Herinrichting                           J.J. Allanstraat en Zuideinde

Vanaf 30 maart 2020 is aannemer Gebr. Beentjes met de herinrichting bezig. Op deze pagina leest u meer over het project.

In opdracht van gemeente Zaanstad start aannemer Gebr. Beentjes B.V. met de herinrichting van de J.J. Allanstraat en Zuideinde. Hierbij worden de Paradijsvogel, Klein Engeland en Groenejagerstraat meegenomen. Op deze pagina leest u wat de werkzaamheden inhouden en wat dit voor u betekent. 

Dit gaan we doen

De openbare ruimte van de J.J. Allanstraat en Zuideinde is aan vervanging toe. De inrichting voldoet niet meer aan de huidige eisen, de bestrating is versleten, de rijbaan vertoont rijsporen en is op plaatsen verzakt. De zakkingen worden veroorzaakt door ongelijkmatige zettingen in het riool. Daar waar nodig wordt het riool hersteld.

Het vervangen van de bestrating biedt de kans de openbare ruimte opnieuw in te richten. In april 2018 zijn er drie informatiebijeenkomsten in de buurt georganiseerd, waar u het voorlopig ontwerp heeft kunnen inzien en een presentatie is gegeven over de manier waarop het ontwerp tot stand is gekomen. Tijdens deze bijeenkomsten heeft u vragen kunnen stellen en was er de gelegenheid tot het invullen van een reactieformulier. De suggesties en opmerkingen die de gemeente vanuit de informatiebijeenkomsten heeft ontvangen, zijn verzameld in een nota van reacties en voorzien van een antwoord (zie archief).

Plan van aanpak

Voor de uitvoering van het werk in de straat heeft de aannemer een plan van aanpak bedacht. Deze aanpak wilden zij, voor de start van het werk, tijdens een informatiebijeenkomst presenteren. Helaas was het door de uitbraak van het corona virus niet mogelijk om een bijeenkomsten te organiseren.

Met de presentatie hieronder informeren wij u over de plannen.

Presentatie bereikbaarheid en communicatie 26-03-20.pdf

Waar werken we?


Wanneer?

Het werk is begin 2022 succesvol afgerond. 

Definitief ontwerp

De uitkomsten zijn verwerkt in het definitief ontwerp en vervolgens technisch uitgewerkt.

Definitief ontwerp J.J. Allanstraat en Zuideinde 19-09-18.pdf

Wijziging ontwerp 

[bijgewerkt 9-6-2021]

Toevoegen wegversmalling bij Zuideinde 39

Het participatietraject met inspraak is in 2018 geheel doorlopen. Toch gaan we als wijziging op het Definitief Ontwerp onderstaand voorstel uitvoeren.

Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar de bewonersbrief hiernaast.  Ook hebben wij een digitale bewonersavond willen organiseren. 4 bewoners hebben zich aangemeld en de projectleider kunnen spreken. 

Hieronder ziet u de tekening van het aangepast ontwerp.

tekening voorstel versmalling bij Zuideinde 39


Op het laatste deel van de Zuideinde richting de Overtoom is het openbare profiel dichtbij huisnummer 39 nogal smal. Het verbreden van het trottoir heeft tot gevolg dat de wegbreedte niet meer voldoet aan 4,80 m. Dit is de gewenste minimale maat in verband met het vrachtverkeer dat toch regelmatig gebruik maakt van de weg. Een wegversmalling is dan het beste alternatief. Door het toevoegen van voorrangsborden maken we duidelijk wie er voorrang heeft. De versmalling heeft als voordeel dat mensen minder snel gaan rijden. Ook ontstaat er een veiligere en voldoende breed voetpad.


Zo laten we van ons horen

De onderstaande brieven zijn door de gemeente verzonden. Oudere bewonersbrieven vindt u terug onder het kopje ''archief''.

Bewonersbrief Wegversmalling Zuideinde 09-06-2021.pdf

Bewonersbrieven aannemer

Oudere bewonersbrieven vindt u terug onder het kopje ''archief''.

Aankondiging Start werkzaamheden fase 5.pdf

Aankondiging start werkzaamheden fase 5B.pdf

Bouwapp

Om op de hoogte te blijven van de meest actuele informatie kunt u de Bouwapp downloaden. De app is beschikbaar voor iOS (Apple) en Android en is te downloaden op zowel een smartphone als een tablet.

Hier vindt u onder andere:

 •  De stand van zaken in de fase
 • locatie van het werkvak
 • Updates
 • Specifieke informatie
 • Contactformulier richting de aannemer

Zo kun je ons bereiken

Bel met het gemeentelijke telefoonnummer 14 075 en vraag naar Oscar Kramer of stuur een mail naar o.kramer@zaanstad.nl

Contactgegevens aannemer

Als u vragen of opmerkingen heeft over de uitvoering, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, Steven Lenten 06-29204555, of per mail via westzaan@beentjesgww.nl.

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Terugkoppeling evaluatie

In maart 2021 hebben wij u verzocht onze evaluatie over de communicatie rondom het project in de J.J. Allanstraat in te vullen. Nogmaals bedankt voor uw reactie, wij zijn blij met de input die wij hebben ontvangen. In hoofdlijnen hebben wij het volgende uit de evaluatie gehaald:

 • De bewonersbrieven zijn informatief en prettig om op de deurmat te krijgen
 • Deze website  was niet genoeg onder de aandacht van bewoners
 • De communicatie via de Bouwapp is als zeer prettig ervaren, maar het is geen vervanging van de bewonersbrieven.  De app ook graag vaker in zetten om de successen te delen
 • Over het algemeen zijn de bewoners tevreden over de communicatiemiddelen vanuit de gemeente. Wel het verzoek om vertragingen en wijzigingen in de werkzaamheden vaker te communiceren
 • De telefonische bereikbaarheid van de gemeente is gewaardeerd met een 6,8
 • De klachtenafhandeling vanuit de gemeente is gewaardeerd met een 6,5..Vooral het contact met de projectleider was goed
 • De telefonische bereikbaarheid van de aannemer is gewaardeerd met een 7,6
 • De klachtenafhandeling van de aannemer is gewaardeerd met een 7,9. Er is aangegeven dat zij over het algemeen netjes en snel werk hebben geleverd

Binnen de gemeente zijn wij met de verbeterpunten aan de slag gegaan. Zo plaatsen wij voortaan borden in de buurt met een verwijzing naar de projectpagina op deze website. Daarnaast zijn we bezig om de klachtenafhandeling binnen de gemeente te verbeteren/versnellen. Ook communiceren we vertragingen en wijzigingen in de werkzaamheden vaker met de omgeving. 

Archief

Presentatie bewonersbijeenkomst - Noord JJ. Allanstraat  04-04-18.pdf

Presentatie bewonersbijeenkomst-  Zuid Zuideinde 04-04-18.pdf

Voorlopig ontwerp J.J. Allanstraat en Zuideinde 06-04-18.pdf

Reactienota J.J. Allanstraat en Zuideinde 06-04-18.pdf

Situatietekening fase 5B  03-09-21.pdf

Aankondiging Start werkzaamheden fase 1.pdf

Aankondiging start werkzaamheden fase 2.pdf

Aankondiging start werkzaamheden fase 3.pdf

Aankondiging start werkzaamheden fase 4.pdf

Brief stilleggen werkzaamheden Allanstraat 05-01-2021.pdf

Bewonersbrief start werkzaamheden Allanstraat-Zuideinde Westzaan 26-03-20.pdf

Situatietekening fase 5B 29-10-21.pdf.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl