Transvaalbuurt

In de Transvaalbuurt gaan wij het riool en het straatwerk vervangen. Op deze pagina leest u meer over dit project.

Dit gaan we doen

Wij vervangen het riool  en richten de openbare ruimte opnieuw in. Wij doen dit omdat het riool in slechte staat verkeerd. De bestrating is verzakt en de inrichting is niet meer van deze tijd.


Ook enkele kabels- en leidingbedrijven zullen van de gelegenheid gebruik maken zijn/haar kabels te vernieuwen.


Mogelijk brengen de werkzaamheden een aantal consequenties met zich mee. Via deze link kunt u hier meer informatie over vinden.Waar werken we?


Projectgrenzen Transvaalbuurt 13-01-21.pdf
Wanneer?

De werkzaamheden starten in 2024. In het voorjaar van 2023 nodigen wij bewoners  en belanghebbenden uit om mee te denken met het ontwerp.


Wij willen graag uw mening


Een aantal deelnemers hebben wij geïnterviewd. Waaronder enkele bewoners, de fietsersbond en zorgcentrum Mennistenerf. Hun reacties zijn terug te lezen in het onderstaande document.


Interview bewoners, fietsersbond en Mennistenerf 2020.pdf


U heeft kunnen reageren tot 19 maart 2021

Wij horen graag van alle bewoners wat er leeft binnen de wijk. Welke positieve zaken mogen blijven en wat kan er worden verbeterd? De ideeën zijn ingevuld via het digitale reactieformulier. 


Presentatie voorlopig ontwerp

Met de ontvangen reacties maken wij een voorlopig ontwerp.  Wij zullen  op een vraag- en antwoordformulier overzichtelijk beschrijven wat we met uw opmerkingen hebben gedaan. Dit formulier zal naast het ontwerpdocument op deze website worden gepubliceerd.Zo laten we van ons horen

Tijdens de voorbereiding van dit project informeren wij bewoners en belanghebbenden 4 keer.

Bewonersbrief inzamelen ideeën 08-02-21.pdf

Via de bovenstaande bewonersbrief zijn bewoners en belanghebbenden geïnformeerd over de herinrichting van hun buurt. Daarnaast vragen wij om reacties en ideeën.

Brief 2: Toelichting Voorlopig ontwerp + reactie

Wanneer het voorlopig ontwerp klaar is, worden bewoners en belanghebbenden uitgenodigd om het ontwerp te bekijken en daarop een reactie te geven. Dit gebeurt via het reactieformulier op deze pagina.

Brief 3: Kenbaar maken definitief ontwerp

De binnengekomen reacties worden waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. Bewoners ontvangen een brief wanneer het definitief ontwerp klaar is. Wij hopen deze te kunnen presenteren op een bewonersavond. We zullen aangeven waarom mogelijk sommige suggesties wel of niet zijn verwerkt in het definitief ontwerp.

Brief 4: Start uitvoering

In deze brief vertellen we wanneer de werkzaamheden gaan starten en welke gevolgen dit heeft. Denk bijvoorbeeld aan bereikbaarheid, parkeergelegenheid, stof-, en geluidsoverlast. We maken ook bekend hoe we u gedurende de werkzaamheden op de hoogte houden van de voortgang.

Zo zijn we te bereiken

Als er nog vragen zijn, bel met  de gemeentelijke informatielijn 14 075 en vraag naar projectleider J. Mooij.

Wil t u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl