Herinrichting Westerzoom, Gouwzoom en Vijverzoom

Wij gaan de Westerzoom, Gouwzoom en Vijverzoom vernieuwen. Op deze pagina leest u alles over het project.

Dit gaan we doen

De huidige inrichting is versleten. Daarom gaan wij het volgende doen:

  • Vervanging straatwerk. De inrichting wordt gemoderniseerd;
  • Er komt LED-verlichting om te verduurzamen;
  • Verbeteren of vervangen van bomen en onderbeplanting.

Deze werkzaamheden zijn bedoeld om uw wijk toekomstbestendig te maken en u plezieriger te laten wonen.

Hier werken wij

Het project bestaat uit drie woonstraten die aansluiten op de wijkontsluitingsweg Wildeman:

  • Westerzoom,
  • Gouwzoom;
  • Vijverzoom.

Projectgrenzen Westerzoom

Groen en groenadoptie

Op sommige plekken in uw wijk hebben bewoners een stukje groen geadopteerd. Dit is een mooie bijdrage aan de buurt. Als u dat ook wilt, kunt  u mailen naar: groenadoptie@zaanstad.nl. Meer informatie leest u op deze pagina:
Zaanstad.nl - Wat is groenadoptie? - Wat is groenadoptie?

Wanneer start het project?

We hebben het voorlopig ontwerp (samen met de ontvangen reacties) uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Na de bouwvakantie krijgt de aannemer de opdracht van ons. De werkzaamheden starten in november 2023. 

Definitief ontwerp

Het Voorlopig Ontwerp is tijdens de inloopavond van 1 november 2022 gepresenteerd. Tijdens deze inloopavond zijn meerdere vragen en opmerkingen aan ons meegegeven. Aan de hand van de vragen en opmerkingen hebben wij het Voorlopig Ontwerp uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Het voorlopig ontwerp vindt u onder het kopje ''Archief'' op deze pagina. 

Klik hieronder voor de tekening van het Definitief Ontwerp en het vraag & antwoord document waarin we hebben aangegeven wat we met uw vragen en opmerkingen hebben gedaan.

Definitief ontwerp 25-07-23.pdf

Vraag en antwoord 25-07-23.pdf

Bomen en groen

Bomen zijn vandaag de dag nog belangrijker omdat zij schaduw geven en zorgen voor waterberging. Helaas zijn er 8 bomen in slechte staat. Die moeten we kappen. Een veelvoud daarvan planten wij weer terug. Dat zijn inheemse bomen die de verbinding maken met het natuurgebied aan de westzijde van de wijk. Aan de oostzijde van de wijk komt een mix van boomsoorten vanwege de biodiversiteit.

Belangrijke algemene informatie

Wij gaan op sommige plekken de straat ophogen. Dit om er voor te zorgen dat in de toekomst de straten niet onder water komen te staan door een te hoge grondwaterstand of voor een betere afwatering van hemelwater.

Uit inspectie blijkt dat het gemeentelijk riool in uw wijk nog niet vervangen hoeft te worden. Voor het functioneren van rioolaansluitingen op uitgegeven terrein is de (ver)huurder/eigenaar zelf verantwoordelijk.


Erfgrenzen

In de loop der jaren zijn er situaties ontstaan waarbij bewoners de tuin e.d. buiten de eigen erfgrenzen hebben uitgebreid. Hierdoor kan de inrichting van de openbare ruimte spaak lopen bij de aanleg van kolken, putten of paden.


Zulke (tuin)uitbreidingen zijn niet toegestaan en verwijderen wij waar nodig. De kosten hiervan zijn voor de gebruiker.  


Speelplaats Vijverzoom

Na de herinrichting van de wijk vernieuwen wij de speelplaats aan de Vijverzoom. De speelplaats is geschikt voor kinderen van 2 tot 6 jaar. 

Zo laten we van ons horen

Bewonersbrief Definitief Ontwerp Westerzoom 28-07-23.pdf


Bewonersbrief ophalen idee├źn herinrichting 25-01-22.pdf


Bewonersbrief inloopavond 1nov2022.pdf


Voordat wij starten met het werk ontvangt u een nieuwe informatiebrief van de aannemer over de precieze planning en de uitvoering. 

Zo zijn wij te bereiken

Bel met telefoonnummer 14 075 en vraag naar Jeroen Mooij of stuur een email naar jeroen.mooij@zaanstad.nl 

pasfoto Jeroen Mooij, projectleider

Wilt u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief

Voorlopig ontwerp 14-10-2022.pdf

Vraag & Antwoord  14-10-2022.pdf

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl