Herinrichting De Dam

Wij gaan De Dam opnieuw inrichten. Op deze pagina vindt u meer informatie over het project.

Dit gaan we doen

Er wordt een plan gemaakt om de openbare ruimte van de Dam opnieuw in te richten. Als gemeente willen wij dat de openbare ruimte van de stad goed ingericht, beheerd en onderhouden wordt. De Dam heeft een belangrijke functie als centrumplek met veel bezoekers en verschillende gebruikers.

Sinds 2015 waren er al gesprekken tussen de gemeente en horecaondernemers aan de Dam over de herinrichting van De Dam. In 2022 besloten wij om dit project verder op te pakken.

Met elkaar in gesprek

Er worden verschillende bewonersbijeenkomsten georganiseerd om met belanghebbenden in gesprek te gaan. Een onafhankelijk gespreksleider begeleidt de bijeenkomsten. Wij nodigen verschillende belanghebbenden uit om mee te denken over een plan waardoor wij ieders belang kunnen horen. Alle informatie over deze bijeenkomsten leest u terug op deze website. 

Eerste bijeenkomst

De eerste bijeenkomst heeft op donderdag 13 juli 2023 plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is opgehaald bij de aanwezigen wat zij belangrijk vinden bij de herinrichting van openbare ruimte van de Dam. Er zijn toen een aantal thema's benoemd, zoals groen, fietsen, horeca et cetera. Op basis van deze thema's is bij de aanwezigen informatie opgehaald. Een verslag van de avond vindt u hieronder. 

Verslag eerste bijeenkomst herinrichting van de Dam

Tweede bijeenkomst

Aan de hand van de input van de eerste bijeenkomst zijn de mogelijk- en onmogelijkheden qua beleid en toekomstambities van de gemeente besproken, en heeft MTD landschapsarchitectenbureau op basis van alle input een voorstel gemaakt voor een ontwerp met verschillende ontwerpprincipes. Tijdens de tweede bijeenkomst werden de inrichtingsprincipes met de diverse varianten gepresenteerd en besproken. De aanwezigen konden hun vragen stellen en opmerkingen meegeven. Bij verdere uitwerking van het plan worden deze argumenten meegewogen. U vindt het verslag en de presentatie hieronder.

Verslag tweede bijeenkomst herinrichting van de Dam

Presentatie tweede bijeenkomst herinrichting van de Dam

*Het gaat hier om een concept. Het kan lastig zijn om de presentatie zonder verdere toelichting goed te kunnen duiden. Het gaat om ontwerpprincipes omvan de Dam Definitief.pdf met elkaar te bespreken en dus niet om een weergaven van een definitief plan. Mocht u nadere uitleg willen, dan kunt u de vertegenwoordigende personen van uw belanghebbende groep benaderen, maar ook altijd een mail sturen naar herinrichtingdam@zaanstad.nl als u vragen hebt.

Raadsinformatiebrief

Het college van B&W heeft kortgeleden een informatiebrief verstuurd aan de gemeenteraad over de manier waarop zij het plan voor de Dam willen gaan laten maken. Daarin staan uitgangspunten voor gesprek met de belanghebbenden en in welke volgorde we tot een plan gaan komen. Via de onderstaande knoppen kunt u de raadsinformatiebrief en de uitgangspunten lezen. 

Raadsinformatiebrief

De uitgangspunten.pdf

Projectgebied

Projectgebied De Dam


Wanneer?

In totaal willen we drie bijeenkomsten organiseren met belanghebbenden. De eerste is nog voor de zomer van 2023. Als het plan uiteindelijk door ons is vastgesteld, voeren wij de herinrichtingsplannen uit.

Zo laten we van ons horen

Informatiebrief

Zo zijn wij te bereiken

Heeft u vragen over de herinrichting van De Dam? Dan kunt u contact opnemen door te mailen naar herinrichtingdam@zaanstad.nl. Ook kunt u bellen naar ons telefoonnummer 14 075 en vragen naar procesmanager Arjan van Staalduinen. 

De Dam


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl