Herinrichting De Dam

Wij gaan De Dam opnieuw inrichten. Op deze pagina vindt u meer informatie over het project.

Dit gaan we doen

Er wordt een plan gemaakt om de openbare ruimte van de Dam opnieuw in te richten. Als gemeente willen wij dat de openbare ruimte van de stad goed ingericht, beheerd en onderhouden wordt. De Dam heeft een belangrijke functie als centrumplek met veel bezoekers en verschillende gebruikers.

Sinds 2015 waren er al gesprekken tussen de gemeente en horecaondernemers aan de Dam over de herinrichting van De Dam. In 2022 besloten wij om dit project verder op te pakken.

Met elkaar in gesprek

Er komen verschillende bijeenkomsten om met belanghebbenden in gesprek te gaan. De bijeenkomsten laten wij leiden door een onafhankelijke gespreksleider. Wij huren Ontwerpbureau MTD in om een impressie te maken van het gebied. Deze zijn samen met de uitgangspunten de start van de bijeenkomsten om het gesprek over te voeren. Daarna kijken we in hoeverre we de verschillende belangen en wensen mee kunnen nemen in het definitieve inrichtingsplan. Hierbij is het doel om tot een plan te komen waarbij we zoveel mogelijk belangen van verschillende partijen bij elkaar brengen.

Wij nodigen een selectie van verschillende groepen uit om mee te denken over een plan. Dit vanwege het grote aantal belanghebbenden en om ruimte te hebben om inhoudelijke gesprekken te voeren. De selectie is de vertegenwoordiging van verschillende groepen die belanghebbend zijn als het gaat om herontwikkeling. Wanneer bekend is wie dat zijn en wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden vindt u de informatie terug op deze website.

Raadsinformatiebrief

Het college van B&W heeft kortgeleden een informatiebrief verstuurd aan de gemeenteraad over de manier waarop zij het plan voor de Dam willen gaan laten maken. Daarin staan uitgangspunten voor gesprek met de belanghebbenden en in welke volgorde we tot een plan gaan komen. Via de onderstaande knoppen kunt u de raadsinformatiebrief en de uitgangspunten lezen. 

Raadsinformatiebrief Herinrichting de Dam 25-05-23.pdf

De uitgangspunten.pdf

Projectgebied

Projectgebied De Dam


Wanneer?

In totaal willen we drie bijeenkomsten organiseren met belanghebbenden. De eerste is nog voor de zomer van 2023. Als het plan uiteindelijk door ons is vastgesteld, voeren wij de herinrichtingsplannen uit.

Zo laten we van ons horen

Informatiebrief herinrichting De Dam 25-05-23.pdf

Zo zijn wij te bereiken

Heeft u vragen over de herinrichting van De Dam? Dan kunt u contact opnemen door te mailen naar herinrichtingdam@zaanstad.nl. Ook kunt u bellen naar ons telefoonnummer 14 075 en vragen naar procesmanager Arjan van Staalduinen. 

De Dam


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl