Transvaalbuurt

In de Transvaalbuurt gaan wij het riool en het straatwerk vervangen. Op deze pagina leest u meer over dit project.

Dit gaan we doen

Wij vervangen het riool  en richten de openbare ruimte opnieuw in. Wij doen dit omdat het riool in slechte staat verkeerd. De bestrating is verzakt en de inrichting is niet meer van deze tijd.


Om toekomstige zwaardere regenbuien te kunnen afvoeren leggen we een geheel nieuw drainage-infiltratie-transport (DIT) stelsel aan. Dit systeem heeft een geperforeerde leiding dat bestemd is voor het transport van grond- en hemelwater richting het oppervlaktewater. Bij langdurige droogte (dalende grondwaterstanden) infiltreert het systeem ook, hierdoor vlakken hoge en lage pieken in de grondwaterstand af.

Ook enkele kabels- en leidingbedrijven zullen van de gelegenheid gebruik maken zijn/haar kabels te vernieuwen.


Mogelijk brengen de werkzaamheden een aantal consequenties met zich mee. Via deze link kunt u hier meer informatie over vinden.Waar werken we?


Projectgrenzen Transvaalbuurt
Wanneer?

Het ontwerpen en aanleggen van het drainage-infiltratie-transport stelsel is in 2023 toegevoegd aan het project.

Het uitwerken van deze extra werkzaamheden zal zeker tot eind 2024 duren. Daarna moeten we eerst de afvoerleiding van het transportstelsel aanleggen. Dit is een grote buis onder de Kepplerstraat door. De herinrichtingswerkzaamheden aan de Transvaalbuurt zullen hierdoor niet vóór 2025 starten.


Wij willen graag uw mening


Een aantal deelnemers hebben wij geïnterviewd. Waaronder enkele bewoners, de fietsersbond en zorgcentrum Mennistenerf. Hun reacties zijn terug te lezen in het onderstaande document.


Interview bewoners, fietsersbond en Mennistenerf 2020.pdf


U heeft kunnen reageren tot 19 maart 2021

Wij horen graag van alle bewoners wat er leeft binnen de wijk. Welke positieve zaken mogen blijven en wat kan er worden verbeterd? De ideeën zijn ingevuld via het digitale reactieformulier. 


Presentatie voorlopig ontwerp

Met de ontvangen reacties maken wij een voorlopig ontwerp.  Wij zullen  op een vraag- en antwoordformulier overzichtelijk beschrijven wat we met uw opmerkingen hebben gedaan. Dit formulier zal naast het ontwerpdocument op deze website worden gepubliceerd.Zo laten we van ons horen

Tijdens de voorbereiding van dit project informeren wij bewoners en belanghebbenden 4 keer.

Bewonersbrief inzamelen ideeën 8-02-21

Via de bovenstaande bewonersbrief zijn bewoners en belanghebbenden geïnformeerd over de herinrichting van hun buurt. Daarnaast vragen wij om reacties en ideeën.

Brief 2: Toelichting Voorlopig ontwerp + reactie

Wanneer het voorlopig ontwerp klaar is, worden bewoners en belanghebbenden uitgenodigd om het ontwerp te bekijken en daarop een reactie te geven. Dit gebeurt via het reactieformulier op deze pagina.

Brief 3: Kenbaar maken definitief ontwerp

De binnengekomen reacties worden waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. Bewoners ontvangen een brief wanneer het definitief ontwerp klaar is. Wij hopen deze te kunnen presenteren op een bewonersavond. We zullen aangeven waarom mogelijk sommige suggesties wel of niet zijn verwerkt in het definitief ontwerp.

Brief 4: Start uitvoering

In deze brief vertellen we wanneer de werkzaamheden gaan starten en welke gevolgen dit heeft. Denk bijvoorbeeld aan bereikbaarheid, parkeergelegenheid, stof-, en geluidsoverlast. We maken ook bekend hoe we u gedurende de werkzaamheden op de hoogte houden van de voortgang.

Zo zijn we te bereiken

Als er nog vragen zijn kunt u een mail sturen naar ingenieursbureau@zaanstad.nl.

Wil t u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl