Herinrichting                           J.J. Allanstraat en Zuideinde

Vanaf 30 maart 2020 is aannemer Gebr. Beentjes met de herinrichting bezig. De werkzaamheden duren ongeveer één jaar.

In opdracht van gemeente Zaanstad start aannemer Gebr. Beentjes B.V. met de herinrichting van de J.J. Allanstraat en Zuideinde. Hierbij worden de Paradijsvogel, Klein Engeland en Groenejagerstraat meegenomen. Op deze pagina leest u wat de werkzaamheden inhouden en wat dit voor u betekent. 

Dit gaan we doen

De openbare ruimte van de J.J. Allanstraat en Zuideinde is aan vervanging toe. De inrichting voldoet niet meer aan de huidige eisen, de bestrating is versleten, de rijbaan vertoont rijsporen en is op plaatsen verzakt. De zakkingen worden veroorzaakt door ongelijkmatige zettingen in het riool. Daar waar nodig wordt het riool hersteld.

Het vervangen van de bestrating biedt de kans de openbare ruimte opnieuw in te richten. In april 2018 zijn er drie informatiebijeenkomsten in de buurt georganiseerd, waar u het voorlopig ontwerp heeft kunnen inzien en een presentatie is gegeven over de manier waarop het ontwerp tot stand is gekomen. Tijdens deze bijeenkomsten heeft u vragen kunnen stellen en was er de gelegenheid tot het invullen van een reactieformulier. De suggesties en opmerkingen die de gemeente vanuit de informatiebijeenkomsten heeft ontvangen, zijn verzameld in een nota van reacties en voorzien van een antwoord (zie archief). 

Definitief ontwerp

De uitkomsten zijn verwerkt in het definitief ontwerp en vervolgens technisch uitgewerkt.

Definitief ontwerp J.J. Allanstraat en Zuideinde 19-09-18.pdf

Waar werken we?
Wanneer?

De aannemer is 30 maart 2020 gestart met de rioleringswerkzaamheden die verspreid over de J.J. Allanstraat en Zuideinde plaatsvinden. Vanaf 6 mei 2020 is bij de Weelbrug gestart met het vernieuwen van de tegels. Er wordt van het noorden (Weelbrug) naar het zuiden gewerkt.

Het grootste deel van de herinrichting op de J.J. Allanstraat is klaar. De meeste lantaarnpalen zijn in de tussentijd ook geplaatst. De beplanting volgt in de volgende maanden. Wij zijn nu bezig op het Zuideinde (einde fase 4 en begin fase 5). Zie tekeningen “Werkvakken en detailplanning fase 4 en fase 5” en bewonersbrieven voor meer informatie. In hetzelfde projectgebied wordt gestart met het bouwplan De Molenaer. Dit heeft gevolgen voor de herinrichting.

Tijdelijk stilleggen werkzaamheden

Wij leggen het werk tijdelijk stil vanaf Zuideinde 95. We verwachten dat dit begin maart 2021 zal zijn. Dit heeft te maken met het bouwplan De Molenaer. Wij voeren dit laatste deel van de herinrichting later uit. Het gaat om het gedeelte tussen Zuideinde 95 en Overtoom. Een strook van ongeveer 450 meter (zie tekening fase 5A). De werkzaamheden starten eind augustus opnieuw en we verwachten dat we half november 2021 klaar zijn.  

Start Bouwplan Molenaer

De bouwinrit aan het Zuideinde is de toegang voor de bouw van 26 woningen in plan Molenaer. Als we daar doorgaan met werken, kan het verkeer geen gebruik maken van de toegang vanaf de Overtoom. Zware lange vrachtwagens zouden dan door de krappe Kerkbuurt, over de Weelbrug moeten rijden. Dat willen we niet, ook omdat in de J.J. Allanstraat net nieuwe bestrating ligt. 

 

Wij laten de bouwwerkzaamheden van plan Molenaer niet uitstellen. De bouwer zou dan over de nieuwe bestrating moeten rijden. Daarnaast heeft dit ook gevolgen voor de kopers omdat zij langer moeten wachten voordat hun huis klaar is. Daarom leggen wij ons werk tijdelijk stil.

 

Wat maken we af in deze fase?  

Dit gaat om de herinrichting vanaf de J.J. Allanstraat tot ongeveer Zuideinde 95 (zuidelijk van de Jaap de Boerstraat). Ook krijgen de Groene Jagerstraat en Klein Engeland nieuwe bestrating.


Planning

Het werk is in de volgende 5 hoofdfases verdeeld. Kortgeleden is fase 5 gesplitst in Fase 5A en 5B. Nu het werk in Fase 4 ook gestart op Fase 5. De informatie hieronder over de data en werkvakken zijn een schatting. Op de BouwApp vind u de laatste informatie.


Fase 1 - 3
Weelbrug – Fa. Brinkman 
gereed

Fase 4
Fa. Brinkman – ‘t Hoenstraat   
16 november – februari 2021

Fase 5A
‘t Hoenstraat – Zuideinde 95
januari – maart 2021

Fase 5B
Zuideinde 95 - Overtoom  
augustus -  november 2021

Fase 1 Weelbrug-Dolphijnstraat

  

Werkvakken en detailplanning Fase 1 .pdf

Fase 2 Dolphijnstraat-Dorpshuis de Kwaker

Werkvakken en detailplanning fase 2.pdf

Fase 3 Dorpshuis de Kwaker-J.J. Allanstraat 20

Werkvakken en detailplanning fase 3.pdf

Fase 4 t/m Zuideinde 'Hoen'

Werkvakken en detailplanning fase 4.pdf

Fase 5A 't Hoenstraat- Zuideinde 95


Werkvakken en detailplanning fase 5A.pdf

Zo laten we van ons horen

De bewoners Zuideinde 95 tot Overtoom hebben onderstaande bewonersbrieven op 6 januari 2021 ontvangen.

Brief stilleggen werkzaamheden Allanstraat 05-01-2021.pdf

De bewonersbrief hieronder hebben de bewoners op 26 maart 2020 ontvangen.

Bewonersbrief start werkzaamheden Allanstraat-Zuideinde Westzaan 26-03-20.pdf

Voor de uitvoering van het werk in de straat heeft de aannemer een plan van aanpak bedacht. Deze aanpak wilden zij, voor de start van het werk, tijdens een informatiebijeenkomst presenteren. Helaas was het door de uitbraak van het corona virus niet mogelijk om een bijeenkomsten te organiseren.

Met de presentatie hieronder informeren wij u over de plannen.

Presentatie bereikbaarheid en communicatie 26-03-20.pdf

Bewonersbrieven aannemer

Aankondiging Start werkzaamheden fase 1.pdf

Aankondiging start werkzaamheden fase 2.pdf

Aankondiging start werkzaamheden fase 3.pdf

Aankondiging start werkzaamheden fase 4.pdf

Aankondiging Start werkzaamheden fase 5.pdf

Bouwapp

Om op de hoogte te blijven van de meest actuele informatie kunt u de Bouwapp downloaden. De app is beschikbaar voor iOS (Apple) en Android en is te downloaden op zowel een smartphone als een tablet.

Hier vindt u onder andere:

  •  De stand van zaken in de fase
  • locatie van het werkvak
  • Updates
  • Specifieke informatie
  • Contactformulier richting de aannemer

Zo kun je ons bereiken

Bel met het gemeentelijke telefoonnummer 14 075 en vraag naar Oscar Kramer of stuur een mail naar o.kramer@zaanstad.nl

Contactgegevens aannemer

Als u vragen of opmerkingen heeft over de uitvoering, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, Steven Lenten 06-29204555, of per mail via westzaan@beentjesgww.nl.

Archief

Presentatie bewonersbijeenkomst - Noord JJ. Allanstraat  04-04-18.pdf

Presentatie bewonersbijeenkomst-  Zuid Zuideinde 04-04-18.pdf

Voorlopig ontwerp J.J. Allanstraat en Zuideinde 06-04-18.pdf

Reactienota J.J. Allanstraat en Zuideinde 06-04-18.pdf

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl