Herinrichting                           J.J. Allanstraat en Zuideinde

Vanaf 30 maart 2020 is aannemer   Gebr. Beentjes met de herinrichting bezig. De werkzaamheden duren naar verwachting één jaar.

In opdracht van gemeente Zaanstad start aannemer Gebr. Beentjes B.V. met de herinrichting van de J.J. Allanstraat en Zuideinde. Hierbij worden de Paradijsvogel, Klein Engeland en Groenejagerstraat meegenomen. Op deze pagina leest u wat de werkzaamheden inhouden en wat dit voor u betekent. 

Herinrichting

De openbare ruimte van de J.J. Allanstraat en Zuideinde is aan vervanging toe. De inrichting voldoet niet meer aan de huidige eisen, de bestrating is versleten, de rijbaan vertoont rijsporen en is op plaatsen verzakt. De zakkingen worden veroorzaakt door ongelijkmatige zettingen in het riool. Daar waar nodig wordt het riool hersteld.

Het vervangen van de bestrating biedt de kans de openbare ruimte opnieuw in te richten.

 In april 2018 zijn er drie informatiebijeenkomsten in de buurt georganiseerd, waar u het voorlopig ontwerp heeft kunnen inzien en een presentatie is gegeven over de manier waarop het ontwerp tot stand is gekomen. 

Voorlopig ontwerp J.J. Allanstraat en Zuideinde.pdf

Tijdens deze bijeenkomsten heeft u vragen kunnen stellen en was er de gelegenheid tot het invullen van een reactieformulier. 

 De suggesties en opmerkingen die de gemeente vanuit de informatiebijeenkomsten heeft ontvangen, zijn verzameld in een nota van reacties en voorzien van een antwoord. 

Reactienota J.J. Allanstraat/Zuideinde.pdf

De uitkomsten zijn verwerkt in het definitief ontwerp en vervolgens technisch uitgewerkt.

Definitief ontwerp J.J. Allanstraat en Zuideinde.pdfWanneer?

De aannemer is 30 maart gestart met de rioleringswerkzaamheden die verspreid over de J.J. Allanstraat en Zuideinde plaatsvinden. Vanaf 6 mei wordt de bestrating aangepakt, waarbij gestart wordt in het noorden (Weelbrug) en  naar het zuiden wordt gewerkt.

Fasering

De werkzaamheden zijn in de volgende 5 hoofdfases verdeeld:

De fases zijn verwerkt in het onderstaande document.

Faseringstekening totale project.pdf

Fase 1 Weelbrug-Dolphijnstraat

In het document hieronder is fase 1 in werkvakken verdeeld, met bijbehorende planning.  De genoemde data zijn een inschatting.

Werkvakken en detailplanning Fase 1.pdf


Projectgrenzen


Bereikbaarheid & communicatie

De onderstaande bewonersbrief heeft u op 26 maart 2020 mogen ontvangen.

Bewonersbrief start werkzaamheden Allanstraat-Zuideinde Westzaan.pdf

Voor de uitvoering van de werkzaamheden bij u in de straat heeft de aannemer een plan van aanpak bedacht. Deze aanpak wilden zij, voor de start van de werkzaamheden, tijdens een informatiebijeenkomst presenteren. Helaas was het vanwege de uitbraak van het corona virus niet mogelijk om een bijeenkomsten te organiseren.

Met de onderstaande presentatie brengen wij u op de hoogte van de plannen.

Presentatie bereikbaarheid en communicatie.pdf

Bewonersbrieven aannemer

Aankondiging Start werkzaamheden fase 1.pdf

Andere vragen?

Bel met het gemeentelijke telefoonnummer 14 075 en vraag naar Oscar Kramer of stuur een mail naar o.kramer@zaanstad.nl

Bouwapp

Om op de hoogte te blijven van de meest actuele informatie kunt u de Bouwapp downloaden. De app is beschikbaar voor iOS (Apple) en Android en is benaderbaar op zowel smartphone als tablet.

Hier vindt u onder andere:

  •  De stand van zaken in de fase
  • locatie van het werkvak
  • Updates
  • Specifieke informatie
  • Contactformulier richting de aannemer

Voorgaande presentaties

Tijdens eerdere  informatiebijeenkomsten zijn de onderstaande presentaties door de gemeente  gegeven. 

Presentatie gebied Noord_ J.J. Allanstraat.pdf

Presentatie gebied Zuid_ Zuideinde.pd

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl