Gladheidbestrijding

De dagen worden weer korter en het wordt weer kouder. De kans op gladheid op de Zaanse wegen wordt dus weer groter. Samen met de HVC gaat de gemeente Zaanstad de gladheid te lijf. Maar wat doen we eigenlijk in Zaanstad aan de gladheid?

Waar strooien we wel en waar strooien we niet?

Wist je dat er in Zaanstad 13 auto’s ingezet kunnen worden, om de gladheid te bestrijden? Bij heftige winterse omstandigheden kan het zijn dat we ruim 370 kilometer weg aanpakken!Doorgaande wegen

Wij kunnen niet alle wegen strooien. Dan zouden we echt een veelvoud aan auto’s moeten aanschaffen en een veelvoud aan menskracht moeten inzetten. Daarom zijn er keuzes gemaakt, welke wegen we wel en welke we niet strooien.

Alleen doorgaande wegen en regionale fietsroutes worden bereikbaar en begaanbaar gehouden. Dit geldt ook voor wegen waarvan het openbaar vervoer gebruik maakt of waaraan bijzondere voorzieningen, zoals winkelcentra openbare gebouwen, hulp- en nooddiensten, zieken- en verzorgingshuizen en basisscholen) liggen. Deze locaties worden handmatig gestrooid, omdat we daar vaak niet met de strooiauto’s kunnen komen.

Bruggen nemen een bijzondere plaats in de gladheidbestrijding, omdat deze sneller glad worden. Soms is het  voldoende om ‘alleen’ de gladheid te bestrijden op de ruim 600 Zaanse bruggen.

Hoe bepalen we of we op pad gaan?

Of gladheid bestreden moet worden, wordt bekeken aan de hand van de informatie van de volgende bronnen:

  • Informatie van de verschillende meetstations in Zaanstad.
  • Actueel weerbeeld via Meteo Consult;
  • Melding(en) van hulp- en nooddiensten;
  • Melding(en) van de Alarmcentrale;
  • Eigen waarneming door medewerkers van de gemeente of HVC;


Minder glad met minder zout

Op basis van een twee winterseizoenen durende proef op het fietspad langs de N203, is besloten om de gladheid op alle fietspaden uit het strooigebied met pekelwater te bestrijden.

Dit gebeurt met vijf nieuwe zogenaamde combistrooiers. Deze kunnen strooien op de ‘oude’ manier via de natzoutmethode (combinatie van zout en water), maar ze kunnen ook sproeien door gebruik te maken van pekelwater. Ook een combinatie van beide methoden is mogelijk. Voor elke winterse situatie de juiste wijze van gladheidbestrijding dus. 

Het voordeel van sproeien ten opzichte van de natzoutmethode is dat er sneller dooi plaatsvindt en dat minder zout in het milieu terechtkomt.

Wat kun je zelf doen?

Je kunt zelf gladheid bestrijden door de stoep voor jouw woning/pand ijs- en sneeuwvrij te maken en/of het te bestrooien met zout. Bij bruggen die niet in de strooiroute zijn opgenomen staan strooikisten. Je kunt het zout uit die strooikisten gebruiken om zelf de gladheid op de brug te bestrijden.

Blijf voorzichtig!

We doen er natuurlijk alles aan om onze wegen goed begaanbaar te houden. Ook blijven natuurlijk altijd kijken naar welke methodes waar we nog dingen kunnen verbeteren en welke laatste ontwikkelingen er zijn op het gebied van het bestrijden van gladheid.

Gladheidbestrijding is geen garantie voor een niet glad wegdek. Je moet er altijd rekening mee houden dat de kans op gladheid blijft bestaan en voorzorgsmaatregelen nemen door snelheid te minderen en af te remmen. Dus ga je de komende weken de weg op, loop, rijd, ren en fiets voorzichtig.Kan ik een melding maken?

U kunt alleen een melding indienen als er geen gladheid is bestreden op de vastgestelde strooiroutes. Een melding voor gladheidbestrijding kunt u indienen via onderstaande link.

  

Overige vragen/klachten

Als u vragen/klachten heeft waarom bepaalde straten wel/niet in de strooiroute zitten kunnen deze schriftelijk worden ingediend.

Strooikaart

Wil je weten welke routes precies gestrooid wordt en of jouw straat in de strooiroute  kijk dan op onze kaart.

Online strooiroute kaart

Ga naar Zaanstad.nl