Waterlandbuurt

In de loop van 2024 starten wij met de herinrichting van de Waterlandbuurt in Zaandam. Het straatwerk en het riool in de wijk zijn behoorlijk verzakt. Op deze pagina leest u meer over het project.

Wat gaat er gebeuren?

De Waterlandbuurt is ongeveer 35 jaar oud. Het straatwerk en het riool in de wijk zijn op een groot aantal locaties behoorlijk verzakt. Daarom gaan wij het regenwaterriool en het vuilwaterriool vervangen en nieuwe bestrating weer op de goede hoogte aanbrengen.straat in Waterlandbuurt Zaandam

Een aantal bomen in de wijk hebben onvoldoende goede grond om in te groeien. Daardoor hebben een aantal bomen zich matig ontwikkeld. Zo nodig vervangen we ze. Andere bomen krijgen een zogenaamde groeiplaatsverbetering, waardoor ze gezond kunnen doorgroeien. Ook gaan wij de plantvakken in de wijk opknappen.

Vooruit lopend op onze werkzaamheden heeft PWN haar hoofdwaterleiding aangepast.

Liander brengt wijzigingen aan in het elektriciteits netwerk.

Projectgebied

Klik op de kaart voor uitvergroting.

kaart met projectgrenze werkgebied


Wanneer?

De verwachting is dat de werkzaamheden starten in 2024.

Hoe ontstaat het ontwerp?

Het projectteam van gemeente Zaanstad, wil graag samen met de bewoners tot een goed ontwerp komen.

Omdat u in de wijk woont, kent u de omgeving goed en weet u wat behouden moet blijven. Ook weet u op welke plaatsen kansen liggen en welke plekken verbetering behoeven.

Via een internet-enquête heeft u wensen, ideeën en aandachtspunten voor uw straat en wijk doorgegeven. Hartelijk bedankt daarvoor.

Voorlopig ontwerp

Met uw inbreng maken wij een ontwerp. Wij laten u per post weten wanneer wij deze presenteren.

De gemeente organiseert dan een inloopbijeenkomst waar u het voorlopig ontwerp kunt bekijken en hierop kunt reageren. 

Definitief ontwerp

De suggesties gaan wij vervolgens, waar mogelijk, verwerken in het definitief ontwerp. Het bijgewerkte ontwerp en vraag & antwoord overzicht plaatsen wij hier op de website. In dit overzicht reageren wij op de ingestuurde suggesties.

Het ontwerp wordt daarna definitief gemaakt, wat uitgangspunt zal zijn voor de uiteindelijke uitvoering.

Communicatie

Tijdens de voorbereiding van dit project krijgen bewoners en belanghebbenden 4x informatie.

Bewonersbrief Langeweide en Waterlandbuurt.pdf

Bewoners en belanghebbenden zijn geïnformeerd over de noodzaak van de herinrichting van hun buurt. Ze zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het voorlopig ontwerp

Brief 2: toelichting Voorlopig ontwerp + reactie

Wanneer het voorlopig ontwerp gereed is, worden bewoners en belanghebbenden uitgenodigd om het ontwerp te bekijken en daarop een reactie te geven. De wijze waarop bepalen wij later.

Brief 3: Kenbaar maken definitief ontwerp

De binnengekomen reacties worden waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. Bewoners ontvangen een brief wanneer het definitief ontwerp gereed is, met een verwijzing naar de locatie waar het ontwerp kan worden bekeken. We zullen aangeven waarom mogelijk sommige suggesties niet zijn verwerkt in het definitief ontwerp.

Brief 4: Start uitvoering

In deze brief vertellen we wanneer de werkzaamheden gaan starten en welke gevolgen dit heeft. Denk bijvoorbeeld aan bereikbaarheid, parkeergelegenheid, stof-, en geluidsoverlast. We maken ook bekend hoe we u gedurende de werkzaamheden op de hoogte houden van de voortgang. Zo mogelijk wordt een inloop-avond georganiseerd om de werkzaamheden toe te lichten.

Andere vragen?

Als er nog vragen zijn kan je contact opnemen via ons telefoonnummer 14 075 met projectleider Remco Wint of stuur een mail naar r.wint@zaanstad.nl.

Wil t u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl