Zuiderweg

Wij gaan de Zuiderweg vernieuwen: de weg ophogen en beschoeiing aanbrengen. Op deze pagina leest u alles over dit project.

Wij gaan de Zuiderweg vernieuwen. Er is wateroverlast  op deze weg bij hevige regenval. Hierdoor heeft de gemeente de weg al enkele keren noodgedwongen moeten afsluiten voor het verkeer. De (constructie van de) Zuiderweg is al tientallen jaren oud. Door de slappe veen-ondergrond is de gehele wegconstructie op meerdere plaatsen enkele 10-tallen centimeters gezakt. Bij flinke regenval en stijging van de waterpeilen in de sloten komen delen van de weg onder water te staan.

Dit gaan we doen

  • We starten met een bodemonderzoek: hoe is de bodemopbouw? Welke veenlagen zijn aanwezig? Waaruit is de huidige weg opgebouwd? Met deze gegevens maken wij een ontwerp voor de weg en de beschoeiing.
  • We vernieuwen de verzakte weggedeelten en hogen deze ook op;
  • We herstellen de wegbermen. Ze zijn op veel plaatsen door de sterke waterstroming in de sloten afgekalfd en erg smal geworden.
  • Er komt een nieuwe beschoeiing om afkalving te voorkomen.

De breedte en de inrichting van de weg blijven in principe hetzelfde.

foto van de Zuiderweg in de polder Assendelft

Wanneer?

In 2023 is veel (bodem) onderzoek ter plaatse van de Zuiderweg uitgevoerd. Het adviesbureau Antea komt op basis van deze gegevens in februari 2024 met een technisch advies voor (de constructie opbouw van) de Zuiderweg.

In de 1e helft van 2024 werken wij  dit advies uit tot een definitief ontwerp. Daarna zoeken we een aannemer. De planning is dat de werkzaamheden in de 2e helft van 2024 gaan starten.

Projectgebied

Het projectgebied bestaat uit de Zuiderweg met de aanliggende bermen en oevers. De weg is ongeveer 1700 meter lang en circa 5,5 meter breed en bestaat uit een asfalt wegdek.

kaart met projectgebied Zuiderweg

Onderzoeksdocumenten

Quickscan Wet natuurbescherming.pdf 7-01-2023.pdf

Zo laten we van ons horen

De bewoners uit de omgeving hebben de onderstaande bewonersbrief ontvangen.


Bewonersbrief afsluiting Zuiderweg.pdf 12-01-23

 

Voordat wij starten met het werk komt er een nieuwe informatiebrief van de aannemer over de precieze planning.

Zo kunt u ons bereiken

Bel met telefoonnummer 14 075 en vraag naar Jeroen Mooij of stuur een email naar jeroen.mooij@zaanstad.nl 

Wilt u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl