeld kabels en leidingen). Voor de aanleg van wegen en paden kappen wij geen bomen.

Wij gaan meer bomen (terug)planten dan dat er gekapt gaan worden. In de onderstaande link is te zien welke bomen en waar. De kapaanvraag is onder toegevoegd.

Beplantingsplan Jupiterstraat.pdf

Verleende kapvergunning.pdf

Jupiterstraat e.o.

Waar werken we?

De werkzaamheden vinden plaats in de Plutostraat, Neptuneslaan, Leoniden en het oostelijke deel van de Jupiterstraat.

Een foto van het projectgebied

Wanneer?

De werkzaamheden starten 4 maart 2024

De aannemer start in de Neptunuslaan.  Per fase stuurt de aannemer een bewonersbrief met de planning en het werkgebied.

Er komen tijdelijke parkeerplaatsen bij de Leoniden en de Neptunuslaan.  Ook komen er 4 tijdelijke bushaltes op de Rosariumlaan.

Definitief ontwerp

Via het reactieformulier heeft de gemeente Zaanstad vragen en opmerkingen ontvangen op het ontwerp. Dank daarvoor! Een deel van de ideeën zijn verwerkt in het Definitief Ontwerp.


De ingebrachte punten zijn voorzien van antwoord in het onderstaande document.


Vraag & antwoordformulier 04-01-22.pdf


Via de knop hieronder kunt u het Definitief Ontwerp bekijken.


Definitief ontwerp 14-12-21.pdf


Groenadoptie

Bewoners kunnen vragen over groenadoptie mailen naar: groenadoptie@zaanstad.nl

Verzoeken om in aanmerking te komen voor Groenadoptie worden ook via dit loket behandeld. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of de locatie in aanmerking komt.  Bij belangrijke groenstructuren kan dit bijvoorbeeld niet.

Bewoners ontvangen na goedkeuring een overeenkomst met enkele spelregels. Dit gaat bijvoorbeeld om het niet toepassen van een schutting en grond blijft eigendom van de gemeente.

 Meer informatie kunt u krijgen via: Zaanstad.nl - Wat is groenadoptie? - Wat is groenadoptie?

Riolering eigen terrein

De gemeente Zaanstad zal op sommige plekken de straat ophogen. Dit om er voor te zorgen dat in de toekomst de straten niet onder water komen te staan door een te hoge grondwaterstand.


Door deze ophoging wordt ook het riool op sommige delen verhoogd aangelegd. De gemeente zal alleen het riool in de openbare ruimte aanpassen. Voor rioolaansluitingen op uitgegeven terrein is de huurder/eigenaar zelf verantwoordelijk. Meer informatie hierover leest u hier.

Zo laten we van ons horen

Op 13 februari 2024 hebben bewoners in de omgeving de onderstaande brief ontvangen. Voordat wij starten met het werk in uw straat komt er een informatiebrief van de aannemer over de precieze planning en uitvoeringsfasering. Dit is belangrijk om te weten wanneer u hinder kunt ervaren.

Bewonersbrief start werkzaamheden  12-02-24.pdf

Bewonersbrief samenwerking Liander in uw buurt 22-07-22.pdf

Bouwapp

Om op de hoogte te blijven van de meest actuele informatie kunt u gratis de Bouwapp downloaden. De app is beschikbaar voor iOS (Apple) en Android voor een smartphone en een tablet. u kunt ook de onderstaande QR-code scannen.

In de app vindt u onder andere informatie over::

  • De stand van zaken in de fase
  • locatie van het werkvak
  • Updates
  • Specifieke informatie
  • Contactformulier richting de aannemer

Zo kunt u ons bereiken

Voor algemene vragen over het project:
bel met het telefoonnummer 14 075 en vraag naar René Bien of stuur een mail naar R.Bien@zaanstad.nl


Voor vragen over de uitvoering van het werk:
bel met de heer K. Deijle.  Hij is omgevingsmanager van de aannemer en op werkdagen (ma t/m vr) bereikbaar op telefoonnummer 088- 5424000.

Belangrijke algemene informatie

Heeft u vragen over het ophogen van de straat, uw huisaansluiting of ingebruikgenomen gemeentegrond?

Op de pagina Algemene informatie - Buitengewoon Zaanstad vindt u meer informatie.


Archief

Voorlopig ontwerp 22-7-21.pdf

Boominventarisatie rapport 22-4-21.pdf

Beplantingsplan 10-01-22.pdf

Parkeerdrukmeting Jupiterstraat eo.pdf

Bewonersbrief definitief ontwerp 11-01-22.pdf

Bewonersbrief VO Jupiterstraat e.o 22-7-21.pdfHoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl