Herinrichting Jupiterstraat, Leoniden en Neptunuslaan e.o.

Wij passen de openbare ruimte aan in uw buurt. Op deze pagina leest u meer over dit project.

De inrichting van de openbare ruimte is verouderd en materialen naderen het eind van hun levensduur. Daarom is deze buurt aan vernieuwing toe.

Dit gaan we doen

Wij gaan de openbare ruimte in een aantal fases vervangen. Wij vervangen het straatwerk, riool, openbare verlichting en groen.

Daarmee maken wij de buurt veiliger, toekomstbestendig, duurzamer (bv LED-verlichting) en plezierig(er) om te wonen.

Bomen

Wij kappen bomen die noodzakelijk zijn voor het project. Dit komt door een beperkte levensverwachting (gebleken uit extern onderzoek) of door de plek van de boom (te dicht op bijvoorbeeld kabels en leidingen). Voor de aanleg van wegen en paden kappen wij geen bomen.

Wij gaan meer bomen (terug)planten dan dat er gekapt gaan worden. In de onderstaande link is te zien welke bomen en waar. De kapaanvraag is onder toegevoegd.

Beplantingsplan Jupiterstraat.pdf

Verleende kapvergunning.pdf

Jupiterstraat e.o.

Waar werken we?

De werkzaamheden vinden plaats in de Plutostraat, Neptuneslaan, Leoniden en het oostelijke deel van de Jupiterstraat.

Een foto van het projectgebiedWanneer?

Liander en gemeente Zaanstad passen planning aan voor minder uitvoeringshinder. De start van werkzaamheden vanuit de gemeente Zaanstad aan het riool, groen, openbare verlichting en openbare weg stond dit jaar gepland.

Liander heeft een aanzienlijk opgave om in de toenemende energievraag te blijven voorzien in uw wijk. De aanleg van Liander kabels kan plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2023. Om te voorkomen dat de straat wederom wordt opgebroken schuift de planning van de gemeente Zaanstad door. Zo ondervindt u minder hinder.  

Liander coördineert haar eigen werkzaamheden. Zij informeren u hier apart over.

De werkzaamheden zullen 2e kartwaal 2023 starten

aansluitend aan de werkzaamheden van Lainder. In het 2e kwartaal 2024 leveren we het werk op.

Definitief ontwerp

Via het reactieformulier heeft de gemeente Zaanstad vragen en opmerkingen ontvangen op het ontwerp. Dank daarvoor! Een deel van de ideeën zijn verwerkt in het Definitief Ontwerp.


De ingebrachte punten zijn voorzien van antwoord in het onderstaande document.


Vraag & antwoordformulier 04-01-22.pdf


Via de knop hieronder kunt u het Definitief Ontwerp bekijken.


Definitief ontwerp 14-12-21.pdf


Groen en adoptie

Bewoners kunnen vragen over groenadoptie mailen naar: groenadoptie@zaanstad.nl

Verzoeken om in aanmerking te komen voor Groenadoptie worden ook via dit loket behandeld. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of de locatie in aanmerking komt.  Bij belangrijke groenstructuren kan dit bijvoorbeeld niet.

Bewoners ontvangen na goedkeuring een overeenkomst met enkele spelregels. Dit gaat bijvoorbeeld om het niet toepassen van een schutting en grond blijft eigendom van de gemeente.

 Meer informatie kunt u krijgen via: Zaanstad.nl - Wat is groenadoptie? - Wat is groenadoptie?

Riolering eigen terrein

De gemeente Zaanstad zal op sommige plekken de straat ophogen. Dit om er voor te zorgen dat in de toekomst de straten niet onder water komen te staan door een te hoge grondwaterstand.


Door deze ophoging wordt ook het riool op sommige delen verhoogd aangelegd. De gemeente zal alleen het riool in de openbare ruimte aanpassen. Voor rioolaansluitingen op uitgegeven terrein is de huurder/eigenaar zelf verantwoordelijk. Meer informatie hierover leest u hier.


Zo laten we van ons horen

Op 22 juli 2022 hebben bewoners in de omgeving de onderstaande brief ontvangen. Voordat wij starten met het werk komt er een informatiebrief van de aannemer over de precieze planning en uitvoeringsfasering. Dit is belangrijk om te weten wanneer u hinder kunt ervaren.

Bewonersbrief samenwerking Liander in uw buurt 22-07-22.pdf

Oberonlaan


De informatiebrieven zijn niet overal bezorgd, onze excuses hiervoor. De projectwebsite site is wel voor iedereen beschikbaar geweest. De eerder verstuurde informatiebrieven vindt u onder het kopje ''Archief'' op deze website.  


De belangrijkste mededelingen waren:

  • De gemiddelde ophoging van de straat zal ongeveer 10 cm zijn aan de tuinkant;
  • Tijdens de uitvoering zal u niet voor de deur kunnen parkeren. Wij proberen deze tijd te beperken;
  • Wij hebben geprobeerd het de ventweg te verbreden. Door de ligging van het asfalt in de Jupiterstraat en bereikbaarheid van bestaande kabels en leidingen is dit niet gelukt;

Zo kunt u ons bereiken

Bel met het telefoonnummer 14 075 en vraag naar René Bien of stuur een mail naar R.Bien@zaanstad.nl

Wilt u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief

Voorlopig ontwerp 22-7-21.pdf

Boominventarisatie rapport 22-4-21.pdf

Beplantingsplan 10-01-22.pdf

Parkeerdrukmeting Jupiterstraat eo.pdf

Bewonersbrief definitief ontwerp 11-01-22.pdf

Bewonersbrief VO Jupiterstraat e.o 22-7-21.pdfHoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl