Lood in de grond 

Informatie over de risico's, mogelijke maatregelen en de aanpak van de gemeente  lees je hier.

Let op lood!

Door zijn industriële geschiedenis kent Zaanstad diverse vormen van bodemverontreiniging. Lood is een van de verontreinigingen die veel voorkomt in de Zaanse bodem. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral van jonge kinderen. Om deze redenen zijn er internationaal diverse maatregelen ingevoerd om de hoeveelheid lood in het milieu te verminderen. Zo is lood uit benzine en verf gehaald en zijn op veel plekken loden waterleidingen vervangen.

                                            

Lood en gezondheid

Lood kan risico opleveren als je het inneemt. Vooral jonge kinderen zijn gevoelig voor lood. Als zij te veel van het metaal binnenkrijgen, kan dat een nadelig effect hebben op hun leervermogen. Jonge kinderen tot 6 jaar kunnen lood uit de bodem binnen-
krijgen doordat zij bij het buitenspelen vieze vingers
in hun mond steken. De grond die zij zo in hun
mond krijgen, kunnen ze doorslikken. Lood wordt ook opgenomen door groenten die op vervuilde grond worden geteeld. Als iemand groenten uit eigen tuin eet,kan dat een bijdrage leveren aan de loodblootstelling. Ook drink- water kan een belangrijke bron zijn. In oude huizen komt lood in drinkwater terecht door loden waterleidingen in de woning. In nieuwbouwwoningen zijn geen loden waterleidingen aanwezig, maar lood kan in het begin uitspoelen door watermeters of nieuwe kranen.

Wat kan ik doen om zo weinig mogelijk lood binnen te krijgen?

  • Leg gras, tegels of een schone laag grond aan op plekken waar kinderen spelen. Of kies voor een zandbak met schoon zand.
  • Laat uw kinderen hun handen wassen na het buitenspelen.
  • Was ook zelf uw handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten
  • Kweek groente in plantenbakken met schone teelaarde.
  • Was zelfgekweekte groenten en fruit grondig.
  • Ga de inloop van grond in huis tegen door schoenen uit te doen bij het naar binnen lopen
  • Stofzuig regelmatig het huis vooral als  er regelmatig grond mee naar binnen komt.     

Drinkwater

1. Vervangen van de loden leidingen                                       • Vervang loden waterleidingen in uw woning.              • Zet de kraan elke ochtend 2 minuten open voor gebruik zolang de loden waterleidingen niet vervangen zijn.                                                                                    

2. Doorspoel advies                                                                         • Nieuwe waterleidingen:zet elke ochtend de kraan 2 minuten open gedurende de eerste 3 maanden • Nieuwe kranen: zet elke ochtend
de kraan 10 seconden open gedurende de eerste 3 maanden.

  3. Bereiden van  flesvoeding
• Oude woningen met loden leidingen: bereid  flesvoeding met  flessen water.

  4. Algemeen advies
• Gebruik koud tap water bij het bereiden van warme dranken. Water uit de warme kraan is niet goed om thee of koffie van te zetten, omdat in warm tapwater meer metalen oplossen dan in koud water.

Wat doet de gemeente?

Gemeente Zaanstad is in 2016 ‘Zaans Lood’ gestart. Een project om inwoners van Zaanstad te wijzen op de gevaren van lood in de bodem en waar nodig deze te saneren. 

Na een pilot-periode, waarin 21 tuinen werden gesaneerd, is het project in 2020 goed op gang gekomen.

Het proces start met een oriënterend bodem-onderzoek in particuliere tuinen. Dat gaat om enkele duizenden locaties waarvan de bewoners hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen bodemonderzoek

Als er moet worden gesaneerd volgt een fase van nader onderzoek (nader bodemonderzoek, flora en fauna onderzoek, funderingsonderzoek). Als het dossier compleet is, verhuist het van de afdeling Vakspecialisten naar het Ingenieursbureau.

Het Ingenieursbureau overlegt met de bewoners over hun tuin en er wordt een sanerings-overeenkomst getekend, een saneringsplan opgesteld en de tuin wordt in een cluster van tuinen aan een aannemer aanbesteed.

In 2020 worden 85 tuinen gesaneerd, met name in Westzaan en Zaandijk. Op dit moment zijn daarvan 54 tuinen opgeleverd!

Kijk voor meer informatie over dit project op de volgende website:

www.saneringzaanslood.nl

                                   

    

                                             

               

                                   


    


Hoe weet ik of de grond in mijn tuin vervuild is?

Informatie over bodemkwaliteit is hier vinden: 

Zaans Bodemloket

Hier kunt u zien of bij er bodemonderzoek bij uw woning bekend is. In de kaart bodem- boringen kunt u zien wat de hoeveelheid lood in de grond bij uw woning is. Is het gemeten gehalte aan lood
boven de 370 (mg/kg), en heeft u jonge kinderen, dan raden wij u aan de  gebruiksadviezen hierboven te volgen. Boven een gemeten gehalte van 800 (mg/kg) raden wij u aan sanerende maatregelen te nemen.                                                                                                                       Niet over elk stukje grond is informatie beschikbaar. Het lastige van bodem vervuiling is bovendien dat als uw buren geen verontreiniging hebben, het niet wil zeggen dat dat bij u ook het geval is. Mocht u willen weten of uw grond verontreinigd is, dan kunt u besluiten zelf onder- zoek te laten doen door een adviesbureau. Een adviesbureau zal u ook kunnen adviseren als er vervuiling wordt gemeten.

Als uit het onderzoek blijkt dat de grond verontreinigd is, dan kunt u dit melden bij de gemeente.                                   

Andere vragen?   

Neem contact op met de  Afdeling Medische Milieukunde GGD Zaanstreek-Waterland 0900-254 54 54                                   

    

                                    

    

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl